[W3c-el-info] W3C Newsletter: May 2008

Anna Doxastaki adoxast at ics.forth.gr
Wed Jun 4 13:37:01 EEST 2008

Αγαπητέ συνδρομητή,

Το ηλεκτρονικό ειδησεογραφικό δελτίο "ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ W3C" περιέχει ανακοινώσεις
του Eλληνικού Γραφείου του W3C και πληροφορίες για το W3C γενικότερα. Ο
τρόπος διαγραφής από την λίστα συνδρομητών βρίσκεται στο τέλος του παρόντος
μηνύματος.

Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται δελτία τύπου και νέα σχετικά με: HTML, CSS,
Progress Events 1.0, Κωδικοποίηση της XML, SCXML, τη Γεφύρωση του ψηφιακού
χάσματος, Xquery and XPath Full Text 1.0, Canonical XML, CURIE 1.0 και XML
XProc 
 
_______________________________________________________________


              ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ W3C
               Μάιος 2008

           Συντάκτρια : Άννα Δοξαστάκη

_______________________________________________________________


ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ Μάιο 2008

 Κυριότερη είδηση:

   "Το W3C Εγκαινιάζει Ομάδα για να Βοηθήσει στη Γεφύρωση του Ψηφιακού
Χάσματος" 

 Άλλες ειδήσεις

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Ενότητας
Πρόσβασης XHTML" 
"Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές στην Ενότητα Χώρου Ονομάτων CSS (Υποψήφια
Σύσταση)" 
"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Progress Events 1.0" 
"Η Ομάδα Εργασίας Ασφάλειας XML θα Κάνει τα Επόμενα Βήματα στην Υπογραφή και
Κωδικοποίηση της XML" 
"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του State Chart XML (SCXML)" 
"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Cascading Style
Sheets (CSS) Snapshot 2007" 
"Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές στο Xquery and XPath Full Text 1.0 (Υποψήφια
Σύσταση). Τα Προσχέδια Σεναρίων Χρήσης και Απαιτήσεων είναι Διαθέσιμα" 
" "Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό από Χρήστες Μεγαλύτερης Ηλικίας: Μια
Αξιολόγηση της Βιβλιογραφίας". Τα σχόλιά σας είναι Ευπρόσδεκτα για το Πρώτο
Δημόσιο υπό Διαμόφωση Προσχέδιο" 
"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Συντακτικού
CURIE 1.0" 
"Το Canonical XML Έκδοση 1.1 Είναι Σύσταση του W3C" 
"Εκδόθηκε το Προσχέδιο της Γλώσσας XML XProc" 
"Η Ομάδα Ενδιαφέροντος Μοντελοποίησης Προϊόντων θα Ορίσει τη Βασική
Οντολογία" 
"Ομιλίες του W3C το Μάιο" 


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΕΙΔΗΣΗ

"Το W3C Εγκαινιάζει Ομάδα για να Βοηθήσει στη Γεφύρωση του Ψηφιακού
Χάσματος" (27 Μαΐου) 
Ως μέρος του αναπτυσσόμενου συνόλου πρωτοβουλιών του W3C σχετικών με την
κοινωνική ανάπτυξη, το W3C προσκαλεί τη συμμετοχή στη νέα Ομάδα
Ενδιαφέροντος Ανάπτυξης του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web for
Development (MW4D) interest Group), με πρόγραμμα εργασιών να ερευνήσει τις
προοπτικές των τεχνολογιών κινητών συσκευών να βοηθήσουν στη γεφύρωση του
ψηφιακού χάσματος. "Χρειάζεται να επιλύσουμε σημαντικές προκλήσεις, όπως την
έλειψη προτύπων στις συσκευές χρηστών, τους περιορισμούς δικτύων, το κόστος
των υπηρεσιών και της κατανόησης των πραγματικών αναγκών πληροφόρησης των
παραμεθώριων περιοχών," είπε ο Ken Banks, kiwanja.net, Επικεφαλής της
ομάδας. "Για να το πραγματοποιήσουμε αυτό, προϋπόθεση είναι μια
πολυδιάστατη προσέγγιση, ένα βήμα που κάνουμε μέσα από τη δημιουργία αυτής
της νέας ομάδας." Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο δελτίο τύπου (press
release). Αυτή η εκκίνηση είναι μέρος της Πρωτοβουλίας Κινητού Παγκοσμίου
Ιστού: W3C's Mobile Web Initiative (MWI), που στοχεύει να αναγνωρίσει και
να επιλύσει προκλήσεις και θέματα πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό όταν εν
κινήσει. Αυτή η δουλειά πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του 7ου πλαισίου
προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (European Union's 7th Research Framework
Programme (FP7)) ως μέρος του έργου Digital World Forum project.
http://www.w3c.gr/office/news/2008.html#item100

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ


"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Ενότητας
Πρόσβασης XHTML" (26 Μαΐου) 
Η Ομάδα Εργασίας XHTML 2 Working Group εξέδωσε υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο
Τελικού Σχολιασμού της Ενότητας Πρόσβασης: XHTML Access Module. Αυτό το
έγγραφο στοχεύει να βοηθήσει να γίνει η οικογένεια γλωσσών σήμανσης XHTML
πιο αποτελεσματικές στην υποστήριξη των αναγκών της κοινότητας
προσβασιμότητας. Αυτό επιτυγχάνεται με την παροχή ενός γενικού μηχανισμού
για τον ορισμό της σχέσης ανάμεσα σε συνιστώσες εγγράφων και σε γνωστές
ταξονομίες πρόσβασης. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 16 Ιουνίου.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: HTML Activity. 
http://www.w3c.gr/office/news/2008.html#item99

"Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές στην Ενότητα Χώρου Ονομάτων CSS (Υποψήφια
Σύσταση)" (23 Μαΐου) 
Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) WorkingGroup εξέδωσε μια
Υποψήφια Σύσταση της Ενότητας Χώρου Ονομάτων: CSS Namespaces Module. Αυτή η
ενότητα Χώρου Ονομάτων CSS ορίζει το συντακτικό για τη χρήση χώρων ονομάτων
σε CSS. Ορίζει τον κανόνα @namespace για τη δήλωση του αυτόματου χώρου
ονομάτων και γα να δεσμεύει χώρους ονομάτων σε προθέματα. Επίσης ορίζει ένα
συντακτικό που οι άλλες εφαρμογές μπορούν να υιοθετήσουν για τη χρήση αυτών
των προθεμάτων σε κατάλληλα για χώρους ονόματα. Μπορείτε να διαβάσετε
περισσότερα για τη Δραστηριότητα Στυλ (Style Activity). 
http://www.w3c.gr/office/news/2008.html#item98

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Progress Events 1.0" (22 Μαΐου) 
Η Ομάδα Εργασίας Web API Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο
του Progress Events 1.0. Αυτό το έγγραφο περιγράφει τύπους γεγονότων που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο προόδου μιας λειτουργίας. Στοχεύει
αρχικά για πλαίσια όπως λειτουργίες μεταφοράς δεδομένων που καθορίζονται από
το XMLHTTPRequest, ή από τα Media Access Events. Μπορείτε να διαβάσετε
περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Rich Web Client Activity.
http://www.w3c.gr/office/news/2008.html#item97

"Η Ομάδα Εργασίας Ασφάλειας XML θα Κάνει τα Επόμενα Βήματα στην Υπογραφή και
Κωδικοποίηση της XML" (21 Μαΐου) 
Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τη δημιουργία της Ομάδας
Εργασίας XML Security Working Group, με αποστολή να εκτιμήσει και να δράσει
σε συστάσεις (recommendations) από την εκδήλωση September 2007 Workshop on
XML Signature and XML Encryption σχετικά με τα επόμενα βήματα για τις
προδιαγραφές Ασφαλείας XML. Τα παραδοτέα της ομάδας: deliverables
περιλαμβάνουν νέα δουλειά στο Συντακτικό και Επεξεργασία της XML Signature
καθώς και της XML Encryption όπως και διατήρηση των σχετικών προδιαγραφών.
Ο Frederick Hirsch (Nokia) θα είναι Επικεφαλής της Ομάδας, μαζί με τον
Thomas Roessler (W3C) ως σημείο επικοινωνίας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα
σχετικά με τη Δραστηριότητα Ασφαλείας: W3C Security Activity.
http://www.w3c.gr/office/news/2008.html#item96

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του State Chart XML (SCXML)" (16
Μαΐου)
Η Ομάδα Εργασίας Voice Browser Working Group εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό
Διαμόρφωση Προσχέδιο του State Chart XML (SCXML): State Machine Notation
for Control Abstraction. Το SCXMLείναι ένα περιβάλλον εκτέλεσης που
βασίζεται στην Ενοποιημένη Γλώσσα Μοντελοποίησης (UML - Unified Modeling
Language), στα Harel State Tables και στην Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης
Ελέγχου Κλήσεων ( CCXML (Call Control eXtensible Markup Language). Οι
κυριότερες διαφορές από το προηγούμενο προσχέδιο είναι (1) η τμηματοποίηση
της γλώσσας, (2) η εισαγωγή προφίλ και (3) μια αναθεώρηση του αλγόριθμου
για ερμηνεία εγγράφων. Το έγγραφο συνολικά έχει αλλάξει σημαντικά και η
ομάδα καλωσορίζει την αξιολόγηση. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη
Δραστηριότητα Voice Browser Activity.
http://www.w3c.gr/office/news/2008.html#item95

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Cascading Style
Sheets (CSS) Snapshot 2007" (16 Μαΐου) 
Η Ομάδα Εργασίας Cascading Style Sheets (CSS) Working Group εξέδωσε το υπό
Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Cascading Style Sheets (CSS)
Snapshot 2007. Αυτό το έγγραφο συλλέγει σε έναν ορισμό όλες τις προδιαγραφές
που μαζί σχηματίζουν τη σημερινή κατάσταση των Cascading Style Sheets (CSS).
Το βασικό κοινό είναι όσοι εφαρμόζουν τα CSS, όχι οι συγγραφείς CSS, καθώς
αυτός ο ορισμός περιλαμβάνει ενότητες για τη σταθερότητα προδιαγραφών, όχι
το ρυθμό υιοθέτησης από περιηγητές του Παγκοσμίου Ιστού. Τα σχόλιά σας είναι
ευπρόσδεκτα μέχρι τις 9 Ιουνίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά
με τη Δραστηριότητα Style Activity. 
http://www.w3c.gr/office/news/2008.html#item94

"Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές στο Xquery and XPath Full Text 1.0 (Υποψήφια
Σύσταση). Τα Προσχέδια Σεναρίων Χρήσης και Απαιτήσεων είναι Διαθέσιμα" (16
Μαΐου) 
Οι Ομάδες Εργασίας του W3C XML Query Working Group και XSL Working Group
εξέδωσαν από κοινού μια Υποψήφια Σύσταση του XQuery and XPath Full Text
1.0. Αυτό το έγγραφο ορίζει το συντακτικό και την τυπική σημασιολογία του
XQuery and XPath Full Text 1.0, γλώσσα που επεκτείνει τα: XQuery 1.0 [Xquery
1.0: An XML Query Language] και XPath 2.0 [XML Path Language (XPath) 2.0]
με δυνατότητες αναζήτησης πλήρους κειμένου. Όσοι κάνουν εφαρμογές
ενθαρρύνονται να τρέξουν το σύνολο δοκιμών των ομάδων (test suite) και να
αναφέρουν τα αποτελέσματά τους. Οι Ομάδες εξέδωσαν ακόμα υπό Διαμόρφωση
Προσχέδια των Απαιτήσεων: XQuery and XPath Full Text 1.0 Requirements και
των Σεναρίων Χρήσης: Use Cases. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη
Δραστηριότητα XML (XML Activity).
http://www.w3c.gr/office/news/2008.html#item93

" "Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό από Χρήστες Μεγαλύτερης Ηλικίας: Μια
Αξιολόγηση της Βιβλιογραφίας". Τα σχόλιά σας είναι Ευπρόσδεκτα για το Πρώτο
Δημόσιο υπό Διαμόφωση Προσχέδιο" (14 Μαΐου) 
Η Ομάδα Εργασίας The Web Accessibility Initiative (WAI) Education and
Outreach Working Group Working Group (EOWG) εξέδωσε το έγγραφο: Web
Accessibility for Older Users: A Literature Review ως το Πρώτο υπό
Διαμόρφωση Προσχέδιο. Το έγγραφο περιλαμβάνει αξιολογήσεις και ανάλυση των
οδηγιών και των άρθρων που καλύπτουν τις ανάγκες προσβασιμότητας στον
Παγκόσμιο Ιστό των ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτή η αξιολόγηση της
βιβλιογραφίας θα ενισχύσει τις προσπάθειες της WAI για να προάγει λύσεις
προσβασιμότητας για χρήστες του Παγκοσμίου Ιστού μεγαλύτερης ηλικίας και
ενδεχομένως να αναπτύξει προφίλ ή επεκτάσεις στις οδηγίες της WAI. Η
αξιολόγηση της βιβλιογραφίας είναι ένα παραδοτέο του έργου WAI-AGE Project
(Ageing Education and Harmonisation). Μπορείτε να διαβάσετε την πρόσκληση
αξιολόγησης και για τη συμμετοχή (call for review and participation) για μια
εισαγωγή στο έργο και μια πρόσκληση συνεισφοράς στην αξιολόγηση της
βιβλιογραφίας και σε άλλη δουλειά του έργου WAI-AGE, αλλά και για την
Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο Ιστό Web Accessibility
Initiative.
http://www.w3c.gr/office/news/2008.html#item92

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του Συντακτικού
CURIE 1.0" (5 Μαΐου) 
Η Ομάδα Εργασίας XHTML2 Working Group εξέδωσε το υπο Διαμόρφωση Προσχέδιο
Τελικού Σχολιασμού του CURIE Syntax 1.0, που περιγράφει ένα συντακτικό για
την έκφραση των URIs με ένα γενικό, με συντομογραφίες συντακτικο ("Compact
URI"). Η προδιαγραφή στοχεύει τους σχεδιαστές γλωσσών που χρειάζονται ένα
μηχανισμό που θα επιτρέπει τη χρήση επεκτάσιμων συλλογών τιμών. Ο κάθε
σχεδιαστής γλώσσων που μελετάει τη χρήση των QNames σε τιμές
χαρακτηριστικών, θα μπορούσε να εξετάσει εναλλακτικά τη χρήση των CURIEs,
επειδή τα CURIEs έχουν σχεδιαστεί για αυτό το σκοπό, ενώ τα QNames όχι. Τα
σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 10 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε
περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα HTML Activity.
http://www.w3c.gr/office/news/2008.html#item91

"Το Canonical XML Έκδοση 1.1 Είναι Σύσταση του W3C" (2 Μαΐου) 
Η Ομάδα Εργασίας XML Core Working Group εξέδωσε τη Σύσταση του W3C για το
Canonical XML Version 1.1. Το Canonical XML Έκδοση 1.1 είναι αναθεώρηση στο
Canonical XML Έκδοση 1.0 για να απευθύνει θέματα σχετικά με κληρονομικότητα
χαρακτηριστικών στο χώρο ονομάτων XML όταν κανονικοποιούνται υποσύνολα
εγγράφων, συμπεριλαμβανομένης της προϋπόθεσης να μην κληρονομείται το
xml:id και να χειρίζονται το μονοπάτι URIQ xml:base κατάλληλα. Η Canonical
XML Έκδοση 1.1 εφαρμόζεται στην XML 1.0 και ορίζεται σε σχέση με το μοντέλο
δεδομένων XPath 1.0. Δεν ορίζεται για την XML 1.1. Ως Σύσταση, αυτό είναι
ένα σταθερό έγγραφο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υλικό αναφοράς ή ως
ετεροαναφορά από άλλο έγγραφο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη
Δραστηριότητα: Extensible Markup Language (XML) Activity.
http://www.w3c.gr/office/news/2008.html#item90

"Εκδόθηκε το Προσχέδιο της Γλώσσας XML XProc" (1 Μαΐου) 
Η Ομάδα Εργασίας XML Processing Model Working Group εξέδωσε ένα υπό
Διαμόρφωση Προσχέδιο του XProc: An XML Pipeline Language. Αυτή η
προδιαγραφή περιγράφει το συντακτικό και τη σημασιολογία της XProc: μιας XML
Pipeline Language, μια γλώσσα για την περιγραφή λειτουργιών για να
πραγματοποιηθούν σε έγγραφα XML. Τα Pipelines αποτελούνται από απλά βήματα
και πραγματοποιούν ατομικές λειτουργίες σε έγγραφα XML και κατασκευές
παρόμοιες με χειριστές συνθηκών, επαναλήψεων και εξαιρέσεων, που ελέγχουν
ποια βήματα εκτελούνται. Το τμήμα κατάστασης του εγγράφου καταγράφει τις
πιο σημαντικές αλλαγές από το προηγούμενο προσχέδιο. Μπορείτε να μάθετε
περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα: Extensible Markup Language (XML)
Activity.
http://www.w3c.gr/office/news/2008.html#item89

"Η Ομάδα Ενδιαφέροντος Μοντελοποίησης Προϊόντων θα Ορίσει τη Βασική
Οντολογία" (1 Μαΐου) 
Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τη δημιουργία της Ομάδας
Ενδιαφέροντος Product Modelling Incubator Group, που χορηγείται από τα Μέλη
του W3C: TNO, POSC-Caesar Association και Fraunhofer. Για το charter, τα
έργα SWOP και S-TEN, μαζί με το φορέα POSC Caesar, πιστεύεται ότι είναι
εφικτό να οριστεί μια μικρή ομάδα βασικών τάξεων και ιδιοτήτων, για τη
μοντελοποίηση προϊόντων. Αυτή η ομάδα προϊόντων (product core) μπορεί να
γίνει η βάση των οντολογιών που ορίζονται από τα δύο έργα αλλά και για
πολλές άλλες οντολογίες εφαρμογών. Αυτή η ομάδα θα μπορούσε να βοηθήσει την
ανάπτυξη οντολογιών του Παγκοσμίου Ιστού που προκύπτουν από ήδη υπάρχοντα
διεθνή πρότυπα, όπως τα IFC, STEP και ISO 15926. Στην Ομάδα προτάθηκε να
εργαστεί σε αυτό το σύνολο. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη
Δραστηριότητα: Incubator Activity, μια πρωτοβουλία για την ανάπτυξη νέων
τεχνολογιών του Παγκοσμίου Ιστού. Η δουλειά της Δραστηριότητας Incubator δεν
είναι στη διαδικασία δημιουργίας προτύπων του W3C. 
http://www.w3c.gr/office/news/2008.html#item88

"Ομιλίες του W3C το Μάιο" (1 Μαΐου)
Μπορείτε να μάθετε για παρουσιάσεις και εκδηλώσεις του W3C (W3C
presentations and events) επίσης διαθέσιμες και μέσω RSS channel. 
-5 Μαΐου, Eindhoven, Ολλανδία: XBRL και Σημασιολογικός Ιστός .Ο Ivan Herman
συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση στο Συνέδριο: 17th International XBRL
Conference. 
-5 Μαΐου, Eindhoven, Ολλανδία: Τι είναι Σημασιολογικός Ιστός; .Ο Ivan Herman
παρουσιάζει στο Συνέδριο: 17th International XBRL Conference. 
-6 Μαΐου, Gelsenkirchen, Γερμανία: Verordnete (Barriere-) Freiheit.Ο Shadi
Abou-Zahra συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση στο Einfach-fur-Alle Tagung. 
-6 Μαΐου, Δουβλίνο, Ιρλανδία: XForms 1.1.Ο Steven Pemberton δίνει
εκπαιδευτική ομιλία στο XTech 2008. 
-8 Μαΐου, Δουβλίνο, Ιρλανδία: Γιατί να έχετε Website.Ο Steven Pemberton
παρουσιάζει στο XTech 2008. 
-8 Μαΐου, Δουβλίνο, Ιρλανδία: Ο Προηγμένος Σχεδιασμός CSS δεν είναι μόνο για
μεγάλα πλέγματα. Ο Bert Bos παρουσιάζει στο XTech 2008. 
-14 Μαΐου, Στοκχόλμη, Σουηδία: Ο Olle Olsson παρουσιάζει στο Sprak och
Internet. 
-18 Μαΐου, San Jose, CA, USA: Κατάσταση του Σημασιολογικού Ιστού. Ο Ivan
Herman παρουσιάζει στο 2008 Semantic Technology Conference. 
-19 Μαΐου, Canberra, Αυστραλία: Βελτιώνοντας την Κυβέρνηση με την καλύτερη
χρήση του Παγκοσμίου Ιστού . Ο Jose Manuel Alonso δίνει κεντρική ομιλία στο
Web Directions South: Government. 
-20 Μαΐου, Βαρκελώνη, Ισπανία: Fast Forward: Ετοιμαστείτε για τον Παγκόσμιο
Ιστό 3.0.Ο Steve Bratt δίνει κεντρική ομιλία στο bdigital Global Congress. 
-21 Μαΐου, Sydney, Αυστραλία: Προς το eGovernment 2.0. Ο Jose Manuel Alonso
δίνει κεντρική ομιλία στο eGovernment Forum at CeBIT. 
-22 Μαΐου, San Jose, CA, USA: Φέρνοντας το SemTech Πίσω στην Επικαιρότητα. Ο
Ivan Herman συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση στο 2008 Semantic Technology
Conference. 
-27 Μαΐου, Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο: Μια Μεγάλη Χαρούμενη Οικογένεια:
Πρακτική Συνεργασία σε Σήμανση με Νόημα. Ο Dan Brickley παρουσιάζει στο
Microformats vEvent. 
-Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές ομιλίες, ανά χώρα (upcoming talks by
country) και για περισσότερες ομιλίες: More talks...
http://www.w3c.gr/office/news/2008.html#item87


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΣXETIKA ME TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ W3C

Το Ελληνικό Γραφείο του W3C ιδρύθηκε το 1998, αντιπροσωπεύει το W3C στην
Eλλάδα και είναι εξουσιοδοτημένο για τον συντονισμό, την παροχή υποστήριξης
και την εγγραφή νέων μελών στη διεθνή κοινοπραξία του World Wide Web. Το
Ελληνικό Γραφείο αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διάδοση και αξιοποίηση
από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και την Eλληνική βιομηχανία,
των νέων τεχνολογιών, οδηγιών και κανόνων που αναπτύσσονται στα πλαίσια του
W3C, καθώς επίσης και στην ενεργή συμμετοχή Ελληνικών εταιρειών και
οργανισμών στις εργασίες και δραστηριότητες της κοινοπραξίας. Μέχρι σήμερα,
περίπου 350 οργανισμοί ανά τον κόσμο είναι Μέλη της κοινοπραξίας. 

Το Ελληνικό Γραφείο του W3C εδρεύει στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ένα διεθνούς εμβέλειας ερευνητικό Κέντρο
που εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης.

-- Ελληνικό Γραφείο του W3C
  http://www.w3c.gr

-- Γραφείο του W3C
  http://www.w3c.org

-- Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
  http://www.ics.forth.gr

-- Πληροφορίες για να έρθετε σε επαφή μαζί μας
  http://www.w3c.gr/office/contact.html

-- Παλαιότερα νέα του έτους 2007
  http://www.w3c.gr/office/news/2007.html

-- Παλαιότερα νέα του έτους 2006
  http://www.w3c.gr/office/news/2006.html

-- Παλαιότερα νέα του έτους 2005
  http://www.w3c.gr/office/news/2005-news.html

-- Παλαιότερα νέα του έτους 2004
  http://www.w3c.gr/office/news/2004.html

-- Παλαιότερα νέα του έτους 2003
  http://www.w3c.gr/office/news/2003.html

-- Παλαιότερα νέα του έτους 2002
  http://www.w3c.gr/office/news/2002.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Προκειμένου να διαγραφείτε από αυτή τη λίστα ακολουθείστε τα παρακάτω
βήματα:

1. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα:
http://lists.ics.forth.gr/mailman/options/w3c-el-info
2. Συμπληρώστε το email και το password σας 3. Πατήστε το "unsubscribe"
button

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Copyright © 1994-2008 W3C R (MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. W3C
liability, trademark, document use and software licensing rules apply. 
Copyright οf Translation ICS-FORTH © 2006

Note: In order to read this newsletter hellenic characters must be present
into your system. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~More information about the W3c-el-info mailing list