[W3c-el-info] W3C Office in Greece, Newsletter June 2008, el | en

W3C Office in Greece adoxast at ics.forth.gr
Tue Jul 1 22:13:13 EEST 2008


 
English Version <> 
 

 <http://www.w3c.gr/> The World Wide Web Consortium - Eλληνικό Γραφείο W3C Δελτίο Νέων, Ιούνιος 2008


Καλώς ορίσατε στο Ηλεκτρονικό Δελτίο Νέων του Ελληνικού Γραφείου του W3C 


Ο Ιούνιος ήταν ένας πολύ δραστήριος μήνας για το W3C. Στις αρχές Ιουνίου έγινε η εκλογή έξι νέων Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής του W3C. Στα μέσα του μήνα, εκδόθηκε η Σύσταση του W3C για την Σύνταξη και Επεξεργασία Ψηφιακών Υπογραφών (Β' Έκδοση), καθώς και δύο νέες προτεινόμενες Συστάσεις από την Ομάδα Εργασίας XHTML2. 

Μια νέα Ομάδα Εργασίας του W3C για τις Εφαρμογές του Παγκοσμίου Ιστού έχει δημιουργηθεί και μπορείτε να συμμετάσχετε. Τέλος, το W3C εγκαινίασε ένα νέο forum όπου οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα ανταλλάσουν απόψεις για το πώς οι τεχνολογίες του Παγκοσμίου Ιστού μπορούν να αξιοποιήθουν για καλύτερη ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Αυτά και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα νέα από τη συναρπαστική δουλειά του W3C περιλαμβάνει το παρόν τεύχος. 

Θα χαρούμε να λάβουμε τα σχόλιά σας.

 Anna <http://www.w3c.gr/office/IM.thmb.2.jpg> Συντάκτρια: Άννα Δοξαστάκη 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας 
Ελληνικό Γραφείο του W3C
Τηλ.: +30 2810 391750
E-mail: adoxast at w3.org 

 _____ 


Εκδόθηκε η Αναφορά του Workshop για το Ρόλο των Τεχνολογιών Κινητών στην Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης 


 <http://www.w3.org/2008/02/MS4D_WS/exec_summary.html> Workshop attendee clip 30 Ιουνίου 2008: Σήμερα το W3C εκδίδει μια αναφορά ( <http://www.w3.org/2008/02/MS4D_WS/exec_summary.html> report) για το <http://www.w3.org/2008/02/MS4D_WS/> June 2008 Workshop on the Role of Mobile Technologies in Fostering Social Development. Οι συμμετέχοντες συζήτησαν το πώς πλήθος διαθέσιμων υπηρεσιών σε κινητά τηλέφωνα μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους σε περιοχές με μικρή εξυπηρέτηση. Η συζήτηση τόνισε την ανάγκη για προσπάθεια από τους σχετικούς φορείς (συμπεριλαμβανομένων όσων κάνουν εφαρμογές, ακαδημαϊκούς, ρυθμιστές και τη βιομηχανία κινητών) να χτίσουν μια κοινή οπτική για το μέλλον της πλατφόρμας κινητών, ως εργαλείο για να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα. Το Workshop οργανώθηκε από κοινού από τους W3C και NIC.br, με τη γενναιόδωρη υποστήριξη των UNDP και Fundacion CTIC (Χρυσοί Χορηγοί), Opera Software και MobileActive.org (Ασημένιοι Χορηγοί). Αυτή η δουλειά πραγματοποιείται υπό το Πλαίσιο Πρόγραμμα FP7 ( <http://cordis.europa.eu/fp7/ict/> European Union's 7th Research Framework Programme (FP7)), ως μέρος του έργου <http://digitalworld.ercim.org/> Digital World Forum. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Ομάδα Ενδιαφέροντος: <http://www.w3.org/2008/MW4D/> W3C Mobile Web for Social Development Interest Group και για την Πρωτοβουλία <http://www.w3.org/Mobile/> W3C Mobile Web Initiative.


Εκδόθηκαν τα Προσχέδια POWDER Ομαδοποίησης και Περιγραφής Πόρων 


30 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/2007/powder/> Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Group εξέδωσε δύο υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Περιγραφής Πόρων του Παγκοσμίου Ιστού (POWDER): <http://www.w3.org/TR/2008/WD-powder-grouping-20080630/> Grouping of Resources και <http://www.w3.org/2008/WD-powder-dr-20080630/> Description Resources. Το πρώτο έγγραφο περιγράφει πώς να εκδίδονται περιγραφές πολλών πόρων όπως αυτών που είναι διαθέσιμοι από ιστοσελίδα. Αυτές οι περιγραφές αποδίδονται σε έναν γνωστό άνθρωπο, οργανισμό ή οντότητα που μπορεί να είναι ο δημιουργός των περιγραφόμενων πόρων. Η δεύτερη έκδοση παρέχει τον τρόπο για τους ανθρώπους ή για τους οργανισμούς να δημιουργήσουν περιγραφές, αναγνώσιμες από μηχανές. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού <http://www.w3.org/2001/sw/> Semantic Web Activity.


Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού των Προϋποθέσεων Widgets 1.0 


25 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/2008/webapps/> Web Applications Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του <http://www.w3.org/TR/2008/WD-widgets-reqs-20080625/> Widgets 1.0: Requirements. Αυτό το έγγραφο καταγράφει τους στόχους σχεδιασμού και τις προϋποθέσεις που μια προδιαγραφή χρειάζεται να απευθύνει, για να προτυποποιήσει κάποιες πλευρές των widgets. Τα Widgets είναι μικρές εφαρμογές Παγκοσμίου Ιστού από την πλευρά των πελατών για την αναπαράσταση και αναθεώρηση απομακρυσμένων δεδομένων, συσκευασμένων ώστε να επιτρέπουν κατέβασμα και εγκατάσταση σε μηχάνημα πελάτη, σε κινητό τηλέφωνο ή σε κινητή συσκευή με πρόσβαση στο Internet. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 1 Αυγούστου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα: <http://www.w3.org/2006/rwc/> Rich Web Client Activity.


Η Ομάδα Incubator θα Αξιολογήσει την Κοινή Γλώσσα Παγκοσμίου Ιστού (CWL) στην Πράξη 


24 Ιουνίου 2008: Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τη δημιουργία της Ομάδας <http://www.w3.org/2005/Incubator/cwl-ei/> Common Web Language (CWL) Evaluation and Installation Incubator Group, που χορηγείται από τα Μέλη του W3C: Institute of Semantic Computing (ISeC), (Japan) National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Keio University και JustSystems Corporation. Η αποστολή της ομάδας είναι η Κοινή Γλώσσα στον Παγκόσμιο Ιστό σε πραγματικά περιβάλλοντα Παγκοσμίου Ιστού χρησιμοποιώντας το πιλοτικό μοντέλο της πλατφόρμας: <http://www.w3.org/2005/Incubator/cwl/XGR-cwl/> CWL platform. Η CWL είναι μια γλώσσα γραφικών σημασιολογικών δικτύων με υπέρ-κόμβους και χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα περιεχόμενα και τα μετά-δεδομένα ιστοσελίδων σε τρεις διαφορετικούς τύπους μορφών όπως UNL, CDL και RDF. Η πλατφόρμα CWL επιτρέπει σε ανθρώπους να εισάγουν την CWL χρησιμοποιώντας φυσικές γλώσσες και να αναπαριστούν την πληροφορία σε CWL με φυσικές γλώσσες. Χρησιμοποιώντας αυτή την πλατφόρμα CWL, η CWL θα αξιολογηθεί από πλευράς πολυγλωσσικότητας, σημασιολογικών υπολογισμών και σημασιολογικού Ιστού. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα <http://www.w3.org/2005/Incubator/> Incubator Activity, μια πρωτοβουλία για την ενίσχυση της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, σχετικών με τον Παγκόσμιο Ιστό. Η δουλειά της Δραστηριότητας Incubator δεν ανήκει στη διαδικασία δημιουργίας προτύπων του W3C ( <http://www.w3.org/TR/> W3C standards track).


Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές της RDFa σε XHTML: Συντακτικό και Επεξεργασία (Υποψήφια Σύσταση), Αναθεωρήθηκε το Primer 


20 Ιουνίου 2008: Οι Ομάδες Εργασίας <http://www.w3.org/2006/07/SWD/> Semantic Web Deployment Working Group και <http://www.w3.org/MarkUp/> XHTML2 Working Group εξέδωσαν μια Υποψήφια Σύσταση του <http://www.w3.org/TR/2008/CR-rdfa-syntax-20080620/> RDFa in XHTML: Syntax and Processing. Τα έγγραφα στον Παγκόσμιο Ιστό περιέχουν σημαντικές ποσότητες δομημένων δεδομένων που δεν είναι διαθέσιμα σε εργαλεία και σε εφαρμογές. Όταν οι εκδότες μπορούν να εκφράσουν τα δεδομένα πληρέστερα και όταν τα εργαλεία μπορούν να τα διαβάσουν αυτόματα, ένας νέος κόσμος λειτουργικότητας γίνεται διαθέσιμος στους χρήστες, που τους αφήνει να μεταφέρουν δομημένα δεδομένα ανάμεσα σε εφαρμογές και σε ιστοσελίδες, επιτρέποντας σε εφαρμογές περιήγησης να βελτιώσουν την εμπειρία των χρηστών. Το RDFa είναι μια προδιαγραφή για να χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά με γλώσσες όπως οι HTML και XHTML για να εκφράσουν δομημένα δεδομένα. Μπορείτε να δείτε την αναφορά υλοποίησης της ομάδας: <http://www.w3.org/2006/07/SWD/RDFa/implementation-report/> RDFa implementation report. Οι Ομάδες Εργασίας ακόμα αναθεώρησαν το συνοδευτικό έγγραφο <http://www.w3.org/TR/2008/WD-xhtml-rdfa-primer-20080620/> RDFa Primer. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Σημασιολογικό Ιστό ( <http://www.w3.org/2001/sw/> Semantic Web) και για τη Δραστηριότητα HTML ( <http://www.w3.org/MarkUp/Activity> HTML Activity).


Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Γλώσσας Ορισμού XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 (Δομές, Τύποι Δεδομένων) του W3C 


20 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/XML/Schema> XML Schema Working Group εξέδωσε τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Τελικού Σχολιασμού της Γλώσσας <http://www.w3.org/TR/2008/WD-xmlschema11-1-20080620/> W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures και Part 2: Datatypes. Το πρώτο καθορίζει τη Γλώσσα Ορισμού XML Schema, που προσφέρει λειτουργίες για την περιγραφή της δομής και για την προσαρμογή των περιεχομένων σε έγγραφα XML, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούν τη λειτουργία Χώρου Ονομάτων XML. Το δεύτερο ορίζει τις λειτουργίες για τον καθορισμό τύπων δεδομένων για να χρησιμοποιηθούν σε XML Schemas καθώς και σε άλλες προδιαγραφές της XML. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 12 Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα: <http://www.w3.org/XML/> Extensible Markup Language (XML) Activity.


Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Γλώσσας Σήμανσης Σύνθεσης Ομιλίας (SSML) Έκδοση 1.1 


20 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/Voice/> Voice Browser Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του <http://www.w3.org/TR/2008/WD-speech-synthesis11-20080620/> Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1. Η SSML παρέχει μια πλούσια γλώσσα σήμανσης βασισμένη σε XML για να βοηθήσει στη δημιουργία σύνθετης ομιλίας στον Παγκόσμιο Ιστό και σε άλλες εφαρμογές. Η SSML 1.1 βελτιώνει τη Σύσταση του W3C: <http://www.w3.org/TR/speech-synthesis/> SSML 1.0 Recommendation προσθέτοντας υποστήριξη για περισσότερες συμβάσεις και πρακτικές στις γλώσσες του κόσμου συμπεριλαμβανομένων των Ασιατικών, της Ανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 20 Ιουλίου. Μπορείτε να δείτε τη λίστα αλλαγών ( <http://www.w3.org/TR/2008/WD-speech-synthesis11-20080620/#AppG> list of changes ) σε αυτό το προσχέδιο και να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα Περιηγητή Φωνής του W3C ( <http://www.w3.org/Voice/> Voice Browser Activity).


Οι XHTML 1.1 Basic και XHTML 1.1 Είναι Προτεινόμενες Συστάσεις 


12 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/MarkUp/> XHTML2 Working Group σήμερα εξέδωσε δύο Προτεινόμενες Συστάσεις: <http://www.w3.org/TR/2008/PR-xhtml-modularization-20080611/> XHTML Modularization 1.1 και <http://www.w3.org/TR/2008/PR-xhtml-basic-20080611/> XHTML Basic 1.1. Το πρώτο παρέχει τρόπο ορισμού υποσυνόλων και επέκτασης της XHTML, ένα αναγκαίο χαρακτηριστικό για την επέκταση της XHTML σε νέες πλατφόρμες. Αυτή η προδιαγραφή προορίζεται για χρήση από κατασκευαστές γλωσσών καθώς δημιουργούν νέες Οικογένειες Γλωσσών Σήμανσης σε XHTML. Αυτή η δεύτερη έκδοση αυτής της προδιαγραφής περιλαμβάνει πολλές μικρές αναθεωρήσεις για την παροχή διευκρινίσεων και να απευθύνει λάθη της πρώτης έκδοσης. Ακόμα παρέχει μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας XML Schemas. Αυτή η έκδοση της XHTML Basic, που χρησιμοποιεί την προσέγγιση Modularization, ευθυγραμμίστηκε με το ευρέως εφαρμόσιμο Κινητό Προφίλ XHTML Από την Open Mobile Alliance (OMA). Η XHTML Basic 1.1 θα διευκολύνει επομένως τη συγγραφή ιστοσελίδων που δουλεύουν σε κινητές συσκευές. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 15 Ιουλίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα HTML ( <http://www.w3.org/MarkUp/Activity> HTML Activity).


Το Συντακτικό Υπογραφών και Επεξεργασίας XML (Δεύτερη Έκδοση) Είναι Σύσταση του W3C 


10 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/2007/xmlsec/> XML Security Specifications Maintenance Working Group εξέδωσε τη Σύσταση του W3C: <http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/> XML Signature Syntax and Processing (Second Edition). Αυτό το έγγραφο καθορίζει το συντακτικό και τους κανόνες επεξεργασίας XML για τη δημιουργία και αναπαράσταση ψηφιακών υπογραφών. Η λίστα με τις αλλαγές ( <http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/explain> list of changes) από την Πρώτη Έκδοση είναι διαθέσιμη. Η Ομάδα Εργασίας ακόμα εξέδωσε μια Νότα: <http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-xmldsig2ed-tests-20080610/> Test Cases for C14N 1.1 and XMLDSig Interoperability, που καθορίζει σύνολα δοκιμών για τα Canonical XML 1.1 και XML Signature Syntax and Processing, Δεύτερη Έκδοση. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Ασφαλείας ( <http://www.w3.org/Security/> Security Activity).


Εκδόθηκαν Τρία υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Σχετικά με την HTML 5 


10 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/html/wg/> HTML Working Group εξέδωσε τρία έγγραφα: <http://www.w3.org/TR/2008/WD-html5-20080610/> HTML 5, <http://www.w3.org/TR/2008/WD-html5-diff-20080610/> HTML 5 differences from HTML 4 και το πρώτο δημόσιο υπό διαμόρφωση προσχέδιο του <http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-html5-pubnotes-20080610/> HTML 5 Publication Notes . Η HTML 5 εισάγει χαρακτηριστικά για τους συγγραφείς εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό, νέα στοιχεία βασισμένα σε έρευνα πάνω σε κυρίαρχες πρακτικές συγγραφής και ξεκάθαρα κριτήρια συμβατότητας για πράκτορες χρηστών σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί η δια-λειτουργικότητα. Μπορείτε να δείτε την έκδοση με τις σημειωμένες διαφορές ( <http://www.w3.org/TR/2008/WD-html5-20080610/diff/> diff-marked version) όπου φαίνονται οι αλλαγές από το προσχέδιο της 22 Ιανουαρίου 2008. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα <http://www.w3.org/MarkUp/Activity> HTML Activity.


Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Βασικών Δοκιμών του mobileOK 1.0 του W3C 


10 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού ( <http://www.w3.org/2005/MWI/BPWG/> Mobile Web Best Practices Working Group) εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του <http://www.w3.org/TR/2008/WD-mobileOK-basic10-tests-20080610/> W3C mobileOK Basic Tests 1.0. Αυτό το έγγραφο ορίζει τις δοκιμές που παρέχουν τη βάση για να γίνει ισχυρισμός συμβατότητας με το mobileOK Basic του W3C και βασίζεται στις Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού ( <http://www.w3.org/TR/mobile-bp/> W3C Mobile Web Best Practices). Το περιεχόμενο που περνάει τις δοκιμές έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα για να παρέχει μια λειτουργική εμπειρία στους χρήστες βασικών κινητών συσκευών με δυνατότητες που ταιριάζουν το Προκαθορισμένο Πλαίσιο Μεταφοράς. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 30 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Κινητού Παγκοσμίου Ιστού ( <http://www.w3.org/Mobile/> Mobile Web Initiative Activity).


Εγκαινιάστηκε η Ομάδα Εργασίας Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό, ξεκινούν πάλι οι Μορφές Σύνθετων Εγγράφων 


9 Ιουνίου 2008: Το W3C εγκαινίασε μια νέα Ομάδα Εργασίας: <http://www.w3.org/2008/webapps/> Web Applications (WebApps) Working Group, με συν-Επικεφαλής τους Art Barstow (Nokia) και Charles McCathieNevile (Opera Software). Αυτή η ομάδα συνδυάζει τις προηγούμενες Ομάδες Εργασίας Web APIs και Web Application Formats. Όσον αφορά το πρόγραμμα εργασιών της Ομάδας Εργασίας ( <http://www.w3.org/2008/webapps/charter/> charter for the Web Applications Working Group), η αποστολή της ομάδας είναι να παρέχει προδιαγραφές που δίνουν τη δυνατότητα βελτιωμένης ανάπτυξης εφαρμογών από πλευράς των πελατών στον Παγκόσμιο Ιστό, συμπεριλαμβανομένων προδιαγραφών για διεπαφές προγραμμάτων εφαρμογών (APIs) αλλά και για ανάπτυξη λεξιλογίων σήμανσης από πλευράς των πελατών, για την περιγραφή και τον έλεγχο της συμπεριφοράς εφαρμογών. Το W3C ακόμα επανεκκίνησε την Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/2004/CDF/> Compound Document Formats (CDF) Working Group, για να συνεχίσει να αναπτύσσει προδιαγραφές που συνδυάζουν επιλεγμένες, υπάρχουσες μορφές εγγράφων από το W3C και από αλλού και που καθορίζουν τη συμπεριφορά τέτοιων συνδυασμένων εγγράφων. Και οι δύο ομάδες θα διεξάγουν τη δουλειά τους δημοσίως. Το πρώταρχικό κομμάτι δουλειάς της Ομάδας Εργασίας CDF είναι να προτείνει υποψηφίους Επικεφαλής στο Διευθυντή. Παρακαλούμε επικοινωνήστε τις προτάσεις σας στον <mailto:schepers at w3.org> Doug Schepers. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα <http://www.w3.org/2006/rwc/> Rich Web Clients Activity. 


Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Απλού Συστήματος Οργάνωσης Γνώσης (SKOS) 


9 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/2006/07/SWD/> Semantic Web Deployment Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του <http://www.w3.org/TR/2008/WD-skos-reference-20080609/> SKOS Simple Knowledge Organization System Reference. Αυτό το έγγραφο ορίζει το Απλό Σύστημα Οργάνωσης Γνώσης (SKOS), ένα απλό μοντέλο δεδομένων για την κοινή χρήση και σύνδεση γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό. Το SKOS στοχεύει να παρέχει μια γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές κοινότητες πρακτικής μέσα στη βιβλιοθήκη και σε επιστήμες πληροφορικής που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την εφαρμογή συστημάτων οργάνωσης γνώσης. Ακόμα, το SKOS στοχεύει στο να παρέχει μια γέφυρα ανάμεσα σε αυτές τις κοινότητες και στο Σημασιολογικό Ιστό, μεταφέροντας μοντέλα οργάνωσης γνώσης στο πλαίσιο τεχνολογίας του Σημασιολογικού Ιστού και παρέχοντας δρόμο μετακίνησης πληροφοριών με χαμηλό κόστος, για τη μεταφορά συστημάτων οργάνωσης γνώσης που ήδη υπάρχουν σε RDF. Μπορείτε να διαβάσετε τις αλλαγές ( <http://www.w3.org/TR/2008/WD-skos-reference-20080609/#changes> changes) από το προηγούμενο προσχέδιο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του Σημασιολογικού Ιστού ( <http://www.w3.org/2001/sw/> Semantic Web Activity).


Εκδόθηκαν Δύο Νότες για το Σημασιολογικό Ιστό και τις Επιστήμες Ζωής 


5 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Ενδιαφέροντος Φροντίδας Υγείας στο Σημασιολογικό Ιστό και στις Επιστήμες Ζωής ( <http://www.w3.org/2001/sw/hcls/> Semantic Web Health Care and Life Sciences Interest Group) εξέδωσε δύο Νότες: <http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-hcls-kb-20080604/> A Prototype Knowledge Base for the Life Sciences και <http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-hcls-senselab-20080604/> Experiences with the conversion of SenseLab databases to RDF/OWL. Το πρώτο περιγράφει ένα πρωτότυπο βιοϊατρικής βάσης δεδομένων που συνδυάζει 15 διακριτές πηγές δεδομένων χρησιμοποιώνταςδιαθέσιμες τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού συμπεριλαμβανομένων των RDF και OWL. Η Νότα περιγράφει ποιοι πόροι συνδυάστηκαν, πώς κατασκευάστηκε η βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας δωρεάν τεχνολογία ανοιχτού κώδικα, πώς μπορεί να αναζητηθεί χρησιμοποιώντας SPARQL και τι πόροι και διεπαφές έχουν να κάνουν στην απάντηση σύνθετων αναζητήσεων. Ενώ η χρηστικότητα της βάσης δεδομένων φαίνεται από την αναγνώριση ενός συνόλου γονιδίων στην ασθένεια Alzheimer, η προσέγγιση που περιγράφεται εδώ μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε σενάριο χρήσης που συνδυάζει δεδομένα από πολλές περιοχές. Το δεύτερο έγγραφο περιγράφει την εμπειρία της μετατροπής βάσεων δεδομένων SenseLab σε OWL, ένα σημαντικό βήμα για την πραγματοποίηση των οφελών της συνδυαστικής έρευνας νευροεπιστημών στο Σημασιολογικό Ιστό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του Σημασιολογικού Ιστού ( <http://www.w3.org/2001/sw/> Semantic Web Activity).


Οι Offline Εφαρμογές Παγκοσμίου Ιστού Εκδόθηκαν ως Νότα του W3C 


3 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/html/wg/> HTML Working Group εξέδωσε τη Νότα <http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-offline-webapps-20080530/> Offline Web Applications. Η <http://www.w3.org/TR/html5/> HTML 5 περιέχει αρκετά χαρακτηριστικά που απευθύνουν την πρόκληση δημιουργίας εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό που δουλεύουν και offline. Αυτό το έγγραφο τονίζει αυτά τα χαρακτηριστικά (SQL, offline application caching APIs καθώς και online/offline events, κατάσταση και το localStorage API) της HTML 5 και παρέχει σύντομα tutorials για το πώς αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό που δουλεύουν offline. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα <http://www.w3.org/MarkUp/Activity> HTML Activity.


Η Νέα Δραστηριότητα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα Βοηθήσει στη Βελτίωση της Διακυβέρνησης μέσω Καλύτερης Χρήσης του Παγκοσμίου Ιστού 


 <http://www.w3.org/2007/eGov/> Crowd scene3 Ιουνίου 2008: Το W3C εγκαινιάζει σήμερα ένα νέο τόπο συζήτησης ( <http://www.w3.org/2007/eGov/> new forum) για κυβερνήσεις, πολίτες, ερευνητές και άλλους φορείς για να εξερευνήσουν πώς να χρησιμοποιούν καλύτερα τις τεχνολογίες του Παγκοσμίου Ιστού για καλή διακυβέρνηση και συμμετοχή των πολιτών. "Τα Ανοιχτά Πρότυπα και συγκεκριμένα τα Πρότυπα του Σημασιολογικού Ιστού μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του κόστους διακυβέρνησης, να διευκολύνουν ανεξάρτητους φορείς να συνεργαστούν και να αυξήσουν την ευελιξία στην προοπτική αλλαγών," είπε ο Tim Berners-Lee, Διευθυντής του W3C. Το W3C προσκαλεί τη συμμετοχή στη νέα Ομάδα Ενδιαφέροντος ( <http://www.w3.org/2007/eGov/IG/> eGovernment Interest Group), στην οποία η συμμετοχή είναι ανοιχτή στο κοινό. Η ομάδα θα εντοπίσει τις βέλτιστες πρακτικές και τις οδηγίες στην περιοχή, θα καταγράψει που η σημερινή τεχνολογία δεν απευθύνει ικανοποιητικά τις υπάρχουσες ανάγκες και θα προτείνει βελτιώσεις μέσω της διαδικασίας δημιουργίας προτύπων. Μπορείτε να διαβάσετε τις συχνές ερωτήσεις ( <http://www.w3.org/2007/eGov/IG/faq> W3C eGovernment FAQ) και το δελτίο τύπου ( <http://www.w3.org/2008/06/egov-pressrelease> press release) και να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα <http://www.w3.org/2007/eGov/> W3C eGovernment Activity.


Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C Εκλέγει τα Μέλη της 


2 Ιουνίου 2008: Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C εξέλεξε τις έξι ανοιχτές θέσεις στο <http://www.w3.org/2002/ab/> W3C Advisory Board. Το Συμβούλιο δημιουργήθηκε το 1998 και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ομάδα σε θέματα στρατηγικής, διαχείρισης, νομικά και διαδικαστικά θέματα και επίλυση διαφωνιών. Ξεκινώντας από την 1 Ιουλίου, οι εννέα συμμετέχοντες στη Συμβουλευτική Επιτροπή είναι οι: Jean-Francois Abramatic (ILOG), Ann Bassetti (The Boeing Company), Jim Bell (HP), Don Deutsch (Oracle), Eduardo Gutentag (Sun Microsystems), Steve Holbrook (IBM), Ken Laskey (MITRE), Ora Lassila (Nokia) και Arun Ranganathan (Mozilla Foundation). Ο Steve Zilles συνεχίζει ως ο ενδιάμεσος Επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Συμβουλευτική Επιτροπή ( <http://www.w3.org/2002/ab/> Advisory Board).


Ομιλίες του W3C τον Ιούνιο 


2 Ιουνίου 2008: Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές παρουσιάσεις και εκδηλώσεις: <http://www.w3.org/Talks/> W3C presentations and events επίσης διαθέσιμες και μέσω <http://www.w3.org/2004/08/TalkFiles/Talks.rss> RSS channel.

*	2 Ιουνίου, Vasteras, Σουηδία: Framtidssakra eForvaltningen.Ο Olle Olsson συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση στο <http://www.offentligarummet.se/> Offentliga Rummet 2008. 

*	4 Ιουνίου, Sao Paulo, Βραζιλία: Towards eGovernment 2.0 through better use of the Web. Ο Jose Manuel Alonso παρουσιάζει στα Εγκαίνια του Βραζιλιάνικου Γραφείου: <http://www.w3c.br/2008/launch/> W3C Brazil Office Public Launch. 

*	4 Ιουνίου, Sao Paolo, Βραζιλία: W3C - Web Open Standards.Ο Daniel Dardailler παρουσιάζει στα Εγκαίνια του Βραζιλιάνικου Γραφείου: <http://www.w3c.br/2008/lancamento/> W3C Brazil Office Launch event . 

*	10Ιουνίου, Buenos Aires, Αργεντινή: Web Accessibility: People with Disabilities and Elderly Citizens.Ο Shadi Abou-Zahra παρουσιάζει στο <http://www.isoc.org.ar/accesibilidad.html> Web Sin Barreras. 

*	11 Ιουνίου, Nashville, TN, ΗΠΑ: Color for the Global Web.Η Molly E Holzschlag παρουσιάζει στο <http://www.voicesthatmatter.com/webdesign2008/index.aspx> Voices That Matter. 

*	12 Ιουνίου, Nashville, TN, ΗΠΑ: Designing for Today's Browsers.Η Molly E Holzschlag παρουσιάζει στο <http://www.voicesthatmatter.com/webdesign2008/index.aspx> Voices That Matter. 

*	17 Ιουνίου, New York, NY, ΗΠΑ: Web of Data.Ο Tim Berners-Lee παρουσιάζει στο <http://www.linkeddataplanet.com/index.php> LinkedData Planet Conference: exploring the new web of linked data. 

*	19 Ιουνίου, Tokyo, Ιαπωνία: Update on W3C/WAI Guidelines including WCAG 2.0.Η Judy Brewer παρουσιάζει στο Open Seminar of Information Accessibility. 

*	19 Ιουνίου, Nancy, Γαλλία: Etats des lieux du Web semantique.Ο Ivan Herman δίνει κεντρική ομιλία στο <http://ic2008.loria.fr/> 19emes Journees Francophones d'Ingenierie des Connaissances (IC2008). 

*	19 Ιουνίου, Baltimore, Maryland, ΗΠΑ: How New Web Accessibility Standards Impact User Experience Design.Η Shawn Henry παρουσιάζει στο <http://www.usabilityprofessionals.org/conference/2008/> Usability Professionals' Association International Conference 2008. 

*	26 June, Frankfurt, Γερμανία: Mobile Internet - the Way Forward.Ο Steve Bratt συμμετέχει σε συζήτηση στο <http://www.amiando.com/ngmn-2008> 2nd NGMN Industry Conference 2008. 

*	Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές ομιλίες ανά χώρα ( <http://www.w3.org/2004/08/W3CTalks?date=Recent+and+upcoming&countryListing=yes&submit=Submit> upcoming talks by country) 

*	Και για περισσότερες ομιλίες ( <http://www.w3.org/Talks/> More talks...) 


Τοπικά Νέα


Το Ελληνικό Γραφείο του W3C συμμετέχει στο IHIC2008


 <http://www.ihic2008.org/> IHIC2008To Eλληνικό Γραφείο του W3C πρόκειται να συμμετέχει στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Διαλειτουργικότητας ΗL7 (ΙΗΙC2008, www.ihic2008.org <http://www.ihic2008.org/> ) το οποίο συνδιοργανώνεται μαζί με το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΗL7-Hellas (www.hl7.org.gr <http://www.hl7.org.gr/> ) με κεντρικό θέμα "The new Vision of Seamless Healthcare" στις 8-11 Οκτωβρίου 2008, στο ξενοδοχείο Aldemar Knossos Royal Village στην Χερσόνησο Κρήτης.

Ακολουθώντας την επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων διοργανώσεων του ΙΗΙC στη Νέα Ζηλανδία (2007), την Κολωνία (2006), την Ταϊβάν (2005), και το Ακαπούλκο (2004), το ΙΗΙC 2008 στοχεύει να αποτελέσει σημείο συνάντησης των 30 και πλέον HL7 Αffiliates ανά τον κόσμο, για την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών σχετικών με την υλοποίηση του ΗL7, ενισχύοντας το κοινό όραμα για ένα μέλλον ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας υψηλής ποιότητας, που χαίρουν της εμπιστοσύνης και εκτίμησης των πολιτών.

Αυτήν τη χρονιά, το ΙΗIC φιλοξενεί το φόρουμ διαλειτουργικότητας «Show me your CDA!” το οποίο προβάλει βέλτιστες πρακτικές στη χρήση της Αρχιτεκτονικής Κλινικών Εγγράφων ΗL7 CDA, με την ανταλλαγή και αποτύπωση εμπειριών από όλον τον κόσμο και τη διάχυση γνώσης πάνω σε εργαλεία, τεχνικές, και έξυπνους τρόπους υλοποίησης. Οι εμπειρίες, τα σχόλια, και οι παρατηρήσεις που θα αποκομιστούν θα συντελέσουν στην προετοιμασία της επόμενης έκδοσης του προτύπου ΗL7 CDA, βασιζόμενου σε νέες καινοτόμες χρήσεις των κλινικών εγγράφων.

Αξίζει να επισημάνει επίσης κανείς, το προπαρασκευαστικό σεμινάριο Ιntegrating the Healthcare Enterprise (IHE), όπου οι συμμετέχοντες θα πάρουν μια γεύση από την προετοιμασία για connectathons, καθώς και το HL7 Ambassador session, όπου θα παρουσιαστούν επιλεγμένα πρότυπα του HL7 από διάσημους ομιλητές με διεθνή ακτινοβολία.

Παράλληλα διοργανώνεται για 3η συνεχή χρονιά το ενημερωτικό και εκπαιδευτικό συνέδριο του HL7-Hellas κατά τη διάρκεια του οποίου αναμένεται να γίνουν σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με τους στρατηγικούς σχεδιασμούς στην ηλεκτρονική υγεία στην Ελλάδα, ενώ καταξιωμένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν λύσεις και τεχνικές που εφαρμόζονται ήδη σε όλο τον κόσμο.

Το Ελληνικό Γραφείο του W3C θα είναι εκεί να χαιρετήσει την εκδήλωση και να ενημερώσει τους συνέδρους σχετικά με τις δραστηριότητες της Κοινοπραξίας του Παγκόσμιου Ιστού, στο περίπτερο του. Οι επισκέπτες του περιπτέρου θα έχουν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τα πρότυπα και τις συστάσεις του W3C και να μάθουν πως μπορούν να συνεισφέρουν ενεργά, οδηγώντας το διαδίκτυο στο μέλλον.


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


*	 <http://www.forth.gr/> ΙΤΕ 

*	 <http://www.ics.forth.gr/> Ινστιτούτο Πληροφορικής 


Πληροφορίες


*	 <http://www.w3.org/> W3C 

*	 <http://www.w3c.gr/> Ελληνικό Γραφείο του W3C 

*	 <http://www.w3c.gr/office/contact.en.html> Στοιχεία Επικοινωνίας 


Μέλη του Ελληνικού Γραφείου

 ΙΤΕ <http://www.w3c.gr/office/ite1_gr.png> 	 ΕΑΙΤΥ <http://www.w3c.gr/office/cti.png> 	
 AIT <http://www.w3c.gr/office/ait-logo2.png> 	 ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος <http://www.w3c.gr/office/ncsr_iit-logo.gif> 	
 K-Space <http://www.w3c.gr/office/k-space-logo.png> 	 IVML <http://www.w3c.gr/office/ivmlnew-logo.png> 	
 ENISA <http://www.w3c.gr/office/enisa1.png> 	
 _____ 


 


 <http://www.w3c.gr/> The World Wide Web Consortium - Eλληνικό Γραφείο W3CNewsletter, June 2008


Welcome to the Newsletter of The W3C Office in Greece


June was a very active month for W3C. In the beginning of June we had the elections of 6 new members to the W3C Advisory Committee. Later in the month, the W3C recommendation for XML Signature Syntax and Processing (B' edition) was published together with 2 new proposed recommendations by the XHTML2 working group.

A new W3C working group on Web Applications has been created and you are welcome to participate. Finally, W3C inaugurated a new forum where interested parties will exchange their views on the role of web technologies in eGoverment.

All these and much more interesting news from the exciting work of W3C are included in this issue.

Please feel free to contact us with your comments.

 Anna <http://www.w3c.gr/office/IM.thmb.2.jpg> Editor: Anna Doxastaki 
Communications Assistant 
W3C Office in Greece 
Tel.: +30 2810 391750
E-mail: adoxast at w3.org 

 _____ 

 

Workshop report: Role of Mobile Technologies in Fostering Social Development


 <http://www.w3.org/2008/02/MS4D_WS/exec_summary.html> Workshop attendee clip2008-06-30: Today W3C publishes a report <http://www.w3.org/2008/02/MS4D_WS/exec_summary.html> on the June 2008 Workshop on the Role of <http://www.w3.org/2008/02/MS4D_WS/> Mobile Technologies in Fostering Social Development. Participants discussed how numerous available services on mobile phones could help people in underserved regions. Discussion underlined the need for a concerted effort among all the stakeholders (including practitioners, academics, regulators, and mobile industry) to build a shared view of the future of the mobile platform as a tool to bridge the digital divide. The Workshop was jointly organized by W3C and NIC.br, with the generous support of UNDP and Fundacion CTIC (Gold Sponsors), Opera Software and MobileActive.org (Silver sponsors). This work takes place under the European Union's 7th <http://cordis.europa.eu/fp7/ict/> Research Framework Programme (FP7), part of Digital World Forum <http://digitalworld.ercim.org/> project. Learn more about the W3C Mobile Web for Social <http://www.w3.org/2008/MW4D/> Development Interest Group and the W3C <http://www.w3.org/Mobile/> Mobile Web Initiative. (Photo credit: A. Mangin (Cibervoluntarios). Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item118> ) 


POWDER Drafts Published: Grouping of Resources; Description Resources


2008-06-30: The Protocol for Web Description Resources <http://www.w3.org/2007/powder/> (POWDER) Working Group has published two Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Drafts: Grouping of <http://www.w3.org/TR/2008/WD-powder-grouping-20080630/> Resources and Description Resources <http://www.w3.org/2008/WD-powder-dr-20080630/> . The first document describes how to publish descriptions of multiple resources such as all those available from a Web site. These descriptions are always attributed to a named individual, organization or entity that may or may not be the creator of the described resources. The second publication provides a means for individuals or organizations to create machine-readable descriptions. Learn more about the Semantic Web <http://www.w3.org/2001/sw/> Activity. (Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item117> ) 


Last Call: Widgets 1.0: Requirements


2008-06-25: The Web Applications Working Group <http://www.w3.org/2008/webapps/> has published a Last Call Working Draft of Widgets 1.0: <http://www.w3.org/TR/2008/WD-widgets-reqs-20080625/> Requirements. This document lists the design goals and requirements that a specification would need to address in order to standardize various aspects of widgets. Widgets are small client-side Web applications for displaying and updating remote data, that are packaged in a way to allow download and installation on a client machine, mobile phone, or mobile Internet device. Comments are welcome through 01 August. Learn more about the Rich Web Client Activity <http://www.w3.org/2006/rwc/> . (Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item116> ) 


Incubator Group to Evaluate Common Web Language (CWL) in Practice


2008-06-24: W3C is pleased to announce the creation of the Common Web Language <http://www.w3.org/2005/Incubator/cwl-ei/> (CWL) Evaluation and Installation Incubator Group, sponsored by W3C Members Institute of Semantic Computing (ISeC), (Japan) National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Keio University, and JustSystems Corporation. The group's mission is to examine Common Web Language in real Web environments using the pilot model of the CWL platform <http://www.w3.org/2005/Incubator/cwl/XGR-cwl/> . CWL is a graphic language of semantic network with hyper node and is used to describe contents and meta-data of web pages in three different type of form such as UNL, CDL and RDF. The CWL platform allows people to input CWL using natural languages and display information written in CWL in natural languages. Using this CWL platform, the CWL will be evaluated from multilingualism, semantic computing and semantic web points of view. Read more about the Incubator Activity <http://www.w3.org/2005/Incubator/> , an initiative to foster development of emerging Web-related technologies. Incubator Activity work is not on the W3C standards track <http://www.w3.org/TR/> . (Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item115> ) 


W3C Invites Implementations of RDFa in XHTML: Syntax and Processing (Candidate Recommendation); Primer Updated


2008-06-20: The Semantic Web Deployment Working Group <http://www.w3.org/2006/07/SWD/> and XHTML2 Working Group <http://www.w3.org/MarkUp/> have published a Candidate Recommendation of RDFa in XHTML: Syntax <http://www.w3.org/TR/2008/CR-rdfa-syntax-20080620/> and Processing. Web documents contain significant amounts of structured data, which is largely unavailable to tools and applications. When publishers can express this data more completely, and when tools can read it, a new world of user functionality becomes available, letting users transfer structured data between applications and web sites, and allowing browsing applications to improve the user experience. RDFa is a specification for attributes to be used with languages such as HTML and XHTML to express structured data. See the groups' RDFa <http://www.w3.org/2006/07/SWD/RDFa/implementation-report/> implementation report. The Working Groups also updated the companion document RDFa <http://www.w3.org/TR/2008/WD-xhtml-rdfa-primer-20080620/> Primer. Learn more about the Semantic <http://www.w3.org/2001/sw/> Web and the HTML <http://www.w3.org/MarkUp/Activity> Activity. (Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item114> ) 


Last Call: W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 (Structures, Datatypes)


2008-06-20: The XML Schema Working Group <http://www.w3.org/XML/Schema> has published Last Call Working Drafts of W3C XML Schema <http://www.w3.org/TR/2008/WD-xmlschema11-1-20080620/> Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures and Part 2: <http://www.w3.org/TR/2008/WD-xmlschema11-2-20080620/> Datatypes. The former specifies the XML Schema Definition Language, which offers facilities for describing the structure and constraining the contents of XML documents, including those which exploit the XML Namespace facility. The latter defines facilities for defining datatypes to be used in XML Schemas as well as other XML specifications. Comments are welcome through 12 September. Learn more about the Extensible Markup Language <http://www.w3.org/XML/> (XML) Activity. (Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item113> ) 


Last Call: Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1


2008-06-20: The Voice Browser Working Group <http://www.w3.org/Voice/> has released the Last Call Working Draft of Speech <http://www.w3.org/TR/2008/WD-speech-synthesis11-20080620/> Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1. SSML provides a rich, XML-based markup language for assisting the generation of synthetic speech in Web and other applications. SSML 1.1 improves on W3C's SSML 1.0 Recommendation <http://www.w3.org/TR/speech-synthesis/> by adding support for more conventions and practices of the world's languages including Asian, Eastern European, and Middle Eastern languages. Comments are welcome through 20 July. See the list of <http://www.w3.org/TR/2008/WD-speech-synthesis11-20080620/#AppG> changes in this draft and learn more about W3C's Voice Browser Activity <http://www.w3.org/Voice/> . (Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item112> ) 


XHTML 1.1 Basic; Modularization Are Proposed Recommendations


2008-06-12: The XHTML2 Working Group <http://www.w3.org/MarkUp/> published two Proposed Recommendations today: XHTML <http://www.w3.org/TR/2008/PR-xhtml-modularization-20080611/> Modularization 1.1 and XHTML Basic 1.1 <http://www.w3.org/TR/2008/PR-xhtml-basic-20080611/> . The former provides a means for subsetting and extending XHTML, a feature needed for extending XHTML's reach onto emerging platforms. This specification is intended for use by language designers as they construct new XHTML Family Markup Languages. This second version of this specification includes several minor updates to provide clarifications and address errors found in the first version. It also provides an implementation using XML Schemas. This version of XHTML Basic, which uses the Modularization approach, has been brought into alignment with the widely deployed XHTML Mobile Profile from the Open Mobile Alliance (OMA). XHTML Basic 1.1 will thus make it easier to author Web pages that work on millions of mobile handsets. Comments on these specifications are welcome through 15 July. Learn more about the HTML Activity <http://www.w3.org/MarkUp/Activity> . (Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item111> ) 


XML Signature Syntax and Processing (Second Edition) Is a W3C Recommendation


2008-06-10: The XML Security Specifications Maintenance <http://www.w3.org/2007/xmlsec/> Working Group has published the W3C Recommendation of XML Signature Syntax <http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/> and Processing (Second Edition). This document specifies XML syntax and processing rules for creating and representing digital signatures; the list of <http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/explain> changes from the First Edition is available. The Working Group also published a Group Note Test Cases for <http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-xmldsig2ed-tests-20080610/> C14N 1.1 and XMLDSig Interoperability, which specifies test cases for Canonical XML 1.1 and XML Signature Syntax and Processing, Second Edition. Learn more about the Security Activity <http://www.w3.org/Security/> . (Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item110> ) 


Three HTML 5 Related Drafts Published


2008-06-10: The HTML Working Group <http://www.w3.org/html/wg/> has published three documents: HTML 5 <http://www.w3.org/TR/2008/WD-html5-20080610/> , HTML 5 differences from <http://www.w3.org/TR/2008/WD-html5-diff-20080610/> HTML 4, and the first public draft of HTML 5 <http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-html5-pubnotes-20080610/> Publication Notes . HTML 5 introduces features for Web application authors, new elements based on research into prevailing authoring practices, and clear conformance criteria for user agents in an effort to improve interoperability. See the diff-marked <http://www.w3.org/TR/2008/WD-html5-20080610/diff/> version showing changes made since the 22 January 2008 draft. Learn more about the HTML Activity <http://www.w3.org/MarkUp/Activity> . (Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item109> ) 


Last Call: W3C mobileOK Basic Tests 1.0


2008-06-10: The Mobile Web Best Practices Working <http://www.w3.org/2005/MWI/BPWG/> Group has published a Last Call Working Draft of W3C <http://www.w3.org/TR/2008/WD-mobileOK-basic10-tests-20080610/> mobileOK Basic Tests 1.0. This document defines the tests that provide the basis for making a claim of W3C mobileOK Basic conformance and are based on W3C Mobile Web Best Practices <http://www.w3.org/TR/mobile-bp/> . Content which passes the tests has taken some steps to provide a functional user experience for users of basic mobile devices whose capabilities at least match those of the Default Delivery Context. Comments are welcome through 30 June. Learn more about the Mobile Web Initiative <http://www.w3.org/Mobile/> Activity. (Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item108> ) 


Web Applications Working Group Launched; Compound Document Formats rechartered


2008-06-09: W3C launched a new Web Applications (WebApps) Working <http://www.w3.org/2008/webapps/> Group, co-Chaired by Art Barstow (Nokia) and Charles McCathieNevile (Opera Software). This group merges the former Web APIs and Web Application Formats Working Groups. Per the charter for the Web Applications <http://www.w3.org/2008/webapps/charter/> Working Group, the group's mission is to provide specifications that enable improved client-side application development on the Web, including specifications both for application programming interfaces (APIs) for client-side development and for markup vocabularies for describing and controlling client-side application behavior. W3C also rechartered the Compound Document Formats (CDF) Working <http://www.w3.org/2004/CDF/> Group, to continue to develop specifications which combine selected existing document formats from the W3C and elsewhere, and which specify the runtime behavior of such combined documents. Both groups will conduct their work in public. The first order of business of the rechartered CDF Working Group is to propose Chair candidates to the Director; please contact Doug Schepers <mailto:schepers at w3.org> with proposals. Learn more about the Rich Web Clients Activity <http://www.w3.org/2006/rwc/> . (Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item107> ) 


SKOS Simple Knowledge Organization System Reference Draft Published


2008-06-09: The Semantic Web Deployment Working Group <http://www.w3.org/2006/07/SWD/> has published a Working Draft of SKOS Simple <http://www.w3.org/TR/2008/WD-skos-reference-20080609/> Knowledge Organization System Reference. This document defines the Simple Knowledge Organization System (SKOS), a common data model for sharing and linking knowledge organization systems via the Semantic Web. SKOS aims to provide a bridge between different communities of practice within the library and information sciences involved in the design and application of knowledge organization systems. In addition, SKOS aims to provide a bridge between these communities and the Semantic Web, by transferring existing models of knowledge organization to the Semantic Web technology context, and by providing a low-cost migration path for porting existing knowledge organization systems to RDF. See changes <http://www.w3.org/TR/2008/WD-skos-reference-20080609/#changes> from the previous draft. Learn more about the Semantic Web Activity <http://www.w3.org/2001/sw/> . (Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item106> ) 


Two Group Notes Published About Semantic Web and Life Sciences


2008-06-05: The Semantic Web Health Care and Life <http://www.w3.org/2001/sw/hcls/> Sciences Interest Group has published two Group Notes: A Prototype Knowledge <http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-hcls-kb-20080604/> Base for the Life Sciences and Experiences with <http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-hcls-senselab-20080604/> the conversion of SenseLab databases to RDF/OWL. The former describes a prototype of a biomedical knowledge base that integrates 15 distinct data sources using currently available Semantic Web technologies including RDF and OWL. The Note outlines which resources were integrated, how the knowledge base was constructed using free and open source triple store technology, how it can be queried using SPARQL, and what resources and inferences are involved in answering complex queries. While the utility of the knowledge base is illustrated by identifying a set of genes involved in Alzheimer's Disease, the approach described here can be applied to any use case that integrates data from multiple domains. The second document describe the experience of converting SenseLab databases into OWL, an important step towards realizing the benefits of Semantic Web in integrative neuroscience research. Learn more about the Semantic Web Activity <http://www.w3.org/2001/sw/> . (Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item105> ) 


Offline Web Applications Published as W3C Note


2008-06-03: The HTML Working Group <http://www.w3.org/html/wg/> has published the Offline Web <http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-offline-webapps-20080530/> Applications Group Note. HTML 5 <http://www.w3.org/TR/html5/> contains several features that address the challenge of building Web applications that work while offline. This document highlights these features (SQL, offline application caching APIs as well as online/offline events, status, and the localStorage API) from HTML 5 and provides brief tutorials on how these features might be used to create Web applications that work offline. Learn more about the HTML Activity <http://www.w3.org/MarkUp/Activity> . (Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item104> ) 


New eGovernment Activity to Help Improve Government through Better Use of the Web


 <http://www.w3.org/2007/eGov/> Crowd scene

2008-06-03: W3C launches today a new forum <http://www.w3.org/2007/eGov/> for governments, citizens, researchers, and other stakeholders to investigate how best to use Web technology for good governance and citizen participation. "Open Standards, and in particular Semantic Web Standards, can help lower the cost of government, make it easier for independent agencies to work together, and increase flexibility in the face of change," said Tim Berners-Lee, W3C Director. W3C invites participation in the new eGovernment Interest Group <http://www.w3.org/2007/eGov/IG/> , which is open to the public. The group will identify best practices and guidelines in this area, document where current technology does not adequately address stakeholder needs, and suggest improvements via the standards process. Read the W3C eGovernment FAQ <http://www.w3.org/2007/eGov/IG/faq> and press release <http://www.w3.org/2008/06/egov-pressrelease> , and learn more about the W3C eGovernment <http://www.w3.org/2007/eGov/> Activity. (Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item103> ) 


W3C Advisory Committee Elects Advisory Board


2008-06-02: The W3C Advisory Committee has filled six open seats on the W3C Advisory Board <http://www.w3.org/2002/ab/> . Created in 1998, the Advisory Board provides guidance to the Team on issues of strategy, management, legal matters, process, and conflict resolution. Beginning 1 July, the nine Advisory Board participants are Jean-François Abramatic (ILOG), Ann Bassetti (The Boeing Company), Jim Bell (HP), Don Deutsch (Oracle), Eduardo Gutentag (Sun Microsystems), Steve Holbrook (IBM), Ken Laskey (MITRE), Ora Lassila (Nokia), and Arun Ranganathan (Mozilla Foundation). Steve Zilles continues as interim Advisory Board Chair. Read more about the Advisory Board <http://www.w3.org/2002/ab/> . (Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item102> ) 


W3C Talks in June


2008-06-02: Browse W3C presentations and events <http://www.w3.org/Talks/> also available as an RSS channel <http://www.w3.org/2004/08/TalkFiles/Talks.rss> . (Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item101> ) 

*	2 June, Västerås, Sweden: Framtidssäkra eFörvaltningen.Olle Olsson participates in a panel at Offentliga Rummet 2008 <http://www.offentligarummet.se/> . 

*	4 June, Sao Paulo, Brazil: Towards eGovernment 2.0 through better use of the Web.José Manuel Alonso presents at W3C Brazil Office Public <http://www.w3c.br/2008/launch/> Launch. 

*	4 June, Sao Paolo, Brazil: W3C - Web Open Standards.Daniel Dardailler presents at W3C Brazil Office <http://www.w3c.br/2008/lancamento/> Launch event . 

*	10 June, Buenos Aires, Argentina: Web Accessibility: People with Disabilities and Elderly Citizens.Shadi Abou-Zahra presents at Web Sin Barreras <http://www.isoc.org.ar/accesibilidad.html> . 

*	11 June, Nashville, TN, USA: Color for the Global Web.Molly E Holzschlag presents at Voices That <http://www.voicesthatmatter.com/webdesign2008/index.aspx> Matter. 

*	12 June, Nashville, TN, USA: Designing for Today's Browsers.Molly E Holzschlag presents at Voices That <http://www.voicesthatmatter.com/webdesign2008/index.aspx> Matter. 

*	17 June, New York, NY, USA: Web of Data.Tim Berners-Lee presents at LinkedData Planet Conference: <http://www.linkeddataplanet.com/index.php> exploring the new web of linked data. 

*	19 June, Tokyo, Japan: Update on W3C/WAI Guidelines including WCAG 2.0.Judy Brewer presents at Open Seminar of Information Accessibility. 

*	19 June, Nancy, France: États des lieux du Web sémantique.Ivan Herman gives a keynote at 19èmes Journées <http://ic2008.loria.fr/> Francophones d'Ingénierie des Connaissances (IC2008). 

*	19 June, Baltimore, Maryland, USA: How New Web Accessibility Standards Impact User Experience Design.Shawn Henry presents at Usability <http://www.usabilityprofessionals.org/conference/2008/> Professionals' Association International Conference 2008. 

*	26 June, Frankfurt, Germany: Mobile Internet - the Way Forward.Steve Bratt participates in a panel at 2nd NGMN <http://www.amiando.com/ngmn-2008> Industry Conference 2008. 

*	View upcoming <http://www.w3.org/2004/08/W3CTalks?date=Recent+and+upcoming&countryListing=yes&submit=Submit> talks by country 

*	More <http://www.w3.org/Talks/> talks...


Local News


The W3C Office in Greece will participate in IHIC2008


 <http://www.ihic2008.org/> IHIC2008The W3C Office in Greece will participate in the upcoming 9th International HL7 Interoperability Conference (www.ihic2008.org <http://www.ihic2008.org/> ) which is held jointly with the 3rd HL7-Hellas Conference "The new Vision of Seamless Healthcare" on 8-11 October 2008, in the Aldemar Knossos Royal Village in Chersonisos, Crete.

Following the success of previous IHIC venues in New Zealand (2007), Cologne (2006), Taiwan (2005), and Accapulco (2004), IHIC2008 aims to serve as a meeting place for more than 30 HL7 International HL7 affiliates, to share their HL7 implementation experience and strengthen their shared vision for a future of integrated high quality and trusted eHealth services.

This year, IHIC will also incorporate the "Show me your CDA!” HL7 CDA Interoperability Forum to promote best practice in HL7 Clinical Document Architecture (CDA) by exchanging implementation experience from around the world, sharing tips and tricks in a hands-on session, while at the same time preparing for the next release of the standard based on novel and diverse uses of CDA.

Along with the main conference sessions, the Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) orientation workshop will provide hands-on experience of connectathon preparations, whereas in the HL7 Ambassador session, selected HL7 standards will be introduced by internationally acclaimed HL7 experts.

IHIC2008 will be held jointly with the 3rd HL7-Hellas conference, the important informational and educational venue of HL7-Hellas, bringing together members of the health IT industry, users, and policy makers to reflect on the role of health informatics standards and interoperability in Greece and abroad. During the congress, there will be important announcements in relation to eHealth strategies in Greece, and leading experts will unveil technical solutions and standards, which are successfully deployed around the globe.

The W3C-Greek office will be there, to deliver a welcome address, and inform the participants about the activities of the World Wide Web Consortium and its Greek office, in its own booth. Visitors to the booth will have the opportunity to receive information about the standards and recommendations of W3C and learn how they can actively contribute, leading the web to its full potential.


Useful Links


*	FORTH <http://www.forth.gr/> 

*	Institute of Computer Science <http://www.ics.forth.gr/> 


Information


*	W3C <http://www.w3.org/> 

*	W3C Office in Greece <http://www.w3c.gr/> 

*	Contact Details <http://www.w3c.gr/office/contact.en.html> 


Members of the W3C Office in Greece

 FORTH <http://www.w3c.gr/office/ite1.png> 	 RACTI <http://www.w3c.gr/office/cti.png> 	
 AIT <http://www.w3c.gr/office/ait-logo2.png> 	 Demokritos <http://www.w3c.gr/office/ncsr_iit-logo.gif> 	
 K-Space <http://www.w3c.gr/office/k-space-logo.png> 	 IVML <http://www.w3c.gr/office/ivmlnew-logo.png> 	
 ENISA <http://www.w3c.gr/office/enisa1.png> 	
 _____ 


Last Modified: 01.07.08 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/5ddc05ef/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 3054 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/5ddc05ef/attachment-0008.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 30437 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/5ddc05ef/attachment-0003.jpg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 33327 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/5ddc05ef/attachment-0004.jpg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/octet-stream
Size: 28061 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/5ddc05ef/attachment-0001.obj 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 29437 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/5ddc05ef/attachment-0005.jpg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 25741 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/5ddc05ef/attachment-0009.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 1462 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/5ddc05ef/attachment-0010.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 3352 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/5ddc05ef/attachment-0011.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 5413 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/5ddc05ef/attachment-0001.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 18179 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/5ddc05ef/attachment-0012.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 36884 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/5ddc05ef/attachment-0013.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 46214 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/5ddc05ef/attachment-0014.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 26533 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/5ddc05ef/attachment-0015.png 


More information about the W3c-el-info mailing list