[W3c-el-info] W3C Office in Greece, Newsletter June 2008 el|en

Anna Doxastaki adoxast at ics.forth.gr
Tue Jul 1 20:12:23 EEST 2008


 
 
 <file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#el>
Ελληνικά |
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#en>
English 
 

 <http://www.w3c.gr/> The World Wide Web Consortium - Eλληνικό Γραφείο W3C
Δελτίο Νέων, Ιούνιος 2008


Καλώς ορίσατε στο Μηνιαίο Ηλεκτρονικό Δελτίο Νέων του Ιουνίου 2008


Ο Ιούνιος ήταν ένας πολύ δραστήριος μήνας για το W3C. Στις αρχές Ιουνίου
έγινε η εκλογή έξι νέων Μελών της Συμβουλευτικής Επιτροπής του W3C. Στα μέσα
του μήνα, εκδόθηκε η Σύσταση του W3C για την Σύνταξη και Επεξεργασία
Ψηφιακών Υπογραφών (Β' Έκδοση), καθώς και δύο νέες προτεινόμενες Συστάσεις
από την Ομάδα Εργασίας XHTML2. 

Μια νέα Ομάδα Εργασίας του W3C για τις Εφαρμογές του Παγκοσμίου Ιστού έχει
δημιουργηθεί και μπορείτε να συμμετάσχετε. Τέλος, το W3C εγκαινίασε ένα νέο
forum όπου οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα ανταλλάσουν απόψεις για το πώς οι
τεχνολογίες του Παγκοσμίου Ιστού μπορούν να αξιοποιήθουν για καλύτερη
ηλεκτρονική διακυβέρνηση.

Αυτά και πολλά ακόμα ενδιαφέροντα νέα από τη συναρπαστική δουλειά του W3C
περιλαμβάνει το παρόν τεύχος. 

Θα χαρούμε να λάβουμε τα σχόλιά σας.

 Anna <http://www.w3c.gr/office/IM.thmb.2.jpg> Συντάκτρια: Άννα Δοξαστάκη 
Υπεύθυνη Επικοινωνίας 
Ελληνικό Γραφείο του W3C
Τηλ.: +30 2810 391750
E-mail: adoxast at w3.org 

 _____ 


Εκδόθηκε η Αναφορά του Workshop για το Ρόλο των Τεχνολογιών Κινητών στην
Ενίσχυση της Κοινωνικής Ανάπτυξης 


 <http://www.w3.org/2008/02/MS4D_WS/exec_summary.html> Workshop attendee
clip 30 Ιουνίου 2008: Σήμερα το W3C εκδίδει μια αναφορά (
<http://www.w3.org/2008/02/MS4D_WS/exec_summary.html> report) για το
<http://www.w3.org/2008/02/MS4D_WS/> June 2008 Workshop on the Role of
Mobile Technologies in Fostering Social Development. Οι συμμετέχοντες
συζήτησαν το πώς πλήθος διαθέσιμων υπηρεσιών σε κινητά τηλέφωνα μπορούν να
βοηθήσουν τους ανθρώπους σε περιοχές με μικρή εξυπηρέτηση. Η συζήτηση τόνισε
την ανάγκη για προσπάθεια από τους σχετικούς φορείς (συμπεριλαμβανομένων
όσων κάνουν εφαρμογές, ακαδημαϊκούς, ρυθμιστές και τη βιομηχανία κινητών) να
χτίσουν μια κοινή οπτική για το μέλλον της πλατφόρμας κινητών, ως εργαλείο
για να γεφυρωθεί το ψηφιακό χάσμα. Το Workshop οργανώθηκε από κοινού από
τους W3C και NIC.br, με τη γενναιόδωρη υποστήριξη των UNDP και Fundacion
CTIC (Χρυσοί Χορηγοί), Opera Software και MobileActive.org (Ασημένιοι
Χορηγοί). Αυτή η δουλειά πραγματοποιείται υπό το Πλαίσιο Πρόγραμμα FP7 (
<http://cordis.europa.eu/fp7/ict/> European Union's 7th Research Framework
Programme (FP7)), ως μέρος του έργου <http://digitalworld.ercim.org/>
Digital World Forum. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για την Ομάδα
Ενδιαφέροντος: <http://www.w3.org/2008/MW4D/> W3C Mobile Web for Social
Development Interest Group και για την Πρωτοβουλία
<http://www.w3.org/Mobile/> W3C Mobile Web Initiative.


Εκδόθηκαν τα Προσχέδια POWDER Ομαδοποίησης και Περιγραφής Πόρων 


30 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/2007/powder/> Protocol
for Web Description Resources (POWDER) Working Group εξέδωσε δύο υπό
Διαμόρφωση Προσχέδια Περιγραφής Πόρων του Παγκοσμίου Ιστού (POWDER):
<http://www.w3.org/TR/2008/WD-powder-grouping-20080630/> Grouping of
Resources και <http://www.w3.org/2008/WD-powder-dr-20080630/> Description
Resources. Το πρώτο έγγραφο περιγράφει πώς να εκδίδονται περιγραφές πολλών
πόρων όπως αυτών που είναι διαθέσιμοι από ιστοσελίδα. Αυτές οι περιγραφές
αποδίδονται σε έναν γνωστό άνθρωπο, οργανισμό ή οντότητα που μπορεί να είναι
ο δημιουργός των περιγραφόμενων πόρων. Η δεύτερη έκδοση παρέχει τον τρόπο
για τους ανθρώπους ή για τους οργανισμούς να δημιουργήσουν περιγραφές,
αναγνώσιμες από μηχανές. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη
Δραστηριότητα Σημασιολογικού Ιστού <http://www.w3.org/2001/sw/> Semantic
Web Activity.


Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού των Προϋποθέσεων
Widgets 1.0 


25 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/2008/webapps/> Web
Applications Working Group εξέδωσε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού
Σχολιασμού του <http://www.w3.org/TR/2008/WD-widgets-reqs-20080625/>
Widgets 1.0: Requirements. Αυτό το έγγραφο καταγράφει τους στόχους
σχεδιασμού και τις προϋποθέσεις που μια προδιαγραφή χρειάζεται να απευθύνει,
για να προτυποποιήσει κάποιες πλευρές των widgets. Τα Widgets είναι μικρές
εφαρμογές Παγκοσμίου Ιστού από την πλευρά των πελατών για την αναπαράσταση
και αναθεώρηση απομακρυσμένων δεδομένων, συσκευασμένων ώστε να επιτρέπουν
κατέβασμα και εγκατάσταση σε μηχάνημα πελάτη, σε κινητό τηλέφωνο ή σε κινητή
συσκευή με πρόσβαση στο Internet. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις
1 Αυγούστου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα:
<http://www.w3.org/2006/rwc/> Rich Web Client Activity.


Η Ομάδα Incubator θα Αξιολογήσει την Κοινή Γλώσσα Παγκοσμίου Ιστού (CWL)
στην Πράξη 


24 Ιουνίου 2008: Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση τη δημιουργία
της Ομάδας <http://www.w3.org/2005/Incubator/cwl-ei/> Common Web Language
(CWL) Evaluation and Installation Incubator Group, που χορηγείται από τα
Μέλη του W3C: Institute of Semantic Computing (ISeC), (Japan) National
Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST), Keio
University και JustSystems Corporation. Η αποστολή της ομάδας είναι η Κοινή
Γλώσσα στον Παγκόσμιο Ιστό σε πραγματικά περιβάλλοντα Παγκοσμίου Ιστού
χρησιμοποιώντας το πιλοτικό μοντέλο της πλατφόρμας:
<http://www.w3.org/2005/Incubator/cwl/XGR-cwl/> CWL platform. Η CWL είναι
μια γλώσσα γραφικών σημασιολογικών δικτύων με υπέρ-κόμβους και
χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα περιεχόμενα και τα μετά-δεδομένα
ιστοσελίδων σε τρεις διαφορετικούς τύπους μορφών όπως UNL, CDL και RDF. Η
πλατφόρμα CWL επιτρέπει σε ανθρώπους να εισάγουν την CWL χρησιμοποιώντας
φυσικές γλώσσες και να αναπαριστούν την πληροφορία σε CWL με φυσικές
γλώσσες. Χρησιμοποιώντας αυτή την πλατφόρμα CWL, η CWL θα αξιολογηθεί από
πλευράς πολυγλωσσικότητας, σημασιολογικών υπολογισμών και σημασιολογικού
Ιστού. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα
<http://www.w3.org/2005/Incubator/> Incubator Activity, μια πρωτοβουλία για
την ενίσχυση της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, σχετικών με τον Παγκόσμιο Ιστό.
Η δουλειά της Δραστηριότητας Incubator δεν ανήκει στη διαδικασία δημιουργίας
προτύπων του W3C ( <http://www.w3.org/TR/> W3C standards track).


Το W3C Προσκαλεί Εφαρμογές της RDFa σε XHTML: Συντακτικό και Επεξεργασία
(Υποψήφια Σύσταση), Αναθεωρήθηκε το Primer 


20 Ιουνίου 2008: Οι Ομάδες Εργασίας <http://www.w3.org/2006/07/SWD/>
Semantic Web Deployment Working Group και <http://www.w3.org/MarkUp/>
XHTML2 Working Group εξέδωσαν μια Υποψήφια Σύσταση του
<http://www.w3.org/TR/2008/CR-rdfa-syntax-20080620/> RDFa in XHTML: Syntax
and Processing. Τα έγγραφα στον Παγκόσμιο Ιστό περιέχουν σημαντικές
ποσότητες δομημένων δεδομένων που δεν είναι διαθέσιμα σε εργαλεία και σε
εφαρμογές. Όταν οι εκδότες μπορούν να εκφράσουν τα δεδομένα πληρέστερα και
όταν τα εργαλεία μπορούν να τα διαβάσουν αυτόματα, ένας νέος κόσμος
λειτουργικότητας γίνεται διαθέσιμος στους χρήστες, που τους αφήνει να
μεταφέρουν δομημένα δεδομένα ανάμεσα σε εφαρμογές και σε ιστοσελίδες,
επιτρέποντας σε εφαρμογές περιήγησης να βελτιώσουν την εμπειρία των χρηστών.
Το RDFa είναι μια προδιαγραφή για να χρησιμοποιούνται τα χαρακτηριστικά με
γλώσσες όπως οι HTML και XHTML για να εκφράσουν δομημένα δεδομένα. Μπορείτε
να δείτε την αναφορά υλοποίησης της ομάδας:
<http://www.w3.org/2006/07/SWD/RDFa/implementation-report/> RDFa
implementation report. Οι Ομάδες Εργασίας ακόμα αναθεώρησαν το συνοδευτικό
έγγραφο <http://www.w3.org/TR/2008/WD-xhtml-rdfa-primer-20080620/> RDFa
Primer. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για το Σημασιολογικό Ιστό (
<http://www.w3.org/2001/sw/> Semantic Web) και για τη Δραστηριότητα HTML (
<http://www.w3.org/MarkUp/Activity> HTML Activity).


Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Γλώσσας Ορισμού
XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 (Δομές, Τύποι Δεδομένων) του W3C 


20 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/XML/Schema> XML Schema
Working Group εξέδωσε τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Τελικού Σχολιασμού της
Γλώσσας <http://www.w3.org/TR/2008/WD-xmlschema11-1-20080620/> W3C XML
Schema Definition Language (XSD) 1.1 Part 1: Structures και Part 2:
Datatypes. Το πρώτο καθορίζει τη Γλώσσα Ορισμού XML Schema, που προσφέρει
λειτουργίες για την περιγραφή της δομής και για την προσαρμογή των
περιεχομένων σε έγγραφα XML, συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούν τη
λειτουργία Χώρου Ονομάτων XML. Το δεύτερο ορίζει τις λειτουργίες για τον
καθορισμό τύπων δεδομένων για να χρησιμοποιηθούν σε XML Schemas καθώς και σε
άλλες προδιαγραφές της XML. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 12
Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα:
<http://www.w3.org/XML/> Extensible Markup Language (XML) Activity.


Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της Γλώσσας Σήμανσης
Σύνθεσης Ομιλίας (SSML) Έκδοση 1.1 


20 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/Voice/> Voice Browser
Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του
<http://www.w3.org/TR/2008/WD-speech-synthesis11-20080620/> Speech Synthesis
Markup Language (SSML) Version 1.1. Η SSML παρέχει μια πλούσια γλώσσα
σήμανσης βασισμένη σε XML για να βοηθήσει στη δημιουργία σύνθετης ομιλίας
στον Παγκόσμιο Ιστό και σε άλλες εφαρμογές. Η SSML 1.1 βελτιώνει τη Σύσταση
του W3C: <http://www.w3.org/TR/speech-synthesis/> SSML 1.0 Recommendation
προσθέτοντας υποστήριξη για περισσότερες συμβάσεις και πρακτικές στις
γλώσσες του κόσμου συμπεριλαμβανομένων των Ασιατικών, της Ανατολικής Ευρώπης
και της Μέσης Ανατολής. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 20
Ιουλίου. Μπορείτε να δείτε τη λίστα αλλαγών (
<http://www.w3.org/TR/2008/WD-speech-synthesis11-20080620/#AppG> list of
changes ) σε αυτό το προσχέδιο και να μάθετε περισσότερα για τη
Δραστηριότητα Περιηγητή Φωνής του W3C ( <http://www.w3.org/Voice/> Voice
Browser Activity).


Οι XHTML 1.1 Basic και XHTML 1.1 Είναι Προτεινόμενες Συστάσεις 


12 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/MarkUp/> XHTML2
Working Group σήμερα εξέδωσε δύο Προτεινόμενες Συστάσεις:
<http://www.w3.org/TR/2008/PR-xhtml-modularization-20080611/> XHTML
Modularization 1.1 και <http://www.w3.org/TR/2008/PR-xhtml-basic-20080611/>
XHTML Basic 1.1. Το πρώτο παρέχει τρόπο ορισμού υποσυνόλων και επέκτασης της
XHTML, ένα αναγκαίο χαρακτηριστικό για την επέκταση της XHTML σε νέες
πλατφόρμες. Αυτή η προδιαγραφή προορίζεται για χρήση από κατασκευαστές
γλωσσών καθώς δημιουργούν νέες Οικογένειες Γλωσσών Σήμανσης σε XHTML. Αυτή η
δεύτερη έκδοση αυτής της προδιαγραφής περιλαμβάνει πολλές μικρές
αναθεωρήσεις για την παροχή διευκρινίσεων και να απευθύνει λάθη της πρώτης
έκδοσης. Ακόμα παρέχει μια εφαρμογή χρησιμοποιώντας XML Schemas. Αυτή η
έκδοση της XHTML Basic, που χρησιμοποιεί την προσέγγιση Modularization,
ευθυγραμμίστηκε με το ευρέως εφαρμόσιμο Κινητό Προφίλ XHTML Από την Open
Mobile Alliance (OMA). Η XHTML Basic 1.1 θα διευκολύνει επομένως τη συγγραφή
ιστοσελίδων που δουλεύουν σε κινητές συσκευές. Τα σχόλιά σας είναι
ευπρόσδεκτα μέχρι τις 15 Ιουλίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη
Δραστηριότητα HTML ( <http://www.w3.org/MarkUp/Activity> HTML Activity).


Το Συντακτικό Υπογραφών και Επεξεργασίας XML (Δεύτερη Έκδοση) Είναι Σύσταση
του W3C 


10 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/2007/xmlsec/> XML
Security Specifications Maintenance Working Group εξέδωσε τη Σύσταση του
W3C: <http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/> XML Signature
Syntax and Processing (Second Edition). Αυτό το έγγραφο καθορίζει το
συντακτικό και τους κανόνες επεξεργασίας XML για τη δημιουργία και
αναπαράσταση ψηφιακών υπογραφών. Η λίστα με τις αλλαγές (
<http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/explain> list of
changes) από την Πρώτη Έκδοση είναι διαθέσιμη. Η Ομάδα Εργασίας ακόμα
εξέδωσε μια Νότα:
<http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-xmldsig2ed-tests-20080610/> Test Cases for
C14N 1.1 and XMLDSig Interoperability, που καθορίζει σύνολα δοκιμών για τα
Canonical XML 1.1 και XML Signature Syntax and Processing, Δεύτερη Έκδοση.
Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη Δραστηριότητα Ασφαλείας (
<http://www.w3.org/Security/> Security Activity).


Εκδόθηκαν Τρία υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Σχετικά με την HTML 5 


10 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/html/wg/> HTML Working
Group εξέδωσε τρία έγγραφα: <http://www.w3.org/TR/2008/WD-html5-20080610/>
HTML 5, <http://www.w3.org/TR/2008/WD-html5-diff-20080610/> HTML 5
differences from HTML 4 και το πρώτο δημόσιο υπό διαμόρφωση προσχέδιο του
<http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-html5-pubnotes-20080610/> HTML 5 Publication
Notes . Η HTML 5 εισάγει χαρακτηριστικά για τους συγγραφείς εφαρμογών στον
Παγκόσμιο Ιστό, νέα στοιχεία βασισμένα σε έρευνα πάνω σε κυρίαρχες πρακτικές
συγγραφής και ξεκάθαρα κριτήρια συμβατότητας για πράκτορες χρηστών σε μια
προσπάθεια να βελτιωθεί η δια-λειτουργικότητα. Μπορείτε να δείτε την έκδοση
με τις σημειωμένες διαφορές (
<http://www.w3.org/TR/2008/WD-html5-20080610/diff/> diff-marked version)
όπου φαίνονται οι αλλαγές από το προσχέδιο της 22 Ιανουαρίου 2008. Μπορείτε
να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα
<http://www.w3.org/MarkUp/Activity> HTML Activity.


Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Βασικών Δοκιμών του
mobileOK 1.0 του W3C 


10 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών του Κινητού Παγκοσμίου
Ιστού ( <http://www.w3.org/2005/MWI/BPWG/> Mobile Web Best Practices Working
Group) εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του
<http://www.w3.org/TR/2008/WD-mobileOK-basic10-tests-20080610/> W3C mobileOK
Basic Tests 1.0. Αυτό το έγγραφο ορίζει τις δοκιμές που παρέχουν τη βάση για
να γίνει ισχυρισμός συμβατότητας με το mobileOK Basic του W3C και βασίζεται
στις Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (
<http://www.w3.org/TR/mobile-bp/> W3C Mobile Web Best Practices). Το
περιεχόμενο που περνάει τις δοκιμές έχει κάνει τα απαραίτητα βήματα για να
παρέχει μια λειτουργική εμπειρία στους χρήστες βασικών κινητών συσκευών με
δυνατότητες που ταιριάζουν το Προκαθορισμένο Πλαίσιο Μεταφοράς. Τα σχόλιά
σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 30 Ιουνίου. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα
σχετικά με τη Δραστηριότητα Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (
<http://www.w3.org/Mobile/> Mobile Web Initiative Activity).


Εγκαινιάστηκε η Ομάδα Εργασίας Εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό, ξεκινούν πάλι
οι Μορφές Σύνθετων Εγγράφων 


9 Ιουνίου 2008: Το W3C εγκαινίασε μια νέα Ομάδα Εργασίας:
<http://www.w3.org/2008/webapps/> Web Applications (WebApps) Working Group,
με συν-Επικεφαλής τους Art Barstow (Nokia) και Charles McCathieNevile (Opera
Software). Αυτή η ομάδα συνδυάζει τις προηγούμενες Ομάδες Εργασίας Web APIs
και Web Application Formats. Όσον αφορά το πρόγραμμα εργασιών της Ομάδας
Εργασίας ( <http://www.w3.org/2008/webapps/charter/> charter for the Web
Applications Working Group), η αποστολή της ομάδας είναι να παρέχει
προδιαγραφές που δίνουν τη δυνατότητα βελτιωμένης ανάπτυξης εφαρμογών από
πλευράς των πελατών στον Παγκόσμιο Ιστό, συμπεριλαμβανομένων προδιαγραφών
για διεπαφές προγραμμάτων εφαρμογών (APIs) αλλά και για ανάπτυξη λεξιλογίων
σήμανσης από πλευράς των πελατών, για την περιγραφή και τον έλεγχο της
συμπεριφοράς εφαρμογών. Το W3C ακόμα επανεκκίνησε την Ομάδα Εργασίας
<http://www.w3.org/2004/CDF/> Compound Document Formats (CDF) Working Group,
για να συνεχίσει να αναπτύσσει προδιαγραφές που συνδυάζουν επιλεγμένες,
υπάρχουσες μορφές εγγράφων από το W3C και από αλλού και που καθορίζουν τη
συμπεριφορά τέτοιων συνδυασμένων εγγράφων. Και οι δύο ομάδες θα διεξάγουν τη
δουλειά τους δημοσίως. Το πρώταρχικό κομμάτι δουλειάς της Ομάδας Εργασίας
CDF είναι να προτείνει υποψηφίους Επικεφαλής στο Διευθυντή. Παρακαλούμε
επικοινωνήστε τις προτάσεις σας στον <mailto:schepers at w3.org> Doug
Schepers. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα
<http://www.w3.org/2006/rwc/> Rich Web Clients Activity. 


Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Απλού Συστήματος Οργάνωσης Γνώσης
(SKOS) 


9 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/2006/07/SWD/> Semantic
Web Deployment Working Group εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του
<http://www.w3.org/TR/2008/WD-skos-reference-20080609/> SKOS Simple
Knowledge Organization System Reference. Αυτό το έγγραφο ορίζει το Απλό
Σύστημα Οργάνωσης Γνώσης (SKOS), ένα απλό μοντέλο δεδομένων για την κοινή
χρήση και σύνδεση γνώσης στο Σημασιολογικό Ιστό. Το SKOS στοχεύει να παρέχει
μια γέφυρα ανάμεσα σε διαφορετικές κοινότητες πρακτικής μέσα στη βιβλιοθήκη
και σε επιστήμες πληροφορικής που σχετίζονται με το σχεδιασμό και την
εφαρμογή συστημάτων οργάνωσης γνώσης. Ακόμα, το SKOS στοχεύει στο να παρέχει
μια γέφυρα ανάμεσα σε αυτές τις κοινότητες και στο Σημασιολογικό Ιστό,
μεταφέροντας μοντέλα οργάνωσης γνώσης στο πλαίσιο τεχνολογίας του
Σημασιολογικού Ιστού και παρέχοντας δρόμο μετακίνησης πληροφοριών με χαμηλό
κόστος, για τη μεταφορά συστημάτων οργάνωσης γνώσης που ήδη υπάρχουν σε RDF.
Μπορείτε να διαβάσετε τις αλλαγές (
<http://www.w3.org/TR/2008/WD-skos-reference-20080609/#changes> changes) από
το προηγούμενο προσχέδιο. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη
Δραστηριότητα του Σημασιολογικού Ιστού ( <http://www.w3.org/2001/sw/>
Semantic Web Activity).


Εκδόθηκαν Δύο Νότες για το Σημασιολογικό Ιστό και τις Επιστήμες Ζωής 


5 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Ενδιαφέροντος Φροντίδας Υγείας στο Σημασιολογικό
Ιστό και στις Επιστήμες Ζωής ( <http://www.w3.org/2001/sw/hcls/> Semantic
Web Health Care and Life Sciences Interest Group) εξέδωσε δύο Νότες:
<http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-hcls-kb-20080604/> A Prototype Knowledge
Base for the Life Sciences και
<http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-hcls-senselab-20080604/> Experiences with
the conversion of SenseLab databases to RDF/OWL. Το πρώτο περιγράφει ένα
πρωτότυπο βιοϊατρικής βάσης δεδομένων που συνδυάζει 15 διακριτές πηγές
δεδομένων χρησιμοποιώνταςδιαθέσιμες τεχνολογίες του Σημασιολογικού Ιστού
συμπεριλαμβανομένων των RDF και OWL. Η Νότα περιγράφει ποιοι πόροι
συνδυάστηκαν, πώς κατασκευάστηκε η βάση δεδομένων χρησιμοποιώντας δωρεάν
τεχνολογία ανοιχτού κώδικα, πώς μπορεί να αναζητηθεί χρησιμοποιώντας SPARQL
και τι πόροι και διεπαφές έχουν να κάνουν στην απάντηση σύνθετων
αναζητήσεων. Ενώ η χρηστικότητα της βάσης δεδομένων φαίνεται από την
αναγνώριση ενός συνόλου γονιδίων στην ασθένεια Alzheimer, η προσέγγιση που
περιγράφεται εδώ μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε σενάριο χρήσης που συνδυάζει
δεδομένα από πολλές περιοχές. Το δεύτερο έγγραφο περιγράφει την εμπειρία της
μετατροπής βάσεων δεδομένων SenseLab σε OWL, ένα σημαντικό βήμα για την
πραγματοποίηση των οφελών της συνδυαστικής έρευνας νευροεπιστημών στο
Σημασιολογικό Ιστό. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του
Σημασιολογικού Ιστού ( <http://www.w3.org/2001/sw/> Semantic Web Activity).


Οι Offline Εφαρμογές Παγκοσμίου Ιστού Εκδόθηκαν ως Νότα του W3C 


3 Ιουνίου 2008: Η Ομάδα Εργασίας <http://www.w3.org/html/wg/> HTML Working
Group εξέδωσε τη Νότα
<http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-offline-webapps-20080530/> Offline Web
Applications. Η <http://www.w3.org/TR/html5/> HTML 5 περιέχει αρκετά
χαρακτηριστικά που απευθύνουν την πρόκληση δημιουργίας εφαρμογών στον
Παγκόσμιο Ιστό που δουλεύουν και offline. Αυτό το έγγραφο τονίζει αυτά τα
χαρακτηριστικά (SQL, offline application caching APIs καθώς και
online/offline events, κατάσταση και το localStorage API) της HTML 5 και
παρέχει σύντομα tutorials για το πώς αυτά τα χαρακτηριστικά μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στη δημιουργία εφαρμογών στον Παγκόσμιο Ιστό που δουλεύουν
offline. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα
<http://www.w3.org/MarkUp/Activity> HTML Activity.


Η Νέα Δραστηριότητα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης θα Βοηθήσει στη Βελτίωση της
Διακυβέρνησης μέσω Καλύτερης Χρήσης του Παγκοσμίου Ιστού 


 <http://www.w3.org/2007/eGov/> Crowd scene3 Ιουνίου 2008: Το W3C
εγκαινιάζει σήμερα ένα νέο τόπο συζήτησης ( <http://www.w3.org/2007/eGov/>
new forum) για κυβερνήσεις, πολίτες, ερευνητές και άλλους φορείς για να
εξερευνήσουν πώς να χρησιμοποιούν καλύτερα τις τεχνολογίες του Παγκοσμίου
Ιστού για καλή διακυβέρνηση και συμμετοχή των πολιτών. "Τα Ανοιχτά Πρότυπα
και συγκεκριμένα τα Πρότυπα του Σημασιολογικού Ιστού μπορούν να βοηθήσουν
στη μείωση του κόστους διακυβέρνησης, να διευκολύνουν ανεξάρτητους φορείς να
συνεργαστούν και να αυξήσουν την ευελιξία στην προοπτική αλλαγών," είπε ο
Tim Berners-Lee, Διευθυντής του W3C. Το W3C προσκαλεί τη συμμετοχή στη νέα
Ομάδα Ενδιαφέροντος ( <http://www.w3.org/2007/eGov/IG/> eGovernment Interest
Group), στην οποία η συμμετοχή είναι ανοιχτή στο κοινό. Η ομάδα θα εντοπίσει
τις βέλτιστες πρακτικές και τις οδηγίες στην περιοχή, θα καταγράψει που η
σημερινή τεχνολογία δεν απευθύνει ικανοποιητικά τις υπάρχουσες ανάγκες και
θα προτείνει βελτιώσεις μέσω της διαδικασίας δημιουργίας προτύπων. Μπορείτε
να διαβάσετε τις συχνές ερωτήσεις ( <http://www.w3.org/2007/eGov/IG/faq> W3C
eGovernment FAQ) και το δελτίο τύπου (
<http://www.w3.org/2008/06/egov-pressrelease> press release) και να μάθετε
περισσότερα για τη Δραστηριότητα <http://www.w3.org/2007/eGov/> W3C
eGovernment Activity.


Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C Εκλέγει τα Μέλη της 


2 Ιουνίου 2008: Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C εξέλεξε τις έξι ανοιχτές
θέσεις στο <http://www.w3.org/2002/ab/> W3C Advisory Board. Το Συμβούλιο
δημιουργήθηκε το 1998 και παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Ομάδα σε
θέματα στρατηγικής, διαχείρισης, νομικά και διαδικαστικά θέματα και επίλυση
διαφωνιών. Ξεκινώντας από την 1 Ιουλίου, οι εννέα συμμετέχοντες στη
Συμβουλευτική Επιτροπή είναι οι: Jean-Francois Abramatic (ILOG), Ann
Bassetti (The Boeing Company), Jim Bell (HP), Don Deutsch (Oracle), Eduardo
Gutentag (Sun Microsystems), Steve Holbrook (IBM), Ken Laskey (MITRE), Ora
Lassila (Nokia) και Arun Ranganathan (Mozilla Foundation). Ο Steve Zilles
συνεχίζει ως ο ενδιάμεσος Επικεφαλής της Συμβουλευτικής Επιτροπής. Μπορείτε
να διαβάσετε περισσότερα για τη Συμβουλευτική Επιτροπή (
<http://www.w3.org/2002/ab/> Advisory Board).


Ομιλίες του W3C τον Ιούνιο 


2 Ιουνίου 2008: Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές παρουσιάσεις και
εκδηλώσεις: <http://www.w3.org/Talks/> W3C presentations and events επίσης
διαθέσιμες και μέσω <http://www.w3.org/2004/08/TalkFiles/Talks.rss> RSS
channel.

*	2 Ιουνίου, Vasteras, Σουηδία: Framtidssakra eForvaltningen.Ο Olle
Olsson συμμετέχει σε δημόσια συζήτηση στο <http://www.offentligarummet.se/>
Offentliga Rummet 2008. 

*	4 Ιουνίου, Sao Paulo, Βραζιλία: Towards eGovernment 2.0 through
better use of the Web. Ο Jose Manuel Alonso παρουσιάζει στα Εγκαίνια του
Βραζιλιάνικου Γραφείου: <http://www.w3c.br/2008/launch/> W3C Brazil Office
Public Launch. 

*	4 Ιουνίου, Sao Paolo, Βραζιλία: W3C - Web Open Standards.Ο Daniel
Dardailler παρουσιάζει στα Εγκαίνια του Βραζιλιάνικου Γραφείου:
<http://www.w3c.br/2008/lancamento/> W3C Brazil Office Launch event . 

*	10Ιουνίου, Buenos Aires, Αργεντινή: Web Accessibility: People with
Disabilities and Elderly Citizens.Ο Shadi Abou-Zahra παρουσιάζει στο
<http://www.isoc.org.ar/accesibilidad.html> Web Sin Barreras. 

*	11 Ιουνίου, Nashville, TN, ΗΠΑ: Color for the Global Web.Η Molly E
Holzschlag παρουσιάζει στο
<http://www.voicesthatmatter.com/webdesign2008/index.aspx> Voices That
Matter. 

*	12 Ιουνίου, Nashville, TN, ΗΠΑ: Designing for Today's Browsers.Η
Molly E Holzschlag παρουσιάζει στο
<http://www.voicesthatmatter.com/webdesign2008/index.aspx> Voices That
Matter. 

*	17 Ιουνίου, New York, NY, ΗΠΑ: Web of Data.Ο Tim Berners-Lee
παρουσιάζει στο <http://www.linkeddataplanet.com/index.php> LinkedData
Planet Conference: exploring the new web of linked data. 

*	19 Ιουνίου, Tokyo, Ιαπωνία: Update on W3C/WAI Guidelines including
WCAG 2.0.Η Judy Brewer παρουσιάζει στο Open Seminar of Information
Accessibility. 

*	19 Ιουνίου, Nancy, Γαλλία: Etats des lieux du Web semantique.Ο Ivan
Herman δίνει κεντρική ομιλία στο <http://ic2008.loria.fr/> 19emes Journees
Francophones d'Ingenierie des Connaissances (IC2008). 

*	19 Ιουνίου, Baltimore, Maryland, ΗΠΑ: How New Web Accessibility
Standards Impact User Experience Design.Η Shawn Henry παρουσιάζει στο
<http://www.usabilityprofessionals.org/conference/2008/> Usability
Professionals' Association International Conference 2008. 

*	26 June, Frankfurt, Γερμανία: Mobile Internet - the Way Forward.Ο
Steve Bratt συμμετέχει σε συζήτηση στο <http://www.amiando.com/ngmn-2008>
2nd NGMN Industry Conference 2008. 

*	Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές ομιλίες ανά χώρα (
<http://www.w3.org/2004/08/W3CTalks?date=Recent+and+upcoming&countryListing=
yes&submit=Submit> upcoming talks by country) 

*	Και για περισσότερες ομιλίες ( <http://www.w3.org/Talks/> More
talks...) 


Τοπικά Νέα


Το Ελληνικό Γραφείο του W3C συμμετέχει στο IHIC2008


 <http://www.ihic2008.org/> IHIC2008To Eλληνικό Γραφείο του W3C πρόκειται να
συμμετέχει στο 9ο Διεθνές Συνέδριο Διαλειτουργικότητας ΗL7 (ΙΗΙC2008,
www.ihic2008.org <http://www.ihic2008.org/> ) το οποίο συνδιοργανώνεται μαζί
με το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΗL7-Hellas (www.hl7.org.gr
<http://www.hl7.org.gr/> ) με κεντρικό θέμα "The new Vision of Seamless
Healthcare" στις 8-11 Οκτωβρίου 2008, στο ξενοδοχείο Aldemar Knossos Royal
Village στην Χερσόνησο Κρήτης.

Ακολουθώντας την επιτυχημένη πορεία των προηγούμενων διοργανώσεων του ΙΗΙC
στη Νέα Ζηλανδία (2007), την Κολωνία (2006), την Ταϊβάν (2005), και το
Ακαπούλκο (2004), το ΙΗΙC 2008 στοχεύει να αποτελέσει σημείο συνάντησης των
30 και πλέον HL7 Αffiliates ανά τον κόσμο, για την ανταλλαγή απόψεων και
εμπειριών σχετικών με την υλοποίηση του ΗL7, ενισχύοντας το κοινό όραμα για
ένα μέλλον ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής υγείας υψηλής ποιότητας, που
χαίρουν της εμπιστοσύνης και εκτίμησης των πολιτών.

Αυτήν τη χρονιά, το ΙΗIC φιλοξενεί το φόρουμ διαλειτουργικότητας «Show me
your CDA!" το οποίο προβάλει βέλτιστες πρακτικές στη χρήση της
Αρχιτεκτονικής Κλινικών Εγγράφων ΗL7 CDA, με την ανταλλαγή και αποτύπωση
εμπειριών από όλον τον κόσμο και τη διάχυση γνώσης πάνω σε εργαλεία,
τεχνικές, και έξυπνους τρόπους υλοποίησης. Οι εμπειρίες, τα σχόλια, και οι
παρατηρήσεις που θα αποκομιστούν θα συντελέσουν στην προετοιμασία της
επόμενης έκδοσης του προτύπου ΗL7 CDA, βασιζόμενου σε νέες καινοτόμες
χρήσεις των κλινικών εγγράφων.

Αξίζει να επισημάνει επίσης κανείς, το προπαρασκευαστικό σεμινάριο
Ιntegrating the Healthcare Enterprise (IHE), όπου οι συμμετέχοντες θα πάρουν
μια γεύση από την προετοιμασία για connectathons, καθώς και το HL7
Ambassador session, όπου θα παρουσιαστούν επιλεγμένα πρότυπα του HL7 από
διάσημους ομιλητές με διεθνή ακτινοβολία.

Παράλληλα διοργανώνεται για 3η συνεχή χρονιά το ενημερωτικό και εκπαιδευτικό
συνέδριο του HL7-Hellas κατά τη διάρκεια του οποίου αναμένεται να γίνουν
σημαντικές ανακοινώσεις σχετικά με τους στρατηγικούς σχεδιασμούς στην
ηλεκτρονική υγεία στην Ελλάδα, ενώ καταξιωμένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν
λύσεις και τεχνικές που εφαρμόζονται ήδη σε όλο τον κόσμο.

Το Ελληνικό Γραφείο του W3C θα είναι εκεί να χαιρετήσει την εκδήλωση και να
ενημερώσει τους συνέδρους σχετικά με τις δραστηριότητες της Κοινοπραξίας του
Παγκόσμιου Ιστού, στο περίπτερο του. Οι επισκέπτες του περιπτέρου θα έχουν
την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τα πρότυπα και τις συστάσεις του W3C και
να μάθουν πως μπορούν να συνεισφέρουν ενεργά, οδηγώντας το διαδίκτυο στο
μέλλον.


Περιήγηση


Κυριότερα Νέα


*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
110> XML: Συντακτικό Υπογραφών & Επεξεργασία


*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
114> RDFa σε XHTML


*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
111> XHTML 1.1 Basic, Modularization


*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
107> Ομάδα Εργασίας Εφαρμογών 


'Αλλοι Τίτλοι


*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
118> Αναφορά Workshop 

*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
117> Προσχέδια POWDER 

*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
116> Widgets 1.0: Προϋποθέσεις 

*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
115> Αξιολόγηση της CWL στην Πράξη 

*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
113> Γλώσσα Ορισμού XML Schema 1.1 

*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
112> Γλώσσα Σήμανσης Σύνθεσης Ομιλίας 

*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
109> Προσχέδια για την HTML 5 

*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
108> Βασικές Δοκιμές του mobileOK 1.0 

*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
106> Απλό Σύστημα Οργάνωσης Γνώσης 

*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
105> Σημασιολογικός Ιστός-Επιστήμες Ζωής 

*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
104> Offline Εφαρμογές Παγκοσμίου Ιστού 

*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
103> Νέα Δραστηριότητα Ηλ. Διακυβέρνησης 

*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
102> Νέα Μέλη στη Συμβουλευτική Επιτροπή 

*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
101> Ομιλίες του W3C τον Ιούνιο 


Τοπικά Νέα


*
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#ihic
-gr> IHIC2008 


Χρήσιμοι Σύνδεσμοι


*	 <http://www.forth.gr/> ΙΤΕ 

*	 <http://www.ics.forth.gr/> Ινστιτούτο Πληροφορικής 


Πληροφορίες


*	 <http://www.w3.org/> W3C 

*	 <http://www.w3c.gr/> Ελληνικό Γραφείο του W3C 

*	 <http://www.w3c.gr/office/contact.en.html> Στοιχεία Επικοινωνίας 


Μέλη του Ελληνικού Γραφείου

 ΙΤΕ <http://www.w3c.gr/office/ite1_gr.png> 	 ΕΑΙΤΥ
<http://www.w3c.gr/office/cti.png> 	
 AIT <http://www.w3c.gr/office/ait-logo2.png> 	 ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος
<http://www.w3c.gr/office/ncsr_iit-logo.gif> 	
 K-Space <http://www.w3c.gr/office/k-space-logo.png> 	 IVML
<http://www.w3c.gr/office/ivmlnew-logo.png> 	
 ENISA <http://www.w3c.gr/office/enisa1.png> 	
 _____ 


Last Modified: 01.07.08 

 <http://validator.w3.org/> ?aeoni XHTML 1.0!
<http://jigsaw.w3.org/css-validator/> ?aeoni CSS1!
<http://www.w3.org/WAI/WCAG1AA-Conformance> Eiauoo?i ooioui?ao ia A???aai
Ae?eu A, W3C-WAI Iaca?ao ?nioaaoeiuocoao aea oii ?aaeuoiei Eoou 1.0 

 

 <file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#el>
Ελληνικά |
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#en>
English 

 <http://www.w3c.gr/> The World Wide Web Consortium - Eλληνικό Γραφείο
W3CNewsletter, June 2008


Welcome to the Newsletter of June 2008


June was a very active month for W3C. In the beginning of June we had the
elections of 6 new members to the W3C Advisory Committee. Later in the
month, the W3C recommendation for XML Signature Syntax and Processing (B'
edition) was published together with 2 new proposed recommendations by the
XHTML2 working group.

A new W3C working group on Web Applications has been created and you are
welcome to participate. Finally, W3C inaugurated a new forum where
interested parties will exchange their views on the role of web technologies
in eGoverment.

All these and much more interesting news from the exciting work of W3C are
included in this issue.

Please feel free to contact us with your comments.

 Anna <http://www.w3c.gr/office/IM.thmb.2.jpg> Editor: Anna Doxastaki 
Communications Assistant 
W3C Office in Greece 
Tel.: +30 2810 391750
E-mail: adoxast at w3.org 

 _____ 

 

Workshop report: Role of Mobile Technologies in Fostering Social Development


 <http://www.w3.org/2008/02/MS4D_WS/exec_summary.html> Workshop attendee
clip2008-06-30: Today W3C publishes a report
<http://www.w3.org/2008/02/MS4D_WS/exec_summary.html> on the June 2008
Workshop on the Role of <http://www.w3.org/2008/02/MS4D_WS/> Mobile
Technologies in Fostering Social Development. Participants discussed how
numerous available services on mobile phones could help people in
underserved regions. Discussion underlined the need for a concerted effort
among all the stakeholders (including practitioners, academics, regulators,
and mobile industry) to build a shared view of the future of the mobile
platform as a tool to bridge the digital divide. The Workshop was jointly
organized by W3C and NIC.br, with the generous support of UNDP and Fundacion
CTIC (Gold Sponsors), Opera Software and MobileActive.org (Silver sponsors).
This work takes place under the European Union's 7th
<http://cordis.europa.eu/fp7/ict/> Research Framework Programme (FP7), part
of Digital World Forum <http://digitalworld.ercim.org/> project. Learn more
about the W3C Mobile Web for Social <http://www.w3.org/2008/MW4D/>
Development Interest Group and the W3C <http://www.w3.org/Mobile/> Mobile
Web Initiative. (Photo credit: A. Mangin (Cibervoluntarios). Permalink
<http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item118> ) 


POWDER Drafts Published: Grouping of Resources; Description Resources


2008-06-30: The Protocol for Web Description Resources
<http://www.w3.org/2007/powder/> (POWDER) Working Group has published two
Protocol for Web Description Resources (POWDER) Working Drafts: Grouping of
<http://www.w3.org/TR/2008/WD-powder-grouping-20080630/> Resources and
Description Resources <http://www.w3.org/2008/WD-powder-dr-20080630/> . The
first document describes how to publish descriptions of multiple resources
such as all those available from a Web site. These descriptions are always
attributed to a named individual, organization or entity that may or may not
be the creator of the described resources. The second publication provides a
means for individuals or organizations to create machine-readable
descriptions. Learn more about the Semantic Web
<http://www.w3.org/2001/sw/> Activity. (Permalink
<http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item117> ) 


Last Call: Widgets 1.0: Requirements


2008-06-25: The Web Applications Working Group
<http://www.w3.org/2008/webapps/> has published a Last Call Working Draft
of Widgets 1.0: <http://www.w3.org/TR/2008/WD-widgets-reqs-20080625/>
Requirements. This document lists the design goals and requirements that a
specification would need to address in order to standardize various aspects
of widgets. Widgets are small client-side Web applications for displaying
and updating remote data, that are packaged in a way to allow download and
installation on a client machine, mobile phone, or mobile Internet device.
Comments are welcome through 01 August. Learn more about the Rich Web Client
Activity <http://www.w3.org/2006/rwc/> . (Permalink
<http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item116> ) 


Incubator Group to Evaluate Common Web Language (CWL) in Practice


2008-06-24: W3C is pleased to announce the creation of the Common Web
Language <http://www.w3.org/2005/Incubator/cwl-ei/> (CWL) Evaluation and
Installation Incubator Group, sponsored by W3C Members Institute of Semantic
Computing (ISeC), (Japan) National Institute of Advanced Industrial Science
and Technology (AIST), Keio University, and JustSystems Corporation. The
group's mission is to examine Common Web Language in real Web environments
using the pilot model of the CWL platform
<http://www.w3.org/2005/Incubator/cwl/XGR-cwl/> . CWL is a graphic language
of semantic network with hyper node and is used to describe contents and
meta-data of web pages in three different type of form such as UNL, CDL and
RDF. The CWL platform allows people to input CWL using natural languages and
display information written in CWL in natural languages. Using this CWL
platform, the CWL will be evaluated from multilingualism, semantic computing
and semantic web points of view. Read more about the Incubator Activity
<http://www.w3.org/2005/Incubator/> , an initiative to foster development of
emerging Web-related technologies. Incubator Activity work is not on the W3C
standards track <http://www.w3.org/TR/> . (Permalink
<http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item115> ) 


W3C Invites Implementations of RDFa in XHTML: Syntax and Processing
(Candidate Recommendation); Primer Updated


2008-06-20: The Semantic Web Deployment Working Group
<http://www.w3.org/2006/07/SWD/> and XHTML2 Working Group
<http://www.w3.org/MarkUp/> have published a Candidate Recommendation of
RDFa in XHTML: Syntax <http://www.w3.org/TR/2008/CR-rdfa-syntax-20080620/>
and Processing. Web documents contain significant amounts of structured
data, which is largely unavailable to tools and applications. When
publishers can express this data more completely, and when tools can read
it, a new world of user functionality becomes available, letting users
transfer structured data between applications and web sites, and allowing
browsing applications to improve the user experience. RDFa is a
specification for attributes to be used with languages such as HTML and
XHTML to express structured data. See the groups' RDFa
<http://www.w3.org/2006/07/SWD/RDFa/implementation-report/> implementation
report. The Working Groups also updated the companion document RDFa
<http://www.w3.org/TR/2008/WD-xhtml-rdfa-primer-20080620/> Primer. Learn
more about the Semantic <http://www.w3.org/2001/sw/> Web and the HTML
<http://www.w3.org/MarkUp/Activity> Activity. (Permalink
<http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item114> ) 


Last Call: W3C XML Schema Definition Language (XSD) 1.1 (Structures,
Datatypes)


2008-06-20: The XML Schema Working Group <http://www.w3.org/XML/Schema> has
published Last Call Working Drafts of W3C XML Schema
<http://www.w3.org/TR/2008/WD-xmlschema11-1-20080620/> Definition Language
(XSD) 1.1 Part 1: Structures and Part 2:
<http://www.w3.org/TR/2008/WD-xmlschema11-2-20080620/> Datatypes. The former
specifies the XML Schema Definition Language, which offers facilities for
describing the structure and constraining the contents of XML documents,
including those which exploit the XML Namespace facility. The latter defines
facilities for defining datatypes to be used in XML Schemas as well as other
XML specifications. Comments are welcome through 12 September. Learn more
about the Extensible Markup Language <http://www.w3.org/XML/> (XML)
Activity. (Permalink
<http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item113> ) 


Last Call: Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.1


2008-06-20: The Voice Browser Working Group <http://www.w3.org/Voice/> has
released the Last Call Working Draft of Speech
<http://www.w3.org/TR/2008/WD-speech-synthesis11-20080620/> Synthesis Markup
Language (SSML) Version 1.1. SSML provides a rich, XML-based markup language
for assisting the generation of synthetic speech in Web and other
applications. SSML 1.1 improves on W3C's SSML 1.0 Recommendation
<http://www.w3.org/TR/speech-synthesis/> by adding support for more
conventions and practices of the world's languages including Asian, Eastern
European, and Middle Eastern languages. Comments are welcome through 20
July. See the list of
<http://www.w3.org/TR/2008/WD-speech-synthesis11-20080620/#AppG> changes in
this draft and learn more about W3C's Voice Browser Activity
<http://www.w3.org/Voice/> . (Permalink
<http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item112> ) 


XHTML 1.1 Basic; Modularization Are Proposed Recommendations


2008-06-12: The XHTML2 Working Group <http://www.w3.org/MarkUp/> published
two Proposed Recommendations today: XHTML
<http://www.w3.org/TR/2008/PR-xhtml-modularization-20080611/> Modularization
1.1 and XHTML Basic 1.1 <http://www.w3.org/TR/2008/PR-xhtml-basic-20080611/>
. The former provides a means for subsetting and extending XHTML, a feature
needed for extending XHTML's reach onto emerging platforms. This
specification is intended for use by language designers as they construct
new XHTML Family Markup Languages. This second version of this specification
includes several minor updates to provide clarifications and address errors
found in the first version. It also provides an implementation using XML
Schemas. This version of XHTML Basic, which uses the Modularization
approach, has been brought into alignment with the widely deployed XHTML
Mobile Profile from the Open Mobile Alliance (OMA). XHTML Basic 1.1 will
thus make it easier to author Web pages that work on millions of mobile
handsets. Comments on these specifications are welcome through 15 July.
Learn more about the HTML Activity <http://www.w3.org/MarkUp/Activity> .
(Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item111> )XML Signature Syntax and Processing (Second Edition) Is a W3C Recommendation


2008-06-10: The XML Security Specifications Maintenance
<http://www.w3.org/2007/xmlsec/> Working Group has published the W3C
Recommendation of XML Signature Syntax
<http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/> and Processing
(Second Edition). This document specifies XML syntax and processing rules
for creating and representing digital signatures; the list of
<http://www.w3.org/TR/2008/REC-xmldsig-core-20080610/explain> changes from
the First Edition is available. The Working Group also published a Group
Note Test Cases for
<http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-xmldsig2ed-tests-20080610/> C14N 1.1 and
XMLDSig Interoperability, which specifies test cases for Canonical XML 1.1
and XML Signature Syntax and Processing, Second Edition. Learn more about
the Security Activity <http://www.w3.org/Security/> . (Permalink
<http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item110> ) 


Three HTML 5 Related Drafts Published


2008-06-10: The HTML Working Group <http://www.w3.org/html/wg/> has
published three documents: HTML 5
<http://www.w3.org/TR/2008/WD-html5-20080610/> , HTML 5 differences from
<http://www.w3.org/TR/2008/WD-html5-diff-20080610/> HTML 4, and the first
public draft of HTML 5
<http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-html5-pubnotes-20080610/> Publication Notes
. HTML 5 introduces features for Web application authors, new elements based
on research into prevailing authoring practices, and clear conformance
criteria for user agents in an effort to improve interoperability. See the
diff-marked <http://www.w3.org/TR/2008/WD-html5-20080610/diff/> version
showing changes made since the 22 January 2008 draft. Learn more about the
HTML Activity <http://www.w3.org/MarkUp/Activity> . (Permalink
<http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item109> ) 


Last Call: W3C mobileOK Basic Tests 1.0


2008-06-10: The Mobile Web Best Practices Working
<http://www.w3.org/2005/MWI/BPWG/> Group has published a Last Call Working
Draft of W3C
<http://www.w3.org/TR/2008/WD-mobileOK-basic10-tests-20080610/> mobileOK
Basic Tests 1.0. This document defines the tests that provide the basis for
making a claim of W3C mobileOK Basic conformance and are based on W3C Mobile
Web Best Practices <http://www.w3.org/TR/mobile-bp/> . Content which passes
the tests has taken some steps to provide a functional user experience for
users of basic mobile devices whose capabilities at least match those of the
Default Delivery Context. Comments are welcome through 30 June. Learn more
about the Mobile Web Initiative <http://www.w3.org/Mobile/> Activity.
(Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item108> )Web Applications Working Group Launched; Compound Document Formats
rechartered


2008-06-09: W3C launched a new Web Applications (WebApps) Working
<http://www.w3.org/2008/webapps/> Group, co-Chaired by Art Barstow (Nokia)
and Charles McCathieNevile (Opera Software). This group merges the former
Web APIs and Web Application Formats Working Groups. Per the charter for the
Web Applications <http://www.w3.org/2008/webapps/charter/> Working Group,
the group's mission is to provide specifications that enable improved
client-side application development on the Web, including specifications
both for application programming interfaces (APIs) for client-side
development and for markup vocabularies for describing and controlling
client-side application behavior. W3C also rechartered the Compound Document
Formats (CDF) Working <http://www.w3.org/2004/CDF/> Group, to continue to
develop specifications which combine selected existing document formats from
the W3C and elsewhere, and which specify the runtime behavior of such
combined documents. Both groups will conduct their work in public. The first
order of business of the rechartered CDF Working Group is to propose Chair
candidates to the Director; please contact Doug Schepers
<mailto:schepers at w3.org> with proposals. Learn more about the Rich Web
Clients Activity <http://www.w3.org/2006/rwc/> . (Permalink
<http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item107> ) 


SKOS Simple Knowledge Organization System Reference Draft Published


2008-06-09: The Semantic Web Deployment Working Group
<http://www.w3.org/2006/07/SWD/> has published a Working Draft of SKOS
Simple <http://www.w3.org/TR/2008/WD-skos-reference-20080609/> Knowledge
Organization System Reference. This document defines the Simple Knowledge
Organization System (SKOS), a common data model for sharing and linking
knowledge organization systems via the Semantic Web. SKOS aims to provide a
bridge between different communities of practice within the library and
information sciences involved in the design and application of knowledge
organization systems. In addition, SKOS aims to provide a bridge between
these communities and the Semantic Web, by transferring existing models of
knowledge organization to the Semantic Web technology context, and by
providing a low-cost migration path for porting existing knowledge
organization systems to RDF. See changes
<http://www.w3.org/TR/2008/WD-skos-reference-20080609/#changes> from the
previous draft. Learn more about the Semantic Web Activity
<http://www.w3.org/2001/sw/> . (Permalink
<http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item106> ) 


Two Group Notes Published About Semantic Web and Life Sciences


2008-06-05: The Semantic Web Health Care and Life
<http://www.w3.org/2001/sw/hcls/> Sciences Interest Group has published two
Group Notes: A Prototype Knowledge
<http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-hcls-kb-20080604/> Base for the Life
Sciences and Experiences with
<http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-hcls-senselab-20080604/> the conversion of
SenseLab databases to RDF/OWL. The former describes a prototype of a
biomedical knowledge base that integrates 15 distinct data sources using
currently available Semantic Web technologies including RDF and OWL. The
Note outlines which resources were integrated, how the knowledge base was
constructed using free and open source triple store technology, how it can
be queried using SPARQL, and what resources and inferences are involved in
answering complex queries. While the utility of the knowledge base is
illustrated by identifying a set of genes involved in Alzheimer's Disease,
the approach described here can be applied to any use case that integrates
data from multiple domains. The second document describe the experience of
converting SenseLab databases into OWL, an important step towards realizing
the benefits of Semantic Web in integrative neuroscience research. Learn
more about the Semantic Web Activity <http://www.w3.org/2001/sw/> .
(Permalink <http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item105> )Offline Web Applications Published as W3C Note


2008-06-03: The HTML Working Group <http://www.w3.org/html/wg/> has
published the Offline Web
<http://www.w3.org/TR/2008/NOTE-offline-webapps-20080530/> Applications
Group Note. HTML 5 <http://www.w3.org/TR/html5/> contains several features
that address the challenge of building Web applications that work while
offline. This document highlights these features (SQL, offline application
caching APIs as well as online/offline events, status, and the localStorage
API) from HTML 5 and provides brief tutorials on how these features might be
used to create Web applications that work offline. Learn more about the HTML
Activity <http://www.w3.org/MarkUp/Activity> . (Permalink
<http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item104> ) 


New eGovernment Activity to Help Improve Government through Better Use of
the Web


 <http://www.w3.org/2007/eGov/> Crowd scene

2008-06-03: W3C launches today a new forum <http://www.w3.org/2007/eGov/>
for governments, citizens, researchers, and other stakeholders to
investigate how best to use Web technology for good governance and citizen
participation. "Open Standards, and in particular Semantic Web Standards,
can help lower the cost of government, make it easier for independent
agencies to work together, and increase flexibility in the face of change,"
said Tim Berners-Lee, W3C Director. W3C invites participation in the new
eGovernment Interest Group <http://www.w3.org/2007/eGov/IG/> , which is open
to the public. The group will identify best practices and guidelines in this
area, document where current technology does not adequately address
stakeholder needs, and suggest improvements via the standards process. Read
the W3C eGovernment FAQ <http://www.w3.org/2007/eGov/IG/faq> and press
release <http://www.w3.org/2008/06/egov-pressrelease> , and learn more about
the W3C eGovernment <http://www.w3.org/2007/eGov/> Activity. (Permalink
<http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item103> ) 


W3C Advisory Committee Elects Advisory Board


2008-06-02: The W3C Advisory Committee has filled six open seats on the W3C
Advisory Board <http://www.w3.org/2002/ab/> . Created in 1998, the Advisory
Board provides guidance to the Team on issues of strategy, management, legal
matters, process, and conflict resolution. Beginning 1 July, the nine
Advisory Board participants are Jean-Francois Abramatic (ILOG), Ann Bassetti
(The Boeing Company), Jim Bell (HP), Don Deutsch (Oracle), Eduardo Gutentag
(Sun Microsystems), Steve Holbrook (IBM), Ken Laskey (MITRE), Ora Lassila
(Nokia), and Arun Ranganathan (Mozilla Foundation). Steve Zilles continues
as interim Advisory Board Chair. Read more about the Advisory Board
<http://www.w3.org/2002/ab/> . (Permalink
<http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item102> ) 


W3C Talks in June


2008-06-02: Browse W3C presentations and events <http://www.w3.org/Talks/>
also available as an RSS channel
<http://www.w3.org/2004/08/TalkFiles/Talks.rss> . (Permalink
<http://www.w3c.gr/office/Newsletter.June.2008.en.html#item101> ) 

*	2 June, Vasteras, Sweden: Framtidssakra eForvaltningen.Olle Olsson
participates in a panel at Offentliga Rummet 2008
<http://www.offentligarummet.se/> . 

*	4 June, Sao Paulo, Brazil: Towards eGovernment 2.0 through better
use of the Web.Jose Manuel Alonso presents at W3C Brazil Office Public
<http://www.w3c.br/2008/launch/> Launch. 

*	4 June, Sao Paolo, Brazil: W3C - Web Open Standards.Daniel
Dardailler presents at W3C Brazil Office
<http://www.w3c.br/2008/lancamento/> Launch event . 

*	10 June, Buenos Aires, Argentina: Web Accessibility: People with
Disabilities and Elderly Citizens.Shadi Abou-Zahra presents at Web Sin
Barreras <http://www.isoc.org.ar/accesibilidad.html> . 

*	11 June, Nashville, TN, USA: Color for the Global Web.Molly E
Holzschlag presents at Voices That
<http://www.voicesthatmatter.com/webdesign2008/index.aspx> Matter. 

*	12 June, Nashville, TN, USA: Designing for Today's Browsers.Molly E
Holzschlag presents at Voices That
<http://www.voicesthatmatter.com/webdesign2008/index.aspx> Matter. 

*	17 June, New York, NY, USA: Web of Data.Tim Berners-Lee presents at
LinkedData Planet Conference: <http://www.linkeddataplanet.com/index.php>
exploring the new web of linked data. 

*	19 June, Tokyo, Japan: Update on W3C/WAI Guidelines including WCAG
2.0.Judy Brewer presents at Open Seminar of Information Accessibility. 

*	19 June, Nancy, France: Etats des lieux du Web semantique.Ivan
Herman gives a keynote at 19 <http://ic2008.loria.fr/> emes Journees
Francophones d'Ingenierie des Connaissances (IC2008). 

*	19 June, Baltimore, Maryland, USA: How New Web Accessibility
Standards Impact User Experience Design.Shawn Henry presents at Usability
<http://www.usabilityprofessionals.org/conference/2008/> Professionals'
Association International Conference 2008. 

*	26 June, Frankfurt, Germany: Mobile Internet - the Way Forward.Steve
Bratt participates in a panel at 2nd NGMN
<http://www.amiando.com/ngmn-2008> Industry Conference 2008. 

*	View upcoming
<http://www.w3.org/2004/08/W3CTalks?date=Recent+and+upcoming&countryListing=
yes&submit=Submit> talks by country 

*	More <http://www.w3.org/Talks/> talks...


Local News


The W3C Office in Greece will participate in IHIC2008


 <http://www.ihic2008.org/> IHIC2008The W3C Office in Greece will
participate in the upcoming 9th International HL7 Interoperability
Conference (www.ihic2008.org <http://www.ihic2008.org/> ) which is held
jointly with the 3rd HL7-Hellas Conference "The new Vision of Seamless
Healthcare" on 8-11 October 2008, in the Aldemar Knossos Royal Village in
Chersonisos, Crete.

Following the success of previous IHIC venues in New Zealand (2007), Cologne
(2006), Taiwan (2005), and Accapulco (2004), IHIC2008 aims to serve as a
meeting place for more than 30 HL7 International HL7 affiliates, to share
their HL7 implementation experience and strengthen their shared vision for a
future of integrated high quality and trusted eHealth services.

This year, IHIC will also incorporate the "Show me your CDA!" HL7 CDA
Interoperability Forum to promote best practice in HL7 Clinical Document
Architecture (CDA) by exchanging implementation experience from around the
world, sharing tips and tricks in a hands-on session, while at the same time
preparing for the next release of the standard based on novel and diverse
uses of CDA.

Along with the main conference sessions, the Integrating the Healthcare
Enterprise (IHE) orientation workshop will provide hands-on experience of
connectathon preparations, whereas in the HL7 Ambassador session, selected
HL7 standards will be introduced by internationally acclaimed HL7 experts.

IHIC2008 will be held jointly with the 3rd HL7-Hellas conference, the
important informational and educational venue of HL7-Hellas, bringing
together members of the health IT industry, users, and policy makers to
reflect on the role of health informatics standards and interoperability in
Greece and abroad. During the congress, there will be important
announcements in relation to eHealth strategies in Greece, and leading
experts will unveil technical solutions and standards, which are
successfully deployed around the globe.

The W3C-Greek office will be there, to deliver a welcome address, and inform
the participants about the activities of the World Wide Web Consortium and
its Greek office, in its own booth. Visitors to the booth will have the
opportunity to receive information about the standards and recommendations
of W3C and learn how they can actively contribute, leading the web to its
full potential.


Navigation


Highlights


*	XML Signature Syntax
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
110b> & Processing 

*	RDFa in XHTML
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
114b> 

*	XHTML 1.1 Basic, Modularization
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
111b> 

*	Web Applications WG
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
107b> 


Other Headlines


*	Workshop report
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
118b> 

*	POWDER Drafts
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
117b> 

*	Widgets 1.0: Requirements
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
116b> 

*	Incubator Group to Evaluate CWL
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
115b> 

*	XML Schema Definition Language 1.1
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
113b> 

*	Speech Synthesis Markup Language 1.1
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
112b> 

*	Three HTML 5 Drafts Published
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
109b> 

*	W3C mobileOK Basic Tests 1.0
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
108b> 

*	Simple Knowledge Organization System
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
106b> 

*	Semantic Web
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
105b> & Life Sciences' Notes 

*	Offline Web Applications
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
104b> 

*	New eGovernment Activity
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
103b> 

*	AC Elects Advisory Board
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
102b> 

*	Talks in June
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#item
101b> 


Local News


*	IHIC2008
<file:///C:/Documents%20and%20Settings/adoxast/Desktop/newsletter2.html#ihic
-en> 


Useful Links


*	FORTH <http://www.forth.gr/> 

*	Institute of Computer Science <http://www.ics.forth.gr/> 


Information


*	W3C <http://www.w3.org/> 

*	W3C Office in Greece <http://www.w3c.gr/> 

*	Contact Details <http://www.w3c.gr/office/contact.en.html> 


Members of the W3C Office in Greece

 FORTH <http://www.w3c.gr/office/ite1.png> 	 RACTI
<http://www.w3c.gr/office/cti.png> 	
 AIT <http://www.w3c.gr/office/ait-logo2.png> 	 Demokritos
<http://www.w3c.gr/office/ncsr_iit-logo.gif> 	
 K-Space <http://www.w3c.gr/office/k-space-logo.png> 	 IVML
<http://www.w3c.gr/office/ivmlnew-logo.png> 	
 ENISA <http://www.w3c.gr/office/enisa1.png> 	
 _____ 


Last Modified: 01.07.08 


 


 

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/48a86707/attachment-0001.htm 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 3054 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/48a86707/attachment-0008.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 30437 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/48a86707/attachment-0003.jpg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 33327 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/48a86707/attachment-0004.jpg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: application/octet-stream
Size: 28061 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/48a86707/attachment-0001.obj 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/jpeg
Size: 29437 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/48a86707/attachment-0005.jpg 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 25741 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/48a86707/attachment-0009.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 1462 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/48a86707/attachment-0010.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 3352 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/48a86707/attachment-0011.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 5413 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/48a86707/attachment-0004.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 18179 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/48a86707/attachment-0012.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 36884 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/48a86707/attachment-0013.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 46214 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/48a86707/attachment-0014.png 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 2331 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/48a86707/attachment-0005.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 1222 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/48a86707/attachment-0006.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/gif
Size: 2454 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/48a86707/attachment-0007.gif 
-------------- next part --------------
A non-text attachment was scrubbed...
Name: not available
Type: image/png
Size: 26533 bytes
Desc: not available
Url : http://lists.ics.forth.gr/pipermail/w3c-el-info/attachments/20080701/48a86707/attachment-0015.png 


More information about the W3c-el-info mailing list