[w3c-el-info] W3C Newsletter: January 2005

Anna Doxastaki adoxast at ics.forth.gr
Tue Feb 1 15:41:53 EET 2005
Αγαπητέ συνδρομητή,

Το ηλεκτρονικό ειδησεογραφικό δελτίο "ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ W3C" περιέχει ανακοινώσεις του Eλληνικού Γραφείου
του W3C και πληροφορίες για το W3C γενικότερα. Ο τρόπος διαγραφής από την λίστα συνδρομητών βρίσκεται
στο τέλος του παρόντος μηνύματος.

Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται δελτία τύπου και νέα σχετικά με: XLink, SOAP, Voice Browser,
Πολυτροπική Αλληλεπίδραση, Ανεξαρτησία Συσκευών, RDF και CCXML 1.0
_______________________________________________________________

               ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ W3C
              Ιανουάριος 2005

         Συντάκτρια : Άννα Δοξαστάκη
_______________________________________________________________


ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ Ιανουάριο 2005

 Κυριότερη είδηση:

   "Το W3C Υποστηρίζει το Πρότυπο URI και το Προτεινόμενο Πρότυπο IRI"

 Άλλες ειδήσεις

"Εκδόθηκε η Νότα της Ομάδας Εργασίας για την Επέκταση του XLink 1.0"
"Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C Εκλέγει τους Συμμετέχοντας στην TAG"
"Οι Συστάσεις του W3C Βελτιώνουν την Απόδοση του SOAP"
"Το W3C Εγκαινιάζει τη Δραστηριότητα του Περιηγητή Φωνής"
"Το W3C Εγκαινιάζει τη Δραστηριότητα Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης"
"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Λεξιλογίου Όρων για την Ανεξαρτησία Συσκευών"
"Εκδόθηκε η Νότα Ομάδας Εργασίας για την Επιθεώρηση Μεταφοράς Πλαισίου"
"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Πρωτοκόλλου SPARQL για RDF"
"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Ελέγχου Κλήσης Περιηγητή Φωνής: CCXML 1.0"
"Συνάντηση των Γραφείων του W3C"
"Το W3C Εγκαινιάζει τη Δραστηριότητα Διεθνοποίησης"
"Η Δεύτερη Έκδοση της SMIL 2.0 Είναι Σύσταση του W3C"
"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Πλατφόρμας Προτιμήσεων Προσωπικού Απορρήτου (P3P) 1.1"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΕΙΔΗΣΗ

"Το W3C Υποστηρίζει το Πρότυπο URI και το Προτεινόμενο Πρότυπο IRI" (26 Ιανουαρίου 2005)
Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την υποστήριξή του για δύο εκδόσεις που είναι σημαντικές
για τις διευθύνσεις του Παγκοσμίου Ιστού και την αύξηση της απήχησης του Παγκοσμίου Ιστού. Τα έγγραφα
αίναι συντονισμένες προσπάθειες των Internet Engineering Task Force (IETF) και του W3C. Μπορείτε να
διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release).
-Το Γενικό Συντακτικό: Uniform Resource Identifier (URI): Generic Syntax (RFC 3986, STD 66) είχε
συγγραφεί από τους Tim Berners-Lee (W3C), Roy Fielding (Day Software) και Larry Masinter (Adobe) με
τη συνεργασία της Ομάδα Τεχνικής Αρχιτεκτονικής (W3C Technical Architecture Group - TAG) του W3C. Τα
URIs, απλές ακολουθίες κειμένου που αναφέρονται σε πόρους του Internet, μπορεί να αναφέρονται σε
έγγραφα, πόρους, ανθρώπους και έμμεσα σε οτιδήποτε. Τα URIs είναι η βασικότερη συνιστώσα του
Παγκοσμίου Ιστού.
-Οι Διεθνοποιημένοι Αναγνωριστές Πόρων: Internationalized Resource Identifiers (IRIs) (RFC 3987)
έχουν συγγραφεί από τους Martin Durst (W3C) και Michel Suignard (Microsoft) με τη συμμετοχή της
Ομάδας Εργασίας Διεθνοποίησης του W3C (W3C Internationalization Working Group). Αναιρώντας τον
περιορισμό των URIs σε ένα υποσύνολο του US-ASCII, τα IRIs επιτρέπουν τη χρήση χαρακτήρων από το
Διεθνές Σύνολο Χαρακτήρων (Unicode/ISO 10646). Οι κατασκευαστές περιεχομένου και οι χρήστες μπορούν
τώρα να αναγνωρίσουν πόρους στις γλώσσες τους.
http://www.w3c.gr/office/news/2005.html#item13

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Εκδόθηκε η Νότα της Ομάδας Εργασίας για την Επέκταση του XLink 1.0" (27 Ιανουαρίου 2005)
Η Ομάδα Εργασίας XML Core εξέδωσε την Επέκταση του XLink 1.0 (Extending XLink 1.0) ως Νότα της Ομάδας
Εργασίας. Το έγγραφο περιγράφει αλλαγές που μπορούν να ενσωματωθούν σε μια προδιαγραφή XLink Έκδοση
1.1 για να απευθύνει χρησιμότητα, εξάρτηση από τις επισημάνσεις εξωτερικών γραμματικών και
δια-λειτουργικότητα. Η Ομάδα Εργασίας δε σχεδιάζει να κάνει αναθεωρήσεις σε αυτή τη Νότα. Μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2005.html#item14

"Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C Εκλέγει τους Συμμετέχοντας στην TAG" (25 Ιανουαρίου 2005)
Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C εξέλεξε τους David Orchard (BEA), Ed Rice (HP), Henry Thompson
(University of Edinburgh) και το Norman Walsh (Sun Microsystems) στην Ομάδα Τεχνικής Αρχιτεκτονικής
του W3C (TAG). Ο Διευθυντής επίσης ανέθεσε στον Vincent Quint (INRIA) θέση στην TAG. Θα είναι
συν-επικεφαλής μαζί με τον Tim Berners-Lee. Οι Dan Conolly (W3C), Noah Mendelsohn (IBM) και Roy
Fielding (Day Software) θα συνεχίσουν να είναι στην TAG. Η Ομάδα TAG, που δημιουργήθηκε το 2001
καταγράφει τις αρχές της Αρχιτεκτονικής του Παγκοσμίου Ιστού και συνεργάζεται με άλλες ομάδες για να
επιλύσει αρχιτεκτονικά θέματα. Μπορείτε να διαβάσετε για την Αρχιτεκτονική του Παγκοσμίου Ιστού,
Τόμος Ένα (Architecture of the World Wide Web, Volume One) και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της TAG
(TAG home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2005.html#item12

"Οι Συστάσεις του W3C Βελτιώνουν την Απόδοση του SOAP" (25 Ιανουαρίου 2005)
Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε σήμερα τρεις Συστάσεις του W3C για να βελτιώσει την
απόδοση των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού προτυποποιώντας τη μετάδοση δυαδικών δεδομένων μεγάλου
μεγέθους. "Οι Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού έχουν γίνει γρηγορότερες και πιο χρησιμοποιήσιμες," είπε
ο Yves Lafon (W3C). Μπορείτε να διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release) και τις συστάσεις
(testimonials) και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (Web services
home page).
-Το XML-binary Optimized Packaging (XOP), που χρησιμοποιεί τύπο δεδομένων XML Schema, επιτρέπει
ικανοποιητική αλληλουχία περιεχομένου στοιχείων XML.
-Ο Μηχανισμός Βέλτιστης Μετάδοσης Μηνυμάτων SOAP (SOAP Message Transmission Optimization Mechanism),
που χρησιμοποιεί επιλεκτική κωδικοποίηση που βασίζεται σε XOP, βελτιστοποιεί τις ανταλλαγές ανάμεσα
σε κόμβους SOAP.
-Η Επικεφαλίδα Αναπαράστασης Πόρων (Resource Representation SOAP Header Block) επιτρέπει στις
εφαρμογές να μεταφέρουν μια αναπαράσταση ενός πόρου σε ένα μήνυμα SOAP.
http://www.w3c.gr/office/news/2005.html#item11

"Το W3C Εγκαινιάζει τη Δραστηριότητα του Περιηγητή Φωνής" (18 Ιανουαρίου 2005)
Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την επανεκκίνηση της Δραστηριότητας Περιηγητή Φωνής
(Voice Browser Activity). Η Ομάδα Εργασίας Περιηγητή Φωνής με συν-επικεφαλείς τους Jim Larson (Intel)
και Scott McGlashan (HP), έχει προκαθορισμένη διάρκεια μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2007. Η περιήγηση
Φωνής περιλαμβάνει την αλληλεπίδραση στον Παγκόσμιο Ιστό με πληκτρολόγια, προφορικές εντολές, ακρόαση
μαγνητοφωνημένης ομιλίας, συνθετική ομιλία και μουσική. Η Δραστηριότητα ορίζει μια σουίτα γλωσσών
σήμανσης για διάλογο, σύνθεση ομιλίας, αναγνώρισης ομιλίας, ελέγχου κλήσεων και άλλων πλευρών
αλληλεπιδραστικών εφαρμογών που αφορούν φωνητικές απαντήσεις. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή στα Μέλη του
(W3C Members). Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Περιηγητή Φωνής (Voice Browser home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2005.html#item10

"Το W3C Εγκαινιάζει τη Δραστηριότητα Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης
18 Ιανουαρίου 2005: Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την επανεκκίνηση της Δραστηριότητας
Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης (Multimodal Interaction Activity). Η Ομάδα Εργασίας Πολυτροπικής
Αλληλεπίδρασης με επικεφαλή την Deborah Dahl έχει προκαθορισμένη διάρκεια μέχρι τις 31 Ιανουαρίου του
2007. Η Δραστηριότητα επεκτείνει την αλληλεπίδραση των χρηστών με τον Παγκόσμιο Ιστό, για να
πολλαπλασιάσει τους κόμβους όπως GUI, ομιλία, όραση, στυλό, διεπαφές και χειρονομίες. Η δουλειά τους
επιτρέπει πλούσιες δυνατότητες για κινητά τηλέφωνα και άλλες συσκευές με περιορισμένους πόρους και
για μελλοντικές γενιές πολυτροπικών συσκευών. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή για τα Μέλη του W3C (W3C
Members). Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα πολυτροπικής αλληλεπίδρασης (multimodal interaction
home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2005.html#item9

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Λεξιλογίου Όρων για την Ανεξαρτησία Συσκευών" (18
Ιανουαρίου 2005)
Η Ομάδα Εργασίας Ανεξαρτησίας Συσκευών εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του
Λεξιλογίου (Glossary of Terms) που χρησιμοποιείται στις εκδόσεις (publications) της ομάδας. Οι
ορισμοί του λεξιλογίου διατηρούνται με μοναδικό τρόπο αναγνώρισης και μπορούν να συνδεθούν από και
προς έγγραφα νέα και παλιά (The glossary definitions are maintained with unique identifier, and can
be linked to from documents new and old). Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τη δουλειά του W3C στην
ανεξαρτησία συσκευών (device independence) και για το περιεχόμενο για όλες τις συσκευές πρόσβασης
στον Παγκόσμιο Ιστό.
http://www.w3c.gr/office/news/2005.html#item8

"Εκδόθηκε η Νότα Ομάδας Εργασίας για την Επιθεώρηση Μεταφοράς Πλαισίου" (18 Ιανουαρίου 2005)
Η Ομάδα Εργασίας Ανεξαρτησίας Συσκευών εξέδωσε την Επιθεώρηση Μεταφοράς Πλαισίου για Ανεξαρτησία
Συσκευών (Delivery Context Overview for Device Independence) ως Νότα της Ομάδας Εργασίας. Ο όρος
μεταφορά πλαισίου χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις προτιμήσεις των χρηστών και τις δυνατότητες
των μηχανισμών πρόσβασης των χρηστών στον Παγκόσμιο Ιστό. Αυτό το έγγραφο εξηγεί το ρόλο μεταφοράς
πλαισίου στην επίτευξη ενός Παγκόσμιου Ιστού με ανεξαρτησία συσκευών. Η ομάδα δε σχεδιάζει περαιτέρω
αλλαγές. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ανεξαρτησίας συσκευών (device independence home
page).
http://www.w3c.gr/office/news/2005.html#item7

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Πρωτοκόλλου SPARQL για RDF" (18 Ιανουαρίου 2005)
Η Ομάδα Εργασίας Πρόσβασης Δεδομένων RDF εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του
Πρωτοκόλλου: SPARQL Protocol for RDF. Το προσχέδιο περιγράφει την πρόσβαση σε δεδομένα RDF και τη
μετάδοση RDF queries από πελάτες σε επεξεργαστές. Το πρωτόκολλο είναι συμβατό με τη γλώσσα SPARQL
query language (προφέρεται "σπαρκλ") και είναι επίσης σχεδιασμένο να συσχετίζει αναζητήσεις και από
άλλες γλώσσες RDF. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web
home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2005.html#item6

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Ελέγχου Κλήσης Περιηγητή Φωνής: CCXML 1.0"
(13 Ιανουαρίου 2005)
Η Ομάδα Εργασίας Περιηγητή Φωνής για να απευθύνει τα σχόλια που έλαβε κατά τη διάρκεια του πρώτου υπό
Διαμόρφωση Προσχεδίου Τελικού Σχολιασμού, εξέδωσε ένα δεύτερο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού
Σχολιασμού του Ελέγχου Κλήσης Περιηγητή Φωνής: Voice Browser Call Control: CCXML Version 1.0. Η
CCXML, η Επεκτάσιμη Γλώσσα Σήμανσης Ελέγχου Κλήσεων, παρέχει υποστήριξη ελέγχου κλήσεων για τη
VoiceXML και για άλλα συστήματα διαλόγου. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 31 Ιανουαρίου.
Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Περιηγητή Φωνής (Voice Browser home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2005.html#item5

"Συνάντηση των Γραφείων του W3C" (11 Ιανουαρίου 2005)
Τα Γραφεία του W3C πραγματοποίησαν την ετήσια συνάντησή τους στις 10-11 Ιανουαρίου στη
Σόφια-Αντίπολις, Γαλλία. "Εκπρόσωποι των Γραφείων από πέντε Ηπείρους συγκεντρώθηκαν στη Γαλλία για να
συζητήσουν τοπικά θέματα, θέματα Μελών, για τις εκδηλώσεις των Γραφείων που προγραμματίζουν για το
2005 και έπειτα", είπε ο Ivan Herman, Head of Offices. Τα Γραφεία του W3C συνεργάζονται με τις
τοπικές τους κοινότητες του Παγκοσμίου Ιστού για να προάγουν τεχνολογίες του W3C σε τοπικές γλώσσες,
να διευρύνουν τη γεωγραφική βάση του W3C και για να ενθαρρύνουν τη διεθνή συμμετοχή στις
Δραστηριότητες του W3C. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Γραφείων του W3C (Offices home
page).
http://www.w3c.gr/office/news/2005.html#item4

"Το W3C Εγκαινιάζει τη Δραστηριότητα Διεθνοποίησης" (7 Ιανουαρίου 2005)
Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την επανεκκίνηση της Δραστηριότητας Διεθνοποίησης
(Internationalization Activity). Η Ομάδα Εργασίας Διεθνοποίησης Συνόλου Ετικετών (ITS) με επικεφαλή
τον Yves Savourel (Enlaso) έχει στόχο να αναπτύξει στοιχεία και χαρακτηριστικά που υποστηρίζουν τη
διεθνοποίηση των εγγράφων αλλά και την προσαρμογή τους στα τοπικά δεδομένα. Η Ομάδα Εργασίας
Κεντρικής Διεθνοποίησης και η Ομάδα Εργασίας Οδηγιών, Επιμόρφωσης και Επικοινωνίας, που πρωτύτερα
ήταν ομάδες δράσης, έχουν επικεφαλείς τους Addison Phillips (webMethods) και Richard Ishida (W3C)
αντίστοιχα. Και οι τρεις Ομάδες Εργασίας και Η Ομάδα Ενδιαφέροντος Διεθνοποίησης, με επικεφαλή τον
Martin Durst (W3C), έχουν προγραμματισμένη διάρκεια μέχρι τον Οκτώβριο του 2006. Μπορείτε να
επισκεφθείτε τη σελίδα Διεθνοποίησης (Internationalization home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2005.html#item3

"Η Δεύτερη Έκδοση της SMIL 2.0 Είναι Σύσταση του W3C" (7 Ιανουαρίου 2005)
Η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε σήμερα τη Δεύτερη Έκδοση της Γλώσσας Ενσωμάτωσης
Συγχρονισμένων Πολυμέσων: Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.0) Second Edition ως
Σύσταση του W3C. Η δεύτερη έκδοση δεν είναι νέα εκδοχή, ο σκοπός της είναι να διορθώνει τα σφάλματα
της πρώτης έκδοσης της SMIL 2.0 για διευκόλυνση των αναγνωστών. Η SMIL (προφέρεται "σμάιλ") τοποθετεί
την απεικόνιση κίνησηs σε χρονική γραμμή, επιτρέπει τη σύνθεση πολλών απεικόνισης κίνησης και
περιγράφει στοιχεία απεικόνισης κίνησης για οποιαδήποτε γλώσσα που βασίζεται στην XML. Μπορείτε να
επισκεφθείτε τη σελίδα Συγχρονισμένων Πολυμέσων (Synchronized Multimedia home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2005.html#item2

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Πλατφόρμας Προτιμήσεων Προσωπικού Απορρήτου (P3P) 1.1" (4
Ιανουαρίου 2005)
Η Ομάδα Εργασίας Προδιαγραφής P3P εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Πλατφόρμας
Προτιμήσεων Προσωπικού Απορρήτου: Platform for Privacy Preferences 1.1 (P3P 1.1). Η P3P απλοποιεί και
αυτοματοποιεί τη διαδικασία ανάγνωσης πολιτικών προσωπικού απορρήτου των ιστοσελίδων, προάγοντας την
εμπιστοσύνη και την πεποίθηση στον Παγκόσμιο Ιστό. Η έκδοση 1.1 έχει νέους μηχανισμούς προέκτασης και
δέσμευσης που βασίζονται σε προτάσεις από workshops του W3C καθώς και από την κοινότητα προσωπικού
απορρήτου. Μπορείτε να διαβάσετε για το προσωπικό απόρρητο και για την P3P (privacy and P3P).
http://www.w3c.gr/office/news/2005.html#item1


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΣXETIKA ME TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ W3C

Το Ελληνικό Γραφείο του W3C ιδρύθηκε το 1998, αντιπροσωπεύει το W3C στην Eλλάδα και είναι
εξουσιοδοτημένο για τον συντονισμό, την παροχή υποστήριξης και την εγγραφή νέων μελών στη διεθνή
κοινοπραξία του World Wide Web. Το Ελληνικό Γραφείο αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διάδοση και
αξιοποίηση από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και την Eλληνική βιομηχανία, των νέων
τεχνολογιών, οδηγιών και κανόνων που αναπτύσσονται στα πλαίσια του W3C, καθώς επίσης και στην ενεργή
συμμετοχή Ελληνικών εταιρειών και οργανισμών στις εργασίες και δραστηριότητες της κοινοπραξίας. Μέχρι
σήμερα, περίπου 350 οργανισμοί ανά τον κόσμο είναι Μέλη της κοινοπραξίας.

Το Ελληνικό Γραφείο του W3C εδρεύει στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας, ένα διεθνούς εμβέλειας ερευνητικό Κέντρο που εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

-- Ελληνικό Γραφείο του W3C
  http://www.w3c.gr

-- Γραφείο του W3C
  http://www.w3c.org

-- Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
  http://www.ics.forth.gr

-- Πληροφορίες για να έρθετε σε επαφή μαζί μας
  http://www.w3c.gr/office/contact.html

-- Παλαιότερα νέα του έτους 2004
  http://www.w3c.gr/office/news/2004.html

-- Παλαιότερα νέα του έτους 2003
  http://www.w3c.gr/office/news/2003.html

-- Παλαιότερα νέα του έτους 2002
  http://www.w3c.gr/office/news/2002.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Προκειμένου να διαγραφείτε από αυτή τη λίστα ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στείλτε email στο: majordomo at ics.forth.gr
2. Στο περιεχόμενο του email γράψτε: unsubscribe W3C-EL-INFO
3. Αποστολή

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Copyright © 1994-2005 W3C R (MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark,
document use and software licensing rules apply.
Copyright οf Translation ICS-FORTH © 2005

Note: In order to read this newsletter hellenic characters must be present into your system.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
More information about the W3c-el-info mailing list