[w3c-el-info] W3C Newsletter: November 2004

Anna Doxastaki adoxast at ics.forth.gr
Wed Dec 15 13:45:41 EET 2004
Αγαπητέ συνδρομητή,

Το ηλεκτρονικό ειδησεογραφικό δελτίο "ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ W3C" περιέχει ανακοινώσεις του Eλληνικού Γραφείου
του W3C και πληροφορίες για το W3C γενικότερα. Ο τρόπος διαγραφής από την λίστα συνδρομητών
βρίσκεται στο τέλος του παρόντος μηνύματος.

Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται δελτία τύπου και νέα σχετικά με: XML, Μοντέλο Χαρακτήρα για τον
Παγκόσμιο Ιστό, Διασφάλιση Ποιότητας (QA), SVG σε XML (sXBL), Απαιτήσεις Διεθνοποίησης Υπηρεσιών του
Παγκοσμίου Ιστού, xml:id, Mobile Web Initiative, SMIL, Σημασιολογική Ερμηνεία για Αναγνώριση Φωνής,
XSLT και τον Εορτασμό της Δέκατης Επετείου του W3C
_______________________________________________________________

              ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ W3C
              Νοέμβριος 2004

         Συντάκτρια : Άννα Δοξαστάκη
_______________________________________________________________


ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ Νοέμβριο 2004

 Κυριότερη είδηση:

   "Προωθήθηκαν Τρεις Προτεινόμενες Συστάσεις για την Απόδοση του SOAP"

 Άλλες ειδήσεις

 "Το W3C Γιορτάζει τη Δέκατη Επέτειό του"
 "Το Μοντέλο Χαρακτήρα για τον Παγκόσμιο Ιστό είναι Προτεινόμενη Σύσταση του W3C"
 "Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Οδηγιών Προδιαγραφής Διασφάλισης Ποιότητας
(QA)"
 "Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού των Οδηγιών Εργαλείων Συγγραφής Πρόσβασης
2.0"
 "Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Πλαισίου Δυναμικών Ιδιοτήτων"
 "Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Γλώσσας Δέσμευσης του SVG σε XML (sXBL)"
 "Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Οδηγιών Πρόσβασης στο Περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού
2.0"
 "Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια των Τεχνικών Οδηγιών για Πρόσβαση στο Περιεχόμενο του
Παγκοσμίου Ιστού 2.0"
 "Το W3C/Keio Παρουσιάζει στο SFC Open Research Forum (ORF 2004) στο Τόκιο"
 "Το W3C Οργανώνει ένα Workshop στην πρωτοβουλία Κινητών στον Παγκόσμιο Ιστό"
 "Απαιτήσεις Διεθνοποίησης Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού"
 "Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του XForms 1.1"
 "Εκδόθηκαν τα Σενάρια Χρήσεων του Χαρακτηρισμού Δυαδικού Κώδικα XML"
 "Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του xml:id"
 "Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα του Workshop "Mobile Web Initiative" "
 "Η SMIL 2.0 Είναι Προτεινόμενη Αναθεωρημένη Σύσταση"
 "Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Σημασιολογικής Ερμηνείας για Αναγνώριση
Φωνής"
 "Η Αρχιτεκτονική του Παγκοσμίου Ιστού είναι Προτεινόμενη Σύσταση του W3C"
 "Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Μετασχηματισμών XSL (XSLT) Έκδοση 2.0"
 "Σενάρια Χρήσης για το Χαρακτηρισμό Δυαδικού Κώδικα XML"
 "Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Απόδοσης Τύπων για Μέσα σε Δυαδικά Δεδομένα
XML"
 "Εγκαινιάστηκε η Δραστηριότητα Ανεξαρτησίας Συσκευών"
 "Μελλοντικές Ομιλίες του W3C"
 "Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Προφίλ Κατανομής Χρονικού Κειμένου"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΕΙΔΗΣΗ

"Προωθήθηκαν Τρεις Προτεινόμενες Συστάσεις για την Απόδοση του SOAP" (16 Νοεμβρίου 2004)
Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την προώθηση τριών τεχνικών αναφορών σε Προτεινόμενες
Συστάσεις που προσφέρουν ένα βέλτιστο τρόπο για τη μεταφορά δυαδικών δεδομένων όπως εικόνες σε
μηνύματα υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού. Το SOAP Version 1.2, που δημιουργήθηκε από την Ομάδα
Εργασίας XML Protocol, είναι ένα ελαφρύ πρωτόκολλο για ανταλλαγή δομημένης πληροφορίας σε ένα
αποκεντροποιημένο, κατανεμημένο περιβάλλον όπως ο Παγκόσμιος Ιστός. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα
μέχρι τις 16 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού
(Web services home page).
-Το XML-binary Optimized Packaging (XOP) που χρησιμοποιεί ένα τύπο δεδομένων XML Schema, επιτρέπει
ικανοποιητική αλληλουχία περιεχομένου στοιχείων XML.
-Ο Μηχανισμός Βελτιστοποίησης Μεταφοράς Μηνυμάτων SOAP (SOAP Message Transmission Optimization
Mechanism) βελτιστοποιεί τις ανταλλαγές μεταξύ των συνδέσμων κόμβων SOAP.
-Η Επικεφαλίδα Αναπαράστασης Πόρων SOAP (Resource Representation SOAP Header Block) επιτρέπει στις
εφαρμογές να μεταφέρουν μια αναπαράσταση ενός πόρου σε ένα μήνυμα SOAP.
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item182

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Το W3C Γιορτάζει τη Δέκατη Επέτειό του" (30 Νοεμβρίου 2004)
Φέτος, η Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού γιορτάζει τη δέκατη επέτειό της- δέκα χρόνια της αποστολής
της να οδηγήσει τον Παγκόσμιο Ιστό στο μέγιστο των δυνατοτήτων του. Την 1η Δεκεμβρίου τα Μέλη του
W3C, η Ομάδα, προσκεκλημένοι ομιλητές και διεθνή μέσα θα παρευρεθούν στη Βοστόνη των Ηνωμένων
Πολιτειών για να συζητήσουν για την πρόοδο του Παγκοσμίου Ιστού, τον κεντρικό ρόλο του W3C στην
ανάπτυξή του και τα ρίσκα και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζει ο Παγκόσμιος Ιστός κατά τη διάρκεια
της δεύτερης δεκαετίας του W3C. "Αυτή η ξεχωριστή επέτειος φέρνει την ευκαιρία να αναγνωριστεί η
επίδραση του Παγκοσμίου ιστού και ο καταλυτικός ρόλος του W3C", είπε ο Tim Berners-Lee, Διευθυντής
του W3C. "Ελπίζω ότι θα εμπνεύσει ακόμα περισσότερη συνεργασία, δημιουργικότητα και κατανόηση σε όλο
τον κόσμο." Μπορείτε να υπογράψετε την ευχετήρια κάρτα (greeting card), να διαβάσετε το δελτίο τύπου
(press release) και να μάθετε περισσότερα για τον Εορτασμό της Δέκατης Επετείου του W3C (W3C Tenth
Anniversary Celebration).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item192

"Το Μοντέλο Χαρακτήρα για τον Παγκόσμιο Ιστό είναι Προτεινόμενη Σύσταση του W3C" (22 Νοεμβρίου 2004)
Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την προώθηση δύο μερών Μοντέλου Χαρακτήρα για τον
Παγκόσμιο Ιστό1.0. Το Fundamentals είναι μια Προτεινόμενη Σύσταση και το Resource Identifiers είναι
μια Υποψήφια Σύσταση. Τα έγγραφα παρέχουν στους συγγραφείς προδιαγραφών, στους κατασκευαστές
λογισμικού και στους κατασκευαστές περιεχομένου ένα κοινό σημείο αναφοράς για εκμετάλλευση κειμένου
και τη χρήση διεθνοποιημένης αναγνώρισης πόρων στον Παγκόσμιο Ιστό. Χτίζουν πάνω στο Διεθνές Σύνολο
Χαρακτήρων που ορίστηκε από τις Unicode και ISO/IEC 10646. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις
20 Δεκεμβρίου και 15 Ιανουαρίου αντίστοιχα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Διεθνοποίησης
(Internationalization home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item191

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Οδηγιών Προδιαγραφής Διασφάλισης Ποιότητας
(QA)" (22 Νοεμβρίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας Διασφάλισης Ποιότητας (QA) εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού
των Οδηγιών Προδιαγραφής του Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας (QA Framework: Specification
Guidelines). Το έγγραφο έχει σχεδιαστεί να βοηθήσει τους ανθρώπους του W3C να γράφουν καλύτερες
προδιαγραφές, κάνοντας μια προδιαγραφή ευκολότερη στην ερμηνεία, χωρίς ασάφειες και πιο ξεκάθαρη όσον
αφορά τις προϋποθέσεις για συμβατότητα. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 28 Ιανουαρίου. Το
The QA Handbook είναι τώρα Νότα της Ομάδας Εργασίας. Το βιβλίο αυτό, που έχει γραφτεί από τους
Επικεφαλείς των Ομάδων Εργασίας και Συνεργάτες της Ομάδας του W3C, παρέχει τεχνικές, εργαλεία και
πρότυπα για σύνολα δοκιμών και προδιαγραφές και έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει και να επιταχύνει τη
δουλειά των Ομάδων Εργασίας του W3C. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη διασφάλιση ποιότητας στο
W3C (quality assurance).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item190

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού των Οδηγιών Εργαλείων Συγγραφής Πρόσβασης
2.0" (22 Νοεμβρίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας Οδηγιών Εργαλείων Συγγραφής Πρόσβασης εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού
Σχολιασμού των Οδηγιών Εργαλείων Συγγραφής Πρόσβασης 2.0 (Authoring Tool Accessibility Guidelines
2.0) και ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των συνοδευτικών Τεχνικών Εφαρμογής (Implementation
Techniques). Οι οδηγίες έχουν γραφτεί για να βοηθήσουν τους κατασκευαστές να δημιουργήσουν
προσβάσιμες διεπαφές συγγραφής που παράγουν προσβάσιμο περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού. Το
περιεχόμενο που προκύπτει μπορεί να διαβαστεί από μεγαλύτερο εύρος αναγνωστών, συμπεριλαμβανομένων
αυτών με ειδικές ανάγκες. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 7 Ιανουαρίου. Μπορείτε να
διαβάσετε για την Πρωτοβουλία Πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Accessibility Initiative).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item189

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Πλαισίου Δυναμικών Ιδιοτήτων" (22 Νοεμβρίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού
του Πλαισίου Δυναμικών Ιδιοτήτων: Dynamic Properties Framework (DPF). Το προσχέδιο, που έχει γραφτεί
για το Πλαίσιο Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης (W3C Multimodal Interaction Framework), περιγράφει τις
διεπαφές για δυναμική πρόσβαση σε ιδιότητες που αναπαριστούν δυνατότητες και δομή συσκευών,
προτιμήσεις χρηστών και περιβαλλοντικές συνθήκες. Το προηγούμενο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο ονομαζόταν
"Πλαίσιο Συστήματος και Περιβάλλοντος". Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 10Ιανουαρίου.
Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με την Πολυτροπική Αλληλεπίδραση (Multimodal Interaction).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item188

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Γλώσσας Δέσμευσης του SVG σε XML (sXBL)" (22 Νοεμβρίου
2004)
Μέσα από κοινές προσπάθειες οι Ομάδες Εργασίας Προσαρμόσιμων Διανυσματικών Γραφικών και CSS εξέδωσαν
ένα δεύτερο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Γλώσσας Δέσμευσης SVG σε XML: SVG's XML Binding Language
(sXBL). Η γλώσσα sXBL ορίζει την παρουσίαση και δια-λειτουργική συμπεριφορά στοιχείων έξω από το
χώρο ονομάτων της SVG. Η ομάδα δράσης XBL θεωρεί την προδιαγραφή σχεδόν έτοιμη για Τελικό Σχολιασμό.
Μπορείτε να επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες των SVG και CSS.
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item187

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Οδηγιών Πρόσβασης στο Περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού 2.0"
(19 Νοεμβρίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας Οδηγιών Πρόσβασης Περιεχομένου του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό
Διαμόρφωση Προσχέδιο των Οδηγιών Πρόσβασης στο Περιεχόμενο του Παγκοσμίου Ιστού 2.0 (Web Content
Accessibility Guidelines 2.0). Το προσχέδιο επικεντρώνεται στις οδηγίες, τις απόπειρες εφαρμογής των
οδηγιών σε μεγαλύτερο εύρος τεχνολογιών και χρησιμοποιεί λεξιλόγιο που μπορεί να γίνει κατανοητό από
περισσότερους. Ακολουθεί τα σημεία ελέγχου της Ομάδας Εργασίας, κάνοντας το περιεχόμενο του
Παγκοσμίου Ιστού προσβάσιμο σε άτομα με ειδικές ανάγκες και σε χρήστες με ποικίλες συσκευές
πρόσβασης στον Παγκόσμιο Ιστό. Μπορείτε να μάθετε για την Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο
Ιστό (Web Accessibility Initiative).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item186

"Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια των Τεχνικών Οδηγιών για Πρόσβαση στο Περιεχόμενο του
Παγκοσμίου Ιστού 2.0"
(19 Νοεμβρίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας Οδηγιών Πρόσβασης Περιεχομένου του Παγκοσμίου Ιστού εξέδωσε ένα Πρώτο υπό διαμόρφωση
Προσχέδιο του Client-side Scripting Techniques for WCAG 2.0 και τρία αναθεωρημένα υπό Διαμόρφωση
προσχέδια των: HTML Techniques for WCAG 2.0, CSS Techniques for WCAG 2.0 και General Techniques for
WCAG 2.0. Τα προσχέδια δίνουν οδηγίες στη χρήση HTML, XHTML, ECMAScript και Cascading Style Sheets
(CSS) για τη δημιουργία προσβάσιμου περιεχομένου. Παραδείγματα δείχνουν τεχνικές που οι κατασκευαστές
δε θα έπρεπε να χρησιμοποιούν. Μπορείτε να μάθετε για των Πρωτοβουλία Προσβασιμότητας στον Παγκόσμιο
Ιστό (Web Accessibility Initiative).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item185

"Το W3C/Keio Παρουσιάζει στο SFC Open Research Forum (ORF 2004) στο Τόκιο" (18 Νοεμβρίου 2004)
Το SFC Open Research Forum (ORF) (στα Ιαπωνικά) είναι μια ετήσια ανοιχτή εκδήλωση του Keio Research
Institute of Shonan Fujisawa Campus (SFC), Πανεπιστήμιο του Keio, Ιαπωνία. Στο ORF 2004, το W3C/Keio
θα οργανώσει μια συνεδρία ομιλιών, την "W3C Forum in ORF," στις 24 Νοεμβρίου. Ο Tatsuya Hagino θα
είναι επικεφαλής και οι Masayasu Ishikawa, Martin Durst, Yoshio Fukushige και Kazhiro Kitagawa θα
δώσουν ομιλίες στις τεχνολογίες του Παγκοσμίου Ιστού όπως Σύνθετες Μορφές Εγγράφων, Διεθνοποίηση, το
Σημασιολογικό Ιστό και Φιλτροποίηση Πληροφορίας. Η εκδήλωση είναι ανοιχτή σε ενδιαφερόμενες
εταιρείες και γενικά στο κοινό.
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item184

"Το W3C Οργανώνει ένα Workshop στην πρωτοβουλία Κινητών στον Παγκόσμιο Ιστό" (17 Νοεμβρίου 2004)
Το Workshop W3C "Mobile Web Initiative" Workshop θα πραγματοποιηθεί στις 18-19 Νοεμβρίου στη
Βαρκελώνη, Ισπανία. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν πώς μια πρωτοβουλία του W3C θα μπορούσε να
βοηθήσει να γίνει η πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό από μια κινητή συσκευή όσο απλή, εύκολη και βολική
όπως από ένα υπολογιστή. Το workshop, που χορηγούν τα Μέλη του W3C: HP, Orange, Vodafone και Volantis
και που θα γίνει στην ίδια τοποθεσία με μια συνάντηση της OMA (Open Mobile Alliance), έχει
σχεδιαστεί για να πάρει πληροφορίες από την κοινότητα και τη βιομηχανία. Μπορείτε να διαβάσετε το
δελτίο τύπου (press release), το πρόγραμμα (program), για workshops και για τη δουλειά στα κινητά
στον Παγκόσμιο Ιστό του W3C (W3C's mobile Web work).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item183

"Απαιτήσεις Διεθνοποίησης Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού" (16 Νοεμβρίου 2004)
Η Ομάδα Δράσης Διεθνοποίησης Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού της Ομάδας Εργασίας Διεθνοποίησης εξέδωσε
τις Απαιτήσεις για τη Διεθνοποίηση των Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (Requirements for the
Internationalization of Web Services) ως Νότα της Ομάδας Εργασίας. Οι απαιτήσεις που δημιουργήθηκαν
για την επίτευξη παγκόσμιας χρηστικότητας για τις Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού απευθύνουν τον τρόπο
που οι επιλογές διεθνοποίησης εκτίθενται σε ορισμούς, περιγραφές, μηνύματα και μηχανισμούς ανακάλυψης
υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Διεθνοποίησης
(Internationalization home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item181

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του XForms 1.1" (15 Νοεμβρίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας XForms εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του XForms 1.1. Το XForms
είναι η νέα γενιά φορμών του Παγκοσμίου Ιστού. Η έκδοση 1.1 που απευθύνει άμεσες ανάγκες της
κοινότητας φορμών, έχει βελτιώσεις για το πλαίσιο XForms 1.0, συμπεριλαμβάνει το SOAP, κάνει τη
συγγραφή των XForms ευκολότερη και βοηθάει στη χρήση του XForms σε άλλες γλώσσες. Τα σχόλιά σας
είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του XForms (XForms home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item180

"Εκδόθηκαν τα Σενάρια Χρήσεων του Χαρακτηρισμού Δυαδικού Κώδικα XML" (9 Νοεμβρίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας Χαρακτηρισμού Δυαδικού Κώδικα XML εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο
των Σεναρίων Χρήσης Χαρακτηρισμού Δυαδικού Κώδικα XML (XML Binary Characterization Use Cases). Το
προσχέδιο που παρουσιάζει καταγεγραμμένα παραδείγματα, θα βοηθήσει να αποφασιστεί αν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί βελτιστοποιημένη και προτυποποιημένη αλληλουχία για τη βελτίωση της δημιουργίας,
προσπέλασης, μετάδοσης και αποθήκευσης δεδομένων που βασίζονται σε XML. Μπορείτε να επισκεφθείτε την
ιστοσελίδα της XML (XML home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item179

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του xml:id" (9 Νοεμβρίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας XML Core εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού του xml:id Version
1.0. Η προδιαγραφή εισαγάγει ένα προκαθορισμένο όνομα χαρακτηριστικού που μπορεί πάντα να θεωρείται
ως ταυτότητα (ID) και επομένως μπορεί πάντα να αναγνωρίζεται. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι
τις 13 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item178

"Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα του Workshop "Mobile Web Initiative" " (9 Νοεμβρίου 2004)
Το πρόγραμμα (program) και η υποβολή άρθρων (position papers) έχουν ανακοινωθεί για το Workshop του
W3C για την Πρωτοβουλία Κινητών στον Παγκόσμιο Ιστό (W3C "Mobile Web Initiative" Workshop) που θα
πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη, Ισπανία στις 18-19 Νοεμβρίου. Οι παρευρισκόμενοι θα συζητήσουν πώς
μια πρωτοβουλία του W3C θα μπορούσε να βοηθήσει στην πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό από ένα κινητό με
απλό τρόπο, βολικά και εύκολα, όπως η πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό από ένα υπολογιστή. Μπορείτε να
μάθετε για τα workshops και για τη δουλειά του W3C στα κινητά (W3C's mobile Web work).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item177

"Η SMIL 2.0 Είναι Προτεινόμενη Αναθεωρημένη Σύσταση" (9 Νοεμβρίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας SYMM εξέδωσε μια Προτεινόμενη Αναθεωρημένη Σύσταση για τη Συγχρονισμένη Γλώσσα
Ενσωμάτωσης Πολυμέσων: Synchronized Multimedia Integration Language (SMIL 2.0). Αυτή η δεύτερη
έκδοση δεν είναι νέα εκδοχή. Ο σκοπός της είναι να διορθώνει λάθη της πρώτης έκδοσης της SMIL 2.0
διευκολύνοντας τους αναγνώστες. Η SMIL (που προφέρεται "smile") τοποθετεί τα κινούμενα σχέδια σε
χρονική γραμμή, επιτρέπει τη σύνθεση πολλών κινουμένων σχεδίων και περιγράφει στοιχεία κινουμένων
σχεδίων για οποιαδήποτε γλώσσα που βασίζεται στην XML. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 5
Δεκεμβρίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Συγχρονισμένων Πολυμέσων (Synchronized
Multimedia home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item176

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Σημασιολογικής Ερμηνείας για Αναγνώριση
Φωνής" (8 Νοεμβρίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας Περιηγητή Φωνής εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού
Σημασιολογικής Ερμηνείας για Αναγνώριση Φωνής (Semantic Interpretation for Speech Recognition). Το
προσχέδιο περιγράφει τα περιεχόμενα για τις ετικέτες γραμματικής αναγνώρισης φωνής (speech
recognition grammar) που χρησιμοποιούνται για την αναπαράσταση διατυπώσεων φυσικών γλωσσών.
Αναμένεται ότι τα αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στο φορμάτ δεδομένων EMMA. Τα σχόλιά σας είναι
ευπρόσδεκτα μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα Περιηγητή Φωνής (Voice
Browser home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item175

"Η Αρχιτεκτονική του Παγκοσμίου Ιστού είναι Προτεινόμενη Σύσταση του W3C" (5 Νοεμβρίου 2004)
Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την προώθηση της Αρχιτεκτονικής του Παγκοσμίου Ιστού,
Πρώτη Έκδοση (Architecture of the World Wide Web, First Edition) σε Προτεινόμενη Σύσταση. Η
Κοινοπραξία του Παγκοσμίου Ιστού χρησιμοποιεί σχετικά απλές τεχνολογίες με επαρκή δυνατότητα
προσαρμογής, αποδοτικότητα και χρησιμότητα που προκύπτουν σε ένα καταπληκτικό χώρο πληροφοριών με
αλληλένδετες πηγές, που εκτείνονται σε εύρος γλωσσών, πολιτισμών και μέσων. Σε μια προσπάθεια να
διατηρηθούν αυτές οι ιδιότητες του χώρου πληροφοριών καθώς οι τεχνολογίες του εξελίσσονται, αυτό το
έγγραφο αρχιτεκτονικής συζητάει τις συνιστώσες του κεντρικού σχεδίου του Παγκοσμίου Ιστού. Τα σχόλιά
σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ομάδας TAG
(TAG home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item174

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των Μετασχηματισμών XSL (XSLT) Έκδοση 2.0" (5 Νοεμβρίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας XSL εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο: XSL Transformations (XSLT) Version 2.0 για
να απευθύνει τα σχόλια που έλαβε από τον Τελικό Σχολιασμό. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Η έκδοση
2.0 της γλώσσας XSLT επιτρέπει το μετασχηματισμό XML εγγράφων και μη-XML δεδομένων σε άλλα έγγραφα,
είναι σχεδιασμένη για χρήση με το XPath 2.0 και περιλαμβάνει τα μέσα καθορισμού αλληλουχίας
(serialize) των αποτελεσμάτων ενός μετασχηματισμού. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML
(XML home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item173

"Σενάρια Χρήσης για το Χαρακτηρισμό Δυαδικού Κώδικα XML" (4 Νοεμβρίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας Χαρακτηρισμού Δυαδικού Κώδικα εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο των
Σεναρίων Χρήσης Χαρακτηρισμού Δυαδικού Κώδικα XML (XML Binary Characterization Use Cases). Το
προσχέδιο που παρουσιάζει καταχωρημένα παραδείγματα, θα βοηθήσει στην απόφαση για το αν μπορούν να
χρησιμοποιηθούν προτυποποιημένη και βελτιστοποιημένη αλληλουχία για τη βελτίωση της δημιουργίας,
προσπέλασης, μετάδοσης και αποθήκευσης δεδομένων που βασίζονται σε XML. Τα σχόλιά σας είναι
ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item172

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού Απόδοσης Τύπων για Μέσα σε Δυαδικά Δεδομένα
XML" (2 Νοεμβρίου 2004)
Οι Ομάδες Εργασίας Πρωτοκόλλου XML και Περιγραφής Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού του W3C εξέδωσαν από
κοινού ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού για την Απόδοση Τύπων Μέσων σε Δεδομένα
Δυαδικού XML (Assigning Media Types to Binary Data in XML). Το προσχέδιο περιγράφει πώς ορίζεται ο
τύπος μέσων περιεχομένου στοιχείου XML και τον τρόπο καθορισμού αυτού του τύπου σε XML Schema. Τα
σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 24 Νοεμβρίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των
Υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού (Web services home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item171

"Εγκαινιάστηκε η Δραστηριότητα Ανεξαρτησίας Συσκευών" (1 Νοεμβρίου 2004)
Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την επανεκκίνηση της Δραστηριότητας Ανεξαρτησίας
Συσκευών. Η Ομάδα Εργασίας Ανεξαρτησίας Συσκευών έχει επικεφαλή τον Rhys Lewis (Volantis) και με
προγραμματισμένη διάρκεια μέχρι τον Οκτώβριο του 2006. Καθοδηγώντας συγγραφείς περιεχομένου και
δίνοντας δυνατότητες σε διαφορετικές συσκευές με διαφορετικές προδιαγραφές, οι προδιαγραφές της
ομάδας διαβεβαιώνουν πρόσβαση σε ένα ενοποιημένο Παγκόσμιο Ιστό από οποιαδήποτε συσκευή και από
οποιοδήποτε πλαίσιο, από τον οποιοδήποτε. Η συμμετοχή είναι ανοιχτή στα Μέλη του W3C (W3C Members).
Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Ανεξαρτησίας Συσκευών (Device Independence home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item170

"Μελλοντικές Ομιλίες του W3C" (1 Νοεμβρίου 2004)
Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές (upcoming) εμφανίσεις και εκδηλώσεις του W3C, επίσης διαθέσιμες
και μέσω RSS channel.
-Ο Ivan Herman παρουσιάζει στο Ισπανικό Γραφείο του W3C (W3C Spanish Office) στο Πανεπιστήμιο του
Oviedo στο Oviedo, Ισπανία και στην Περιοδεία Προτύπων που διοργανώνει το Ισπανικό Γραφείο (W3C
Spanish Office Standards Tour 2004) στο Bilbao, Ισπανία στις 2 Νοεμβρίου.
-Ο Steve Bratt παρουσιάζει στο European Research Consortium for Informatics and Mathematics Strategy
Workshop στη Malaga, Ισπανία στις 3 Νοεμβρίου.
-Ο Steven Pemberton παρουσιάζει εκπαιδευτικές ομιλίες στο User Experience 2004 στο Amsterdam,
Ολλανδία στις 4 και 6 Νοεμβρίου.
-Ο Daniel Weitzner δίνει ομιλία στο Distinguished Lecture Series στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια,
School of Information Management and Systems στο Berkeley των Ηνωμένων Πολιτειών στις 10 Νοεμβρίου.
-Ο Steve Bratt δίνει κεντρική ομιλία στο Geological Society of America Annual Meeting στο Denver των
Ηνωμένων Πολιτειών στις 11 Νοεμβρίου.
-Ο Ivan Herman παρουσιάζει στο Media Elements 2004 στο Entschede, Ολλανδία στις 12 Νοεμβρίου.
-Ο C. M. Sperberg-McQueen παρουσιάζει και δίνει εκπαιδευτική ομιλία στο XML 2004 στην Washington των
Ηνωμένων Πολιτειών στις 15-16 Νοεμβρίου.
-Ο Richard Ishida παρουσιάζει στο Localization World στο Σαν Φρανσίσκο των Ηνωμένων Πολιτειών στις 16
Νοεμβρίου.
-Οι David Booth και Steve Bratt παρουσιάζουν στο Gartner Application Integration and Web Services
Summit στο Orlando των Ηνωμένων Πολιτειών στις 17 και 20 Νοεμβρίου.
-Ο Eric Miller δίνει εκπαιδευτική ομιλία στο Professional Development Seminars Series of the Greater
Boston Chapter of the ACM στη Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών στις 20 Νοεμβρίου.
-Ο Matt May συμμετέχει σε κεντρικό πάνελ στο Gilbane Content Management Technologies Conference στη
Βοστόνη των Ηνωμένων Πολιτειών στις 30 Νοεμβρίου.
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item169

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Προφίλ Κατανομής Χρονικού Κειμένου" (1 Νοεμβρίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας χρονικού κειμένου (TT) εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Μορφής
Συγγραφής Χρονικού Κειμένου 1.0 Μορφή Κατανομής του Προφίλ Ανταλλαγής (DFXP): Timed Text (TT)
Authoring Format 1.0 Distribution Format Exchange Profile (DFXP). Το προσχέδιο έχει σχεδιαστεί για
υπάρχουσες μορφές περιεχομένου για υπότιτλους και κατανομή για λεζάντες. Επιτρέπει στους συγγραφείς
και σε συστήματα συγγραφής να συσχετίσουν το στυλ, τη διαρρύθμιση και το συγχρονισμό του κειμένου,
για σκοπούς εναλλαγής. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των Συγχρονισμένων Πολυμέσων
(Synchronized Multimedia home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item168


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΣXETIKA ME TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ W3C

Το Ελληνικό Γραφείο του W3C ιδρύθηκε το 1998, αντιπροσωπεύει το W3C στην Eλλάδα και είναι
εξουσιοδοτημένο για τον συντονισμό, την παροχή υποστήριξης και την εγγραφή νέων μελών στη διεθνή
κοινοπραξία του World Wide Web. Το Ελληνικό Γραφείο αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διάδοση και
αξιοποίηση από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και την Eλληνική βιομηχανία, των νέων
τεχνολογιών, οδηγιών και κανόνων που αναπτύσσονται στα πλαίσια του W3C, καθώς επίσης και στην ενεργή
συμμετοχή Ελληνικών εταιρειών και οργανισμών στις εργασίες και δραστηριότητες της κοινοπραξίας.
Μέχρι σήμερα, περίπου 450 οργανισμοί ανά τον κόσμο είναι Μέλη της κοινοπραξίας.

Το Ελληνικό Γραφείο του W3C εδρεύει στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας, ένα διεθνούς εμβέλειας ερευνητικό Κέντρο που εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

-- Ελληνικό Γραφείο του W3C
  http://www.w3c.gr

-- Γραφείο του W3C
  http://www.w3c.org

-- Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
  http://www.ics.forth.gr

-- Πληροφορίες για να έρθετε σε επαφή μαζί μας
  http://www.w3c.gr/office/contact.html

-- Παλαιότερα νέα του έτους 2003
  http://www.w3c.gr/office/news/2003.html

-- Παλαιότερα νέα του έτους 2002
  http://www.w3c.gr/office/news/2002.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Προκειμένου να διαγραφείτε από αυτή τη λίστα ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στείλτε email στο: majordomo at ics.forth.gr
2. Στο περιεχόμενο του email γράψτε: unsubscribe W3C-EL-INFO
3. Αποστολή

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Copyright © 1994-2004 W3C R (MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark,
document use and software licensing rules apply.
Copyright οf Translation ICS-FORTH © 2004

Note: In order to read this newsletter hellenic characters must be present into your system.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
More information about the W3c-el-info mailing list