[w3c-el-info] W3C Newsletter: July 2004

Anna Doxastaki adoxast at ics.forth.gr
Mon Aug 2 11:14:38 EEST 2004Αγαπητέ συνδρομητή,

Το ηλεκτρονικό ειδησεογραφικό δελτίο "ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ W3C" περιέχει ανακοινώσεις του Eλληνικού Γραφείου
του W3C και πληροφορίες για το W3C γενικότερα. Ο τρόπος διαγραφής από την λίστα συνδρομητών
βρίσκεται στο τέλος του παρόντος μηνύματος.

Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται δελτία τύπου και νέα σχετικά με Επιστήμες Ζωής, XML 2.1, XML Binary,
CSS3, XQuery, XPath, XSLT, XHTML 2.0, XML Events, P3P 1.1 και XML Schema
_______________________________________________________________

              ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ W3C
               Ιούλιος 2004

         Συντάκτρια : Άννα Δοξαστάκη
_______________________________________________________________


ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ Ιούνιο 2004

 Κυριότερη είδηση:

  "To W3C και η Open Mobile Alliance (OMA) Συνάπτουν Τυπική Συνεργασία"

 Άλλες ειδήσεις

 "Εκδόθηκαν τα Άρθρα της Διεθνοποίησης"
 "Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Δημόσιο Workshop του Σημασιολογικού Ιστού σε Επιστήμες Ζωής"
 "Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού XML 2.1"
 "Χαρακτηρισμός Σεναρίων Χρήσης του XML Binary"
 "Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Πλαισίου Συστήματος και Περιβάλλοντος"
 "Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Ενότητας Ομιλίας CSS3"
 "Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια των XQuery, XPath και XSLT"
 "Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο XHTML 2.0"
 "Εκδόθηκαν οι Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) και η Εισαγωγή στο XML Events"
 "Ορίζοντας Ν-οστές Σχέσεις στο Σημασιολογικό Ιστό"
 "Αναπαράσταση Τάξεων Ως Τιμές Ιδιότητας στο Σημασιολογικό Ιστό"
 "Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Πλατφόρμας για Προτιμήσεις Προσωπικού Απορρήτου (P3P) 1.1"
 "Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια του XML Schema 1.1"
 "Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Καθορισμού Συνιστωσών του XML Schema"
 "Ο Διευθυντής του W3C Tim Berners-Lee Στέφθηκε από τη Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ"
 "Η Γλώσσα Σήμανσης Σύνθεσης Ομιλίας Είναι Προτεινόμενη Σύσταση του W3C"
 "Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C Εκλέγει Νέο Συμβούλιο"
 "Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα για το Workshop Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης"
 "Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Πλήρους Αναζήτησης Κειμένου"
 "Πρόσκληση Συμμετοχής Για το Δημόσιο Workshop σε Μεταδεδομένα για Υιοθέτηση Περιεχομένου"
 "Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Αρχιτεκτονικής του Παγκοσμίου Ιστού"
 "Τερματίζεται η λειτουργία των Ομάδων Εργασίας RDF και OWL, αφού Ολοκλήρωσαν τα Παραδοτέα τους"
 "Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Workshop με θέμα τους Περιορισμούς και Δυνατότητες των Υπηρεσιών του
Παγκοσμίου Ιστού"
 "Μελλοντικές Ομιλίες του W3C"


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΕΙΔΗΣΗ

"To W3C και η Open Mobile Alliance (OMA) Συνάπτουν Τυπική Συνεργασία" (29 Ιουλίου 2004)
Το W3C και η Open Mobile Alliance (OMA) ανακοίνωσαν σήμερα τη σύναψη του μνημονίου: Memorandum of
Understanding (MoU) που επιτρέπει τη συνεργασία τους σε προδιαγραφές κινητών συσκευών του Παγκοσμίου
Ιστού. "Μαζί, το W3C και η OMA είναι σε καλή θέση για να οδηγήσουν την ανάπτυξη προς τεχνολογική
συμβατότητα και την ευκολία μετατροπής περιεχομένου του Παγκοσμίου Ιστού, γνωστού ως single Web
authoring," είπε ο Philipp Hoschka (W3C). Έχοντας ευρεία χρήση, οι Συστάσεις του W3C για τη
βιομηχανία κινητών περιλαμβάνουν: XHTML Basic markup, Πολυμέσα SMIL και γραφικά SVG. Μπορείτε να
διαβάσετε το δελτίο τύπου (press release) και να μάθετε περισσότερα για την Ανεξαρτησία Συσκευών
(Device Independence).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item119

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

"Εκδόθηκαν τα Άρθρα της Διεθνοποίησης" (30 Ιουλίου 2004)
Η Ομάδα Δράσης GEO της Ομάδας Εργασίας Διεθνοποίησης του W3C εξέδωσε πληροφορίες για να βοηθήσει τους
συγγραφείς και Διαχειριστές ιστοσελίδων να καταλάβουν και να χρησιμοποιήσουν τεχνολογίες του W3C.
Άρθρα του Ιουλίου περιλαμβάνουν: Συχνές Ερωτήσεις: Γιατί θα πρέπει να χρησιμοποιώ το χαρακτηριστικό
γλώσσας στις Ιστοσελίδες; (Why should I use the language attribute in Web pages?) Συχνές Ερωτήσεις:
Θα πρέπει να δηλώνω τη γλώσσα του εγγράφου μου σε XHTML χρησιμοποιώντας χαρακτηριστικό γλώσσας, την
επικεφαλίδα Περιεχομένου Γλώσσας HTTP, ή στοιχείο μεταδεδομένων; (Should I declare the language of
my XHTML document using a language attribute, the Content-Language HTTP header, or a meta element?)
Συχνές Ερωτήσεις: Πώς χρησιμοποιώ τις οδηγίες ".htaccess" σε εξυπηρετητή Apache για αρχεία με
συγκεκριμένη κωδικοποίηση; (How do I use .htaccess directives on an Apache server to serve files with
a specific encoding?) Για περισσότερα άρθρα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Διεθνοποίησης
(Internationalization home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item120

"Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Δημόσιο Workshop του Σημασιολογικού Ιστού σε Επιστήμες Ζωής" (28 Ιουλίου
2004)
Η προθεσμία υποβολής άρθρων είναι μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για το Workshop του W3C για το
Σημασιολογικό Ιστό στις Επιστήμες Ζωής (W3C Workshop on Semantic Web for Life Sciences) που θα
πραγματοποιηθεί στο Cambridge των Ηνωμένων Πολιτειών στις 27-28 Οκτωβρίου. Οι παρευρισκόμενοι θα
συζητήσουν πως τεχνολογίες όπως RDF, OWL και Life Sciences Identifier (LSID) βοηθούν στη διαχείριση
μοντέρνας έρευνας επιστημών ζωής, επιτρέπουν την κατανόηση ασθενειών και επιταχύνουν την ανάπτυξη
θεραπειών. Μπορείτε να μάθετε για τα W3C workshops και για το Σημασιολογικό Ιστό (Semantic Web).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item118

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού XML 2.1" (28 Ιουλίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας Voice Browser εξέδωσε ένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Τελικού Σχολιασμού της
Επεκτάσιμης Γλώσσας Σήμανσης Φωνής: Voice Extensible Markup Language (VoiceXML) 2.1. Πλήρως συμβατό
με παλαιότερες εκδόσεις της VoiceXML 2.0, το προσχέδιο προτυποποιεί οκτώ επιπρόσθετα χαρακτηριστικά
που υλοποιούνται από τις πλατφόρμες του VoiceXML. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 1
Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Voice Browser (Voice Browser home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item117

"Χαρακτηρισμός Σεναρίων Χρήσης του XML Binary" (28 Ιουλίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας Χαρακτηρισμού XML Binary εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο
Χαρακτηρισμού Σεναρίων Χρήσης XML Binary (XML Binary Characterization Use Cases). Παρουσιάζοντας
τεκμηριωμένα παραδείγματα, το προσχέδιο θα βοηθήσει να αποφασιστεί αν προτυποποιημένη και
βελτιστοποιημένη αλληλουχία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση δημιουργίας, προσπέλασης,
μετάδοσης και αποθήκευσης δεδομένων βασισμένων σε XML. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item116

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Πλαισίου Συστήματος και Περιβάλλοντος" (28 Ιουλίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του
Πλαισίου Συστήματος και Περιβάλλοντος (System and Environment Framework). Γραμμένο για το Πλαίσιο
Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης (W3C Multimodal Interaction Framework), το προσχέδιο περιγράφει διεπαφές
για δυναμική πρόσβαση σε ιδιότητες που αναπαριστούν δυνατότητες και δομή συσκευών, προτιμήσεις
χρηστών και περιβαλλοντικές συνθήκες. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με την Πολυτροπική Αλληλεπίδραση
(Multimodal Interaction).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item115

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Ενότητας Ομιλίας CSS3" (27 Ιουλίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας CSS εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Ενότητας Ομιλίας CSS3
(CSS3 Speech Module). Η γλώσσα Cascading Style Sheets (CSS) χρησιμοποιείται για την απόδοση
δομημένων εγγράφων σε οθόνη, χαρτί και με την ομιλία. Το προσχέδιο ορίζει ακουστικές ιδιότητες που
ταιριάζουν με το μοντέλο της Γλώσσας Σήμανσης Σύνθεσης Ομιλίας: Speech Synthesis Markup Language
(SSML). Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα CSS (CSS home
page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item114

"Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια των XQuery, XPath και XSLT" (26 Ιουλίου 2004)
Οι Ομάδες Εργασίας XML Query και XSL εξέδωσαν πέντε αναθεωρημένα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια. Τα σχόλιά
σας για αυτά τα έγγραφα είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML (XML home
page).
-XQuery 1.0: An XML Query Language
-XML Path Language (XPath) 2.0 - Σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού
-XQuery 1.0 and XPath 2.0 Data Model - Σε στάδιο Τελικού Σχολιασμού
-XQuery 1.0 and XPath 2.0 Functions and Operators
-XSLT 2.0 and XQuery 1.0 Serialization
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item113

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο XHTML 2.0" (22 Ιουλίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας HTML εξέδωσε το έκτο δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του XHTML 2.0. Η γλώσσα XHTML
2 που αποτελείται από πρότυπα δομικά στοιχεία χωρίς στοιχεία παρουσίασης, φέρνει την HTML στις ρίζες
της στη δόμηση εγγράφων. Το προσχέδιο περιλαμβάνει μια αρχική εφαρμογή του XHTML 2.0 σε RELAX NG. Τα
σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της HTML (HTML home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item112

"Εκδόθηκαν οι Συχνές Ερωτήσεις (FAQ) και η Εισαγωγή στο XML Events" (21 Ιουλίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας HTML εξέδωσε τις Συχνές Ερωτήσεις για HTML και XHTML (HTML and XHTML Frequently
Answered Questions), που απευθύνεται σε συγγραφείς και σχεδιαστές περιεχομένου του Παγκοσμίου Ιστού
και το XML Events for HTML Authors που εισάγει το XML Events και τα πλεονεκτήματά του αναφορικά με
το στυλ onclick διαχείρισης events. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του HTML (HTML home
page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item111

"Ορίζοντας Ν-οστές Σχέσεις στο Σημασιολογικό Ιστό" (21 Ιουλίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών και Εφαρμογών του Σημασιολογικού Ιστού (SWBPD) εξέδωσε το Πρώτο
Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του Ορισμού Ν-οστών Σχέσεων στο Σημασιολογικό Ιστό: Χρήση Με Τάξεις
(Defining N-ary Relations on the Semantic Web: Use With Individuals). Στις Γλώσσες του
Σημασιολογικού Ιστού όπως τις RDF και OWL, μια ιδιότητα συνδέει δύο τάξεις ή μια τάξη με μια τιμή.
Αυτό το προσχέδιο παρουσιάζει τρόπους και σκέψεις αναπαράστασης σχέσεων ανάμεσα σε περισσότερες από
δύο τάξεις. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του
Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item110

"Αναπαράσταση Τάξεων Ως Τιμές Ιδιότητας στο Σημασιολογικό Ιστό" (21 Ιουλίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας Βέλτιστων Πρακτικών και Εφαρμογών του Σημασιολογικού Ιστού (SWBPD) εξέδωσε το Πρώτο
Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Αναπαράστασης Τάξεων ως Τιμές Ιδιοτήτων στο Σημασιολογικό Ιστό
(Representing Classes As Property Values on the Semantic Web). Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Το
προσχέδιο εξετάζει τις προσεγγίσεις χρήσης τάξεων ως τιμές ιδιοτήτων σε OWL DL. Η OWL DL υποστηρίζει
τους χρήστες της Γλώσσας Οντολογίας του Παγκοσμίου Ιστού (OWL Web Ontology Language) που θέλουν
ικανότητα λήψης αποφάσεων και πλήρη υπολογιστική υποστήριξη. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item109

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Πλατφόρμας για Προτιμήσεις Προσωπικού Απορρήτου (P3P) 1.1"
(20 Ιουλίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας Προδιαγραφής P3P εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Πλατφόρμας
Προτιμήσεων Προσωπικού Απορρήτου 1.1: Platform for Privacy Preferences 1.1 (P3P 1.1). Το P3P
απλοποιεί και αυτοματοποιεί τη διαδικασία ανάγνωσης πολιτικών προσωπικού απορρήτου Ισοτόπων,
προωθώντας την εμπιστοσύνη στον Παγκόσμιο Ιστό. Η έκδοση 1.1 έχει μια νέα επέκταση και μηχανισμούς
δεσμεύσεων που βασίζονται σε προτάσεις από τα workshops του W3C και την κοινότητα προσωπικού
απορρήτου. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με το προσωπικό απόρρητο και το P3P (privacy and P3P).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item108

"Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια του XML Schema 1.1" (19 Ιουλίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας XML Schema εξέδωσε το Πρώτο Δημόσιο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο του XML Schema 1.1 σε
δύο μέρη: Το Μέρος 1: Δομές (Part 1: Structures) και το Μέρος 2: Τύποι Δεδομένων (Part 2:
Datatypes). Τα προσχέδια περιλαμβάνουν αλλαγές καταγραφών από τη γλώσσα XML Schema 1.0 και
βασίζονται στις προϋποθέσεις (requirements) της έκδοσης 1.1. Τα XML Schemas ορίζουν κοινά λεξιλόγια
σήμανσης, τη δομή εγγράφων XML που χρησιμοποιούν τα λεξιλόγια αυτά και παρέχουν σημεία παρέμβασης
(hooks) για να συσχετιστούν σημασιολογίες μαζί τους. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της XML
(XML home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item107

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Καθορισμού Συνιστωσών του XML Schema" (16 Ιουλίου 2004)
Η Ομάδα Εργασίας XML Schema εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο Καθορισμού Συνιστωσών
του XML Schema (XML Schema: Component Designators). Το έγγραφο ορίζει ένα σχήμα για την αναγνώριση
των συνιστωσών XML Schema που καθορίζονται από τη Σύσταση XML Schema Μέρος 1 (Part 1) και Μέρος 2
(Part 2). Μπορείτε να διαβάσετε για τη Δραστηριότητα XML (XML Activity).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item106

"Ο Διευθυντής του W3C Tim Berners-Lee Στέφθηκε από τη Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ" (16 Ιουλίου 2004)
Η Βασίλισσα Ελισάβετ ΙΙ (Queen Elizabeth II) έστεψε τον Sir Timothy Berners-Lee Υψηλόβαθμο Ιππότη,
Τάξη της Βρετανικής Αυτοκρατορίας (KBE) κατά τη διάρκεια τελετής στο Παλάτι Buckingham στο Λονδίνο,
στις 16 Ιουλίου. Οι τιμές του Ηνωμένου Βασιλείου (UK Honours) απονέμονται σε όσους παρέχουν
υπηρεσίες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ο Sir Timothy, Βρετανός υπήκοος που ζει στις Ηνωμένες Πολιτείες και
είναι Διευθυντής του W3C, στέφθηκε Ιππότης ως αναγνώριση για τις υπηρεσίες του στην παγκόσμια
ανάπτυξη του Internet μέσα από την εφεύρεση του Παγκοσμίου Ιστού. Μπορείτε να διαβάσετε τα
συγχαρητήρια μηνύματα (congratulations) και το δελτίο τύπου (press release).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item105

"Η Γλώσσα Σήμανσης Σύνθεσης Ομιλίας Είναι Προτεινόμενη Σύσταση του W3C" (15 Ιουλίου 2004)
Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση την προώθηση της Γλώσσας Σήμανσης Σύνθεσης Ομιλίας Έκδοση
1.0: Speech Synthesis Markup Language (SSML) Version 1.0 σε Προτεινόμενη Σύσταση. Τα σχόλιά σας
είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 27 Αυγούστου 2004. Με τη γλώσσα SSML, που βασίζεται στην XML οι
συγγραφείς περιεχομένου μπορούν να δημιουργήσουν συνθετικό λόγο στον Παγκόσμιο Ιστό, ελέγχοντας την
προφορά, την ένταση του ήχου, τον τόνο και το ρυθμό. Μπορείτε να διαβάσετε σχετικά με τη
Δραστηριότητα Περιηγητή Φωνής (Voice Browser).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item104

"Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C Εκλέγει Νέο Συμβούλιο" (15 Ιουλίου 2004)
Η Συμβουλευτική Επιτροπή του W3C έχει αναθέσει πέντε ανοιχτές θέσεις στη Συμβουλευτική Ομάδα του W3C
(W3C Advisory Board). Η Συμβουλευτική Ομάδα, που συστάθηκε το 1998 παρέχει καθοδήγηση στην Ομάδα του
W3C σε θέματα στρατηγικής, διαχείρισης, νομικά θέματα, επίλυση διαδικαστικών θεμάτων και διαφωνιών.
Οι εννέα συμμετέχοντες στη Συμβουλευτική Ομάδα, που ανέλαβαν καθήκοντα την 1 Ιουλίου είναι:
Jean-Francois Abramatic (ILOG), Ann Bassetti (Boeing), Jim Bell (Hewlett-Packard), Klaus Birkenbihl
(Fraunhofer Gesellschaft), Eduardo Gutentag (Sun Microsystems), Steve Holbrook (IBM), Ken Laskey
(MITRE), Ora Lassila (Nokia) και Lauren Wood (δεν εκπροσωπεί οργανισμό). Ο Steve Zilles έχει χρέη
ενδιάμεσου Προέδρου της Συμβουλευτικής Ομάδας.
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item103

"Ανακοινώθηκε το Πρόγραμμα για το Workshop Πολυτροπικής Αλληλεπίδρασης" (12 Ιουλίου 2004)
Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα (agenda) και η λίστα άρθρων (accepted papers) για το Workshop Πολυτροπικής
Αλληλεπίδρασης του W3C (W3C Workshop on Multimodal Interaction) που θα πραγματοποιηθεί στη Σόφια
Αντίπολις, Γαλλία στις 19-20 Ιουλίου. Οι παρευρισκόμενοι από κοινότητες χρηστών και έρευνας θα
συζητήσουν παρόντα σχέδια και θα παρέχουν πληροφορίες και προτάσεις για μελλοντική πολυτροπική
δουλειά. Μπορείτε να μάθετε για τα Workshops και να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα Πολυτροπικής
Αλληλεπίδρασης (Multimodal Interaction home page) του W3C.
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item102

"Εκδόθηκαν τα υπό Διαμόρφωση Προσχέδια Πλήρους Αναζήτησης Κειμένου" (9 Ιουλίου 2004)
Μέσα από κοινές προσπάθειες οι Ομάδες Εργασίας XML Query και XSL εξέδωσαν το Πρώτο Δημόσιο υπό
Διαμόρφωση Προσχέδιο του XQuery 1.0 and XPath 2.0 Full-Text. Τα σενάρια χρήσεων (use cases) έχουν
αναθεωρηθεί. Τα προσχέδια ορίζουν μια γλώσσα που επεκτείνει τα XQuery και XPath για να επιτραπεί η
αναζήτηση πλήρους κειμένου και εγγράφων σε XML. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να μάθετε
για τη Δραστηριότητα XML (XML Activity).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item101

"Πρόσκληση Συμμετοχής Για το Δημόσιο Workshop σε Μεταδεδομένα για Υιοθέτηση Περιεχομένου" (8 Ιουλίου
2004)
Η προθεσμία για την υποβολή άρθρων είναι μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου για το Workshop του W3C για
Μεταδεδομένα στην Υιοθέτηση Περιεχομένου (W3C Workshop on Metadata for Content Adaptation) που θα
πραγματοποιηθεί στο Δουβλίνο, Ιρλανδία στις 12- 13 Οκτωβρίου. Οι παρευρισκόμενοι θα συζητήσουν πώς
τα μεταδεδομένα μπορούν να βοηθήσουν στην υιοθέτηση του περιεχομένου του Παγκοσμίου Ιστού ώστε να
συμβαδίζει με τις ανάγκες των χρηστών και τα χαρακτηριστικά των συσκευών και θα παρέχει πληροφορίες
και προτάσεις για τη μελλοντική δουλειά του W3C. Μπορείτε να μάθετε για τα Workshops και την
Αλληλεπίδραση (Interaction) στο W3C.
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item100

"Εκδόθηκε το υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Αρχιτεκτονικής του Παγκοσμίου Ιστού" (5 Ιουλίου 2004)
Η Ομάδα Τεχνικής Αρχιτεκτονικής (TAG) του W3C, αντιμετωπίζοντας μια επιλογή θεμάτων σε στάδιο τελικού
σχολιασμού, εξέδωσε ένα αναθεωρημένο υπό Διαμόρφωση Προσχέδιο της Πρώτης Έκδοσης της Αρχιτεκτονικής
του Παγκοσμίου Ιστού (Architecture of the World Wide Web, First Edition). Το έγγραφο έχει γραφτεί
για τους κατασκευαστές του Παγκοσμίου Ιστού, για όσους εφαρμόζουν τις τεχνολογίες του, για
συγγραφείς περιεχομένου και για εκδότες. Περιγράφει τις ιδιότητες που είναι επιθυμητές από τον
Παγκόσμιο Ιστό και τις επιλογές σχεδιασμού που έχουν γίνει για την επίτευξή τους. Μπορείτε να
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Ομάδας TAG (TAG home page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item99

"Τερματίζεται η λειτουργία των Ομάδων Εργασίας RDF και OWL, αφού Ολοκλήρωσαν τα Παραδοτέα τους (1
Ιουλίου 2004)
Το W3C ανακοινώνει με ιδιαίτερη ευχαρίστηση ότι οι Ομάδες Εργασίας RDF Core και Οντολογίας του
Παγκοσμίου Ιστού έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει όλα τα παραδοτέα τους. Αυτές οι Ομάδες Εργασίας
ανέπτυξαν μαζί δώδεκα Συστάσεις του W3C που καθορίζουν το Πλαίσιο Περιγραφής Πόρων - Resource
Description Framework (RDF) και τη Γλώσσα Οντολογίας του Παγκοσμίου Ιστού (OWL Web Ontology
Language). Το W3C ευχαριστεί όλους τους συμμετέχοντες και τους Επικεφαλείς Brian McBride (HP Labs),
Dan Brickley (W3C), Jim Hendler (University of Maryland) και Guus Schreiber (Ibrow) για τη
συνεισφορά τους. Μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Σημασιολογικού Ιστού (Semantic Web home
page).
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item98

"Πρόσκληση για Συμμετοχή στο Workshop με θέμα τους Περιορισμούς και Δυνατότητες των Υπηρεσιών του
Παγκοσμίου Ιστού (1 Ιουλίου 2004)
Η υποβολή άρθρων είναι μέχρι τις 27 Αυγούστου για το W3C Workshop on Constraints and Capabilities for
Web Services που θα πραγματοποιηθεί στο Redwood Shores της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών στις
12-13 Οκτωβρίου. Οι παρευρισκόμενοι θα συζητήσουν για την επίτευξη ενός πλαισίου που θα περιγράφει
τους περιορισμούς και τις δυνατότητες των υπηρεσιών του Παγκοσμίου Ιστού και θα εκφράσουν τις
απόψεις τους καθώς και προτάσεις για μελλοντική δουλειά. Μπορείτε να μάθετε για Workshops και για τις
Υπηρεσίες του Παγκοσμίου Ιστού (Web Services) στο W3C.
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item97

"Μελλοντικές Ομιλίες του W3C (1 Ιουλίου 2004)
Μπορείτε να μάθετε για μελλοντικές (upcoming) εμφανίσεις και εκδηλώσεις του W3C, επίσης διαθέσιμες
μέσω RSS channel.
-Ο Tex Texin, μέλος της Ομάδας Εργασίας Internationalization Working Group παρουσιάζει εκπαιδευτική
ομιλία στο IWIPS 2004 στο Βανκούβερ του Καναδά στις 8 Ιουλίου.
-Ο Tatsuya Hagino παρουσιάζει ομιλία με τίτλο: Πότε απογειώνεται ο Σημασιολογικός Ιστός; στο XML
Consortium Seminar (στα Ιαπωνικά) στο Shinagawa της Ιαπωνίας στις 14 Ιουλίου.
-Οι Dominique Hazael-Massieux, Richard Ishida και Charles McCathieNevile παρουσιάζουν στο Workshop on
Metadata for a Multilingual World στην Κοπεγχάγη της Δανίας στις 16 Ιουλίου.
http://www.w3c.gr/office/news/2004.html#item96

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΣXETIKA ME TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ W3C

Το Ελληνικό Γραφείο του W3C ιδρύθηκε το 1998, αντιπροσωπεύει το W3C στην Eλλάδα και είναι
εξουσιοδοτημένο για τον συντονισμό, την παροχή υποστήριξης και την εγγραφή νέων μελών στη διεθνή
κοινοπραξία του World Wide Web. Το Ελληνικό Γραφείο αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διάδοση και
αξιοποίηση από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και την Eλληνική βιομηχανία, των νέων
τεχνολογιών, οδηγιών και κανόνων που αναπτύσσονται στα πλαίσια του W3C, καθώς επίσης και στην ενεργή
συμμετοχή Ελληνικών εταιρειών και οργανισμών στις εργασίες και δραστηριότητες της κοινοπραξίας.
Μέχρι σήμερα, περίπου 450 οργανισμοί ανά τον κόσμο είναι Μέλη της κοινοπραξίας.

Το Ελληνικό Γραφείο του W3C εδρεύει στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και
Έρευνας, ένα διεθνούς εμβέλειας ερευνητικό Κέντρο που εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας
και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

-- Ελληνικό Γραφείο του W3C
  http://www.w3c.gr

-- Γραφείο του W3C
  http://www.w3c.org

-- Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
  http://www.ics.forth.gr

-- Πληροφορίες για να έρθετε σε επαφή μαζί μας
  http://www.w3c.gr/office/contact.html

-- Παλαιότερα νέα του έτους 2003
  http://www.w3c.gr/office/news/2003.html

-- Παλαιότερα νέα του έτους 2002
  http://www.w3c.gr/office/news/2002.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Προκειμένου να διαγραφείτε από αυτή τη λίστα ακολουθείστε τα παρακάτω βήματα:

1. Στείλτε email στο: majordomo at ics.forth.gr
2. Στο περιεχόμενο του email γράψτε: unsubscribe W3C-EL-INFO
3. Αποστολή

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Copyright © 1994-2003 W3C R (MIT, ERCIM, Keio), All Rights Reserved. W3C liability, trademark,
document use and software licensing rules apply.
Copyright οf Translation ICS-FORTH © 2003

Note: In order to read this newsletter hellenic characters must be present into your system.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
More information about the W3c-el-info mailing list