[w3c-el-info] W3C Newsletter: September 2002

W3C Newsletter w3c-newsletter-send at ics.forth.gr
Mon Sep 30 20:28:37 EEST 2002Αγαπητέ συνδρομητή,

Το ηλεκτρονικό ειδησιογραφικό δελτίο "ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ W3C" περιέχει
ανακοινώσεις του Eλληνικού Γραφείου του W3C και πληροφορίες για το W3C
γενικότερα. Ο τρόπος διαγραφής από την λίστα συνδρομητών βρίσκεται στο
τέλος του παρόντος μηνύματος.

Στο παρόν τεύχος περιλαμβάνονται δελτία τύπου και νέα σχετικά με
Διεθνοποίηση, SOAP 1.2 Attachment, XML Days, WWW2003, XML Inclusions,
Amaya, P3P, HLink, Usability και Namespaces.

_______________________________________________________________

             ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ W3C
             Σεπτέμβριος 2002

         Συντάκτης : Ιωάννης Μπασδέκης 
_______________________________________________________________


ΤΙΤΛΟΙ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΣΕΤΠΕΜΒΡΙΟ 2002

 Κυριότερη είδηση:

 "Συνέχιση της Δραστηριότητας Διεθνοποίησης του W3C"

 Άλλες ειδήσεις

 "Τελικός Σχολιασμός του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου SOAP 1.2 Attachment"
 "Ίδρυση Γραφείου W3C στην Ουγγαρία" 
 "XML Days από την Ομάδα του W3C" 
 "Έκθεση WWW2003: Έναρξη Προθεσμιών Υποβολής Άρθρων" 
 "Αναθεώρηση της Υποψήφιας Σύστασης των XML Inclusions" 
 "Έκδοση του Amaya 6.4" 
 "Ανακοινώθηκε η Διοργάνωση W3C Workshop για το Μέλλον του P3P" 
 "Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου HLink" 
 "Workshop για την Ευχρηστία και το Παγκόσμιο Ιστό: Έναρξη Προθεσμίας
Υποβολής Papers" 
 "Έκδοση του Amaya 6.3" 
 "Ίδρυση Γραφείου W3C στη Φιλανδία" 
 "Έκδοση των υπό Διαμόρφωση Προσχεδίων Namespaces 1.1 για Τελικό
Σχολιασμό" 
 "Ομιλίες της Ομάδας του W3C στο 22nd International Unicode Conference" Συνέδρια

 "10th International Conference on Human-Computer Interaction: 22-27
Ιουνίου 2003, Κρήτη"
 http://www.hcii2003.gr

 "7th ERCIM Workshop "User Interfaces for All": 23 - 25 October 2002,
Paris (Chantilly), France"
 http://ui4all.ics.forth.gr/workshop2002/


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΚΥΡΙΟΤΕΡΗ ΕΙΔΗΣΗ

 "Συνέχιση της Δραστηριότητας Διεθνοποίησης του W3C" (6 Σεπτεμβρίου
2002)
Το W3C ανακοινώνει με μεγάλη ευχαρίστηση την συνέχιση λειτουργίας της
Δραστηριότητας Διεθνοποίησης μέχρι τον Αύγουστο του 2004. Συμβαδίζοντας
με τους στόχους του W3C (W3C's goals), η Δραστηριότητα αυτή στοχεύει
στην εξάπλωση της χρήσης των τεχνολογιών του W3C παγκοσμίως, με χρήση
διαφορετικών γλωσσών και κουλτούρας, καθώς και με τη χρήση διαφορετικών
βιβλιοθηκών συναρτήσεων. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα της
Δραστηριότητας Διεθνοποίησης (Internationalization home page). 
 http://www.w3c.gr/office/news/2002.html#item143

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 "Τελικός Σχολιασμός του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου SOAP 1.2 Attachment"
(24 Σεπτεμβρίου 2002) 
Η Ομάδα εργασίας XML Protocol εξέδωσε μία έκδοση του υπό διαμόρφωση
Προσχεδίου SOAP 1.2 Attachment Feature (Δυνατότητα επισύναψης SOAP 1.2)
για τελικό σχολιασμό. Το προσχέδιο αυτό μπορεί να αποτελέσει τη βάση για
τον ορισμό των δεσμεύσεων του SOAP, που υποστηρίζουν την μετάδοση
μηνυμάτων τα οποία περιέχουν επισυναπτόμενα αρχεία. Τα σχόλιά σας είναι
ευπρόσδεκτα μέχρι τις 15 Οκτωβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα
σχετικά με το θέμα στην κύρια σελίδα Web services. 
 http://www.w3c.gr/office/news/2002.html#item153

 "Ίδρυση Γραφείου W3C στην Ουγγαρία" (24 Σεπτεμβρίου 2002) 
Το W3C ανακοινώνει την ίδρυση τοπικού γραφείου στην Ουγγαρία (W3C
Hungarian Office), το οποίο εδρεύει στο Computer and Automation Research
Institute (SZTAKI), της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών (MTA), στη
Βουδαπέστη. Στην εναρκτήρια τελετή παρεβρέθησαν οι Daniel Dardailler,
Marie-Claire Forgue, Max Froumentin, Ivan Herman, Laszlo Kovacs και
Vincent Quint. Για περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό δελτίο
τύπου (press release) και μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα των W3C
Offices. 
 http://www.w3c.gr/office/news/2002.html#item152

 "XML Days από την Ομάδα του W3C" (22 Σεπτεμβρίου 2002) 
Τα XML Days τα οποία συνδιοργανώνονται εδώ και καιρό από το W3C,
συνεχίζουν σε όλη την Ευρώπη. Συμμετέχουν οι Klaus Birkenbihl του
τοπικού γραφείου της Γερμανίας και Αυστρίας και ο Oreste Signore του
γραφείου της Ιταλίας, ενώ θα δίνονται ομιλίες από τους Steven Pemberton,
Bert Bos, Rigo Wenning και Ivan Herman της Ομάδας του W3C. 
 Munich, Γερμανία - 18 Σεπτεμβρίου 
 Zurich, Ελβετία - 19 Σεπτεμβρίου 
 Milan, Ιταλία - 20 Σεπτεμβρίου 
 Brussels, Βέλγιο - 2 Οκτωβρίου 
 Amsterdam, Ολλανδία - 3 Οκτωβρίου 
 Helsinki, Φιλανδία - 7 Οκτωβρίου 
 Stockholm, Σουηδία - 8 Οκτωβρίου 
 Oslo, Νορβηγία - 9 Οκτωβρίου 
 Copenhagen, Δανία - 10 Οκτωβρίου 
 http://www.w3c.gr/office/news/2002.html#item151

 "Έκθεση WWW2003: Έναρξη Προθεσμιών Υποβολής Άρθρων" (17 Σεπτεμβρίου
2002) 
Η 12η Διεθνής Έκθεση WWW2003 θα πραγματοποιηθεί στις 20 - 24 Μάη στη
Βουδαπέστη, Ουγγαρία. Το πρόγραμμα της έκθεσης περιλαμβάνει μία ημέρα
αφιερωμένη σε tutorials και workshops και τρεις ημέρες τεχνικού
περιεχομένου. Προτάσεις για tutorials και workshops μπορούν να
υποβάλλονται μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, papers μέχρι τις 15 Νοεμβρίου και
posters μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια
σελίδα της έκθεσης WWW2003. 
 http://www.w3c.gr/office/news/2002.html#item150

 "Αναθεώρηση της Υποψήφιας Σύστασης των XML Inclusions" (17
Σεπτεμβρίου 2002) 
Η Ομάδα Εργασίας του XML Core, ανταποκρινόμενη στα σχόλια, εξέδωσε μία
αναθεωρημένη έκδοση της Υποψήφιας Σύστασης του XML Inclusions (XInclude)
Έκδοση 1.0. Το XInclude παρουσιάζει ένα γενικό μηχανισμό για την
ενοποίηση XML κειμένων που περιέχουν στοιχεία, χαρακτηριστικά και
παραπομπές URI. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι την 1η Νοεμβρίου.
Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα του XML του W3C
στη σελίδα XML Activity. 
 http://www.w3c.gr/office/news/2002.html#item149

 "Έκδοση του Amaya 6.4" (16 Σεπτεμβρίου 2002) 
Το Amaya είναι ο φυλλομετρητής Ιστού και το εργαλείο συγγραφής του W3C.
Πέρα από τις διάφορες αλλαγές, η έκδοση 6.4 περιλαμβάνει πλέον και
διαλόγους στη φιλανδική γλώσσα καθώς και μία νέα έκδοση των διαλόγων στη
γερμανική γλώσσα. Μπορείτε να κατεβάσετε το δυαδικό κώδικα Amaya για
Solaris, Linux και Windows (Download Amaya). Ο πηγαίος κώδικας (Source
code) είναι, επίσης, διαθέσιμος. Εάν σας ενδιαφέρει ο σχολιασμός,
επισκεφτείτε την κύρια σελίδα Annotea. 
 http://www.w3c.gr/office/news/2002.html#item148

 "Ανακοινώθηκε η Διοργάνωση W3C Workshop για το Μέλλον του P3P" (13
Σεπτεμβρίου 2002) 
Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το workshop του W3C για το μέλλον του P3P (W3C
Workshop on the Future of P3P), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 12-13
Νοεμβρίου στο Dulles της VA, στις USA. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν το
τεχνικά θέματα καθώς και θέματα πολιτικής αναφορικά με την Πλατφόρμα για
την Προστασία των Προτιμήσεων Προσωπικού Απορρήτου (P3P). Η υποβολή
position papers θα γίνεται μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες
πληροφορίες επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του P3P. 
 http://www.w3c.gr/office/news/2002.html#item147

 "Έκδοση του υπό διαμόρφωση Προσχεδίου HLink" (13 Σεπτεμβρίου 2002) 
Η Ομάδα εργασίας HTML εξέδωσε το πρώτο υπό διαμόρφωση Προσχέδιο του
HLink. Το προσχέδιο παρέχει στην XHTML τη δυνατότητα προσδιορισμού των
συστατικών ενός κειμένου που αποτελούν υπερσυνδέσμους καθώς επίσης και
το πώς αυτοί οι υπερσύνδεσμοι θα πρέπει να αντιμετωπίζονται. Τα σχόλιά
σας είναι ευπρόσδεκτα. Μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα HTML. 
 http://www.w3c.gr/office/news/2002.html#item146

 "Workshop για την Ευχρηστία και το Παγκόσμιο Ιστό: Έναρξη Προθεσμίας
Υποβολής Papers" (10 Σεπτεμβρίου 2002) 
Το NIST σε συνεργασία με το W3C, διοργανώνει στις 4-5 Νοεμβρίου ένα
workshop για θέματα ευχρηστίας στο Παγκόσμιο Ιστό, στο Gaithersburg της
Maryland, στις USA. Οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν το θέμα της
ευχρηστίας των προδιαγραφών του W3C, το πως αυτές επηρεάζουν την
ευχρηστία του παραγόμενου με βάση αυτές λογισμικού και τον τρόπο με τον
οποίο θα βελτιωθεί η συνολική ευχρηστία στον ιστό. Η υποβολή position
papers θα γίνεται μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να επισκεφτείτε την κύρια σελίδα του workshop. 
 http://www.w3c.gr/office/news/2002.html#item145

 "Έκδοση του Amaya 6.3" (9 Σεπτεμβρίου 2002) 
Το Amaya είναι ο φυλλομετρητής Ιστού και το εργαλείο συγγραφής του W3C.
Η έκδοση 6.3 περιλαμβάνει νέα χαρακτηριστικά (new features) όπως έλεγχος
της φόρτωσης εικόνων, νέες προτιμήσεις χρήσης, περισσότερη χρήση SVG,
MathML και υποστήριξη Unicode. Μπορείτε να κατεβάσετε το δυαδικό κώδικα
Amaya για Solaris, Linux και Windows (Download Amaya). Ο πηγαίος κώδικας
(Source code) είναι, επίσης, διαθέσιμος. Εάν σας ενδιαφέρει ο
σχολιασμός, επισκεφτείτε την κύρια σελίδα Annotea home page. 
 http://www.w3c.gr/office/news/2002.html#item144

 "Ίδρυση Γραφείου W3C στη Φιλανδία" (6 Σεπτεμβρίου 2002) 
Το W3C ανακοινώνει την ίδρυση τοπικού γραφείου στη Φιλανδία (W3C Finnish
Office), το οποίο εδρεύει στο Digital Media Institute, του Tampere
University of Technology, στο Tάμπερε. Ο Tarja Systa είναι ο επικεφαλής
του γραφείο και συντονιστής ο Ossi Nykanen. Η εναρκτήρια τελετή (opening
ceremony) θα πραγματοποιηθεί στις 11 Οκτωβρίου στο Τάμπερε. Για
περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε το σχετικό δελτίο τύπου και μπορείτε
να επισκεφτείτε την σελίδα των W3C Offices. 
 http://www.w3c.gr/office/news/2002.html#item142

 "Έκδοση των υπό Διαμόρφωση Προσχεδίων Namespaces 1.1 για Τελικό
Σχολιασμό" (5 Σεπτεμβρίου 2002) 
Η Ομάδα Εργασίας του XML Core εξέδωσε το υπό διαμόρφωση Προσχέδιο
Namespaces στην XML 1.1 για τελικό σχολιασμό. Η έκδοση 1.1 ενσωματώνει
τις διορθώσεις της έκδοσης 1.0 και παρέχει ένα μηχανισμό τερματισμού
δήλωσης προθεμάτων. Τα σχόλιά σας είναι ευπρόσδεκτα μέχρι τις 28
Σεπτεμβρίου. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα για τη Δραστηριότητα της
XML. 
 http://www.w3c.gr/office/news/2002.html#item141

 "Ομιλίες της Ομάδας του W3C στο 22nd International Unicode Conference"
(2 Σεπτεμβρίου 2002) 
Η Ομάδα του W3C θα παρευρίσκεται στο Twenty-second International Unicode
Conference που θα πραγματοποιηθεί στις 9 - 13 Σεπτεμβρίου στο San Jose
των ΗΠΑ. Ο Chris Lilley θα δώσει ομιλία με θέμα SVG: Vector Graphics
meets Unicode. Ο Richard Ishida θα διευθύνει ένα panel για τη
διεθνοποίηση στο Web (Web Internationalization) στο οποίο θα συμμετέχουν
οι Martin Durst, Chris Lilley και Michel Suignard. Ο Martin Durst και ο
Richard Ishida θα δώσουν ομιλία με θέμα Web Internationalization - An
Update from the W3C, και τέλος ο Richard Ishida θα παρουσιάσει το paper,
Introduction to Indic Scripts.
 http://www.w3c.gr/office/news/2002.html#item140
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΣXETIKA ME TO ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ W3C

Το Ελληνικό Γραφείο του W3C ιδρύθηκε το 1998, αντιπροσωπεύει το W3C στην
Eλλάδα και είναι εξουσιοδοτημένο για τον συντονισμό, την παροχή
υποστήριξης και την εγγραφή νέων μελών στη διεθνή κοινοπραξία του World
Wide Web. Το Ελληνικό Γραφείο αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διάδοση
και αξιοποίηση από την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και την
Eλληνική βιομηχανία, των νέων τεχνολογιών, οδηγιών και κανόνων που
αναπτύσσονται στα πλαίσια του W3C, καθώς επίσης και στην ενεργή
συμμετοχή Ελληνικών εταιρειών και οργανισμών στις εργασίες και
δραστηριότητες της κοινοπραξίας. Μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 510
οργανισμοί ανά τον κόσμο είναι Μέλη της κοινοπραξίας.

Το Ελληνικό Γραφείο του W3C εδρεύει στο Ινστιτούτο Πληροφορικής του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, ένα διεθνούς εμβέλειας ερευνητικό
Κέντρο που εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης.

-- Ελληνικό Γραφείο του W3C
  http://www.w3c.gr

-- Γραφείο του W3C
  http://www.w3c.org

-- Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας
  http://www.ics.forth.gr

-- Πληροφορίες για να έρθετε σε επαφή μαζί μας
  http://www.w3c.gr/office/contact.html

-- Παλαιότερα νέα του έτους 2002
  http://www.w3c.gr/office/news/2002.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Προκειμένου να διαγραφείτε από αυτή τη λίστα ακολουθείστε τα παρακάτω
βήματα:

1. Στείλτε email στο: majordomo at ics.forth.gr
2. Στο περιεχόμενο του email γράψτε: unsubscribe W3C-EL-INFO
3. Αποστολή

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Copyright © 1994-2002 W3C R (MIT, INRIA, Keio), All Rights Reserved. W3C
liability, trademark, document use and software licensing rules apply. 
Copyright οf Translation ICS-FORTH © 2002

Note: In order to read this newsletter hellenic characters must be
present into your system. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

More information about the W3c-el-info mailing list