[Crm-sig] [Fwd: SV: "persistent idenitifiers" for museumsobjekter -ICOM]

Christian-Emil Ore c.e.s.ore at iln.uio.no
Mon Apr 25 21:43:19 EEST 2011


Dear all,
For those of you reading Norwegian, I send the quick response I got from
the Chair of AC-ICOM on my email yesterday.

Knut sees the the point and his immediate and short response is very
positive (today is a day of in Norway). If this is an indicator for the
general response of ICOM, it is very good. Let's see.

Regards,
Christian-Emil

-------- Original Message --------
Subject: SV: "persistent idenitifiers" for museumsobjekter -ICOM
Date: Mon, 25 Apr 2011 07:40:03 +0200 (MEST)
From: Knut Wik <knut-wik at online.no>
To: Christian-Emil Ore <c.e.s.ore at iln.uio.no>, <knut-wik at online.no>,
     Per Bjørn Rekdal <p.b.rekdal at khm.uio.no>,        Leif Pareli
<leif.pareli at norskfolkemuseum.no>

Hei igjen!

Jeg har bare lest raskt over dine innledende ord nå og ønsker
umiddelbart å uttrykke at dette er umåtelig viktig. Så raskt som mulig
vil jeg lese vedleggene og komme tilbake med kommentarer. Dette bør
egentlig bli et viktig programområde for ICOM.

Dette er et prosjekt som også relaterer seg til museumshverdagen her
hjemme. For meg er det også et spørsmål som igjen reiser spørsmålet om
hvordan ICOM sentralt skal bygge sin museumskompetanse i tida framover.

Sånn forløpig, tidlig 2. påskedag.

Vennlig hilsen

Knut

PS: En utfordring til Norsk ICOM: Hva med et dagseminar med dette temaet
i nær framtid?
More information about the Crm-sig mailing list